Ви є тут

РОЛЬ СУДИННО-ТРОМБОЦИТАРНОГО ГЕМОСТАЗУ ЗА НЕКРОБАКТЕРІОЗНИХ УРАЖЕНЬ КІНЦІВОК ТА РІЗНИХ МЕТОДІВ ЇХ ЛІКУВАННЯ У ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

У статті описано результати досліджень клініко-експериментального обгрунтування застосування імуномодулятора Авестим та антибіотика Цефтіоклін у комплексному лікуванні гнійно-некротичних уражень кінцівок у великої рогатої худоби. Встановлено, що доповнення традиційних схем лікування ортопедичної патології некробактеріозного характеру такою комбінацією препаратів скорочує термін одужання хворих тварин на 5–7 діб. Доведено, що застосування авестиму та цефтіокліну запобігає розвитку коагулопатій та підвищує функціональну активність фібринолітичної ланки системи гемостазу.

Ключові слова: некробактеріоз, велика рогата худоба, авестим, гемостаз.

 1. Шубина Е.А. Специфическая профилактика некробактериоза животных Ветеринария с-х животных. – 2007. – №12. – С. 16–17.
 2. Борисевич Б.В. Етіопатогенез уражень копитець у корів в умовах стійлового утримання / Б.В. Борисевич,
  Н.М. Хомин // Вет. медицина України. – 2002. – №12. – С. 32–34.
 3. Хомин Н.М. Асептичні пододерматити у великої рогатої худоби (етіологія, патогенез, профілактика та лікування): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : 16.00.05 „Ветеринарна хірургія” / Н.М. Хомин. – Біла Церква, 2006. – 36 с.
 4. Козій В.І. Ламініт у високопродуктивних корів (етіологія, патогенез, лікування і профілактика): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук: спец. 16.00.05 “Ветеринарна хірургія” / В.І. Козій – Біла Церква, 2007. – 36 с.
 5. Власенко С.А. Ефективність комплексного методу лікування корів з гнійно-некротичними процесами в ділянці пальців із застосуванням мазі «Нітацид» за динамікою гістологічних змін. / С.А. Власенко // Наук.-техн. бюлетень ін-ту біології тварин і ДНДКІ вет. препаратів та кормових добавок. – Львів, 2010. – Вип. 11, №1. – С. 144–152.
 6. Петрик М.В. Застосування антисептичних емульсій із димексидом при гнійно-некротичних процесах у ділянці пальців у високопродуктивних корів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук: спец.16.00.05 “Ветеринарна хірургія” / М.В. Петрик. – Біла Церква, 2006. – 22 с.
 7. Голиков П.П. Оксид азота в клинике неотложных заболеваний. / П.П. Голиков. – М.: ИД Медпрактика – М., 2004. – 180 с.
 8. Astrup T. The fibrin plate method for estimating fibrinolytic activity / T. Astrup, S. Müllertz // Arch. Biochem. Biophys. – 1952. – Vol. 40. – P. 346–351.
 9. Система фибринолиза плазмы крови / Современные представления о системе гемостаза / [Г.Л. Волков, Т.Н. Платонова, А.Н. Савчук и др. ] – К.: Наукова думка, 2005. – С. 141–174.