Ви є тут

Розповсюдження та клінічно-гематологічний прояв за цестодозів котів

У матеріалах представлених досліджень висвітлено питання щодо поширення цестодозів котів у Солом’янському районі м. Київ (за даними ветеринарної клініки "ВетАльянс". За відповідною науковою літературою проаналізовано епізоотичну ситуацію за дипілідіозу і мезоцестоїдозу котів в умовах мегаполіса. У процесі досліджень встановлено, що більше 50 % випадків паразитарних хвороб котів перебігає в асоційованих формах, серед яких найчастіше зустрічаються токсокароз, дипілідіоз, мезоцестоїдоз, ктеноцефалідоз (блошина інвазія) та отодектоз. Моноформа інвазій зустрічалася лише у 14,7 % зареєстрованих випадків. Поширення дипілідіозу та мезоцестоїдозу характеризувалося сезонністю – пік ураження котів відмічали у вересні–жовтні. Найбільш сприйнятливими до зараження Dipylidium caninum і Mesocestoides lineatus були кошенята віком до шести місяців. Також вивчено клінічний стан та гематологічні показники кошенят за дипілідіозу. Виявили пригнічення, анемічність кон’юнктиви та слизових оболонок носа і рота, розлад травлення, сухий кашель. У всіх котів шерсть була тьмяна, на шкірі, особливо в ділянці попереку, спостерігали численні темно-коричневі цяточки та живих бліх. Наведені дані вказують на порушення еритропоезу за дипілідіозу котів, що характеризувалося еритроцитопенією та лейкоцитозом. Також була встановлена значна еозинофілія, збільшення кількості паличкоядерних та зменшення – сегментоядерних нейтрофілів, порівняно з клінічно здоровими тваринами. Для уточнення особливостей патогенезу дипілідіозу важливими були результати біохімічних досліджень крові хворих котів. Зміни біохімічних показників крові характеризувалися вірогідно зниженим вмістом гемоглобіну, загального білка та альбумінів. Це вказує не лише на порушення еритропоезу, а й на порушення білоксинтезувальної функції печінки, оскільки в патологічний процес втягуються різні органи та системи організму.

Ключові слова: дипілідіоз котів, мезоцестоїдоз котів, поширення, клінічний стан, гематологічні показники, частота пульсу, анемічність слизових, розлад травлення.

 1. Сорока Н. М., Дахно Ю. І. Гельмінтофауна собак центральної частини України. Науковий вісник НУБіП України. Київ, 2010. Вип. 151. Ч. 2. С. 176–178. URL:irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.ex e?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IM AGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ Ntbibt_2018_19_2_35.pdf
 2. El-Seify M.A., Aggour M.G., Sultan K., Marey N.M. Gastrointestinal helminths of stray cats in Alexandria, Egypt: A fecal examination survey study. Veterinary Parasitology: Regional Studies and Reports. 2017. No. 8. Р. 104–106. URL:pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31014624/
 3. Пономар С. І., Гончаренко В. П., Соловйова Л. М. Довідник з диференціювання збудників інвазійних хвороб тварин. Київ, 2010. 127 c.
 4. Соловйова Л. М., Пономар С. І., Антіпов А. А., Гончаренко В. П. Рекомендації щодо боротьби зі спірометрозною інвазією. Біла Церква, 2011. 13 c.
 5. Distinct canine and feline host association with two different Dipylidium caninum genotypes / F. Beugnet et al. Analysis of Dipylidium caninum tapeworms from dogs and cats, or their respective fleas. Part 2. Parasite 25. 2018. No. 31. Doi:10.1051/parasite/2018029.
 6. Survival analysis of dogs diagnosed with canine peritoneal larval cestodiasis (Mesocestoides spp.) / W. Boyce et al. Veterinary Parasitology. 2011. Vol. 180. P. 256–261. Doi: 10.1016/j.vetpar.2011.03.023
 7. Соловйова Л.М., Артеменко Л.П., Антіпов А.А., Бахур Т.І. Дирофіляріоз: навчальний посібник. Біла Церква, 2018. 56 с. URL:rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/505
 8. Поширення кишкових гельмінтозів і протозоозів серед безпритульних собак Харківського регіону та підвищення ефективності їх копроскопічної діагностики / В. Я. Пономаренко та ін. Науково-технічний бюлетень Науково-дослідного центру біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК. 2016. № 4. С. 59–64. URL:http:// nbuv.gov.ua/UJRN/ndbnndc_2016_4_4_13
 9. Ектопаразитози домашніх і продуктивних тварин та засоби захисту / Л.П. Артеменко та ін. Науковий вісник ветеринарної медицини. 2020. № 2. С. 65–76. Doi:10.33245/2310-4902-2020-160-2-65-76
 10. Рекомендації щодо гельмінтологічних досліджень тварин / С. І. Пономар та ін. Біла Церква, 2008. 78 с. URL:http://rep.btsau.edu.ua/bitstream/BNAU/4358/1/rekomendacii%27_ shhodo_gel%27mintologichnyh.pdf
 11. Molecular characterization of Dipylidium caninum: genetic analysis supporting two distinct species adapted to dogs and cats / M. Labuschagne et al. Analysis of Dipylidium caninum tapeworms from dogs and cats, or their respective fleas. Part 1. Parasite. 2018. 25. No. 30. PMID: 29806592. URL:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ articles/PMC6013089/
 12. A rare cause of diarrhea in a kidney transplant recipient: Dipylidium caninum / I. Sahin et al. Transplantation Proceedings. 2015. No. 47. Р. 2243–2244. PMID: 26361689. Doi:10.1016/j.transproceed.2015.05.011
 13. Pathogens in ectoparasites from free-ranging animals: Infection with Rickettsia asembonensis in ticks, and a potentially new species of Dipylidium caninum in fleas and lice / V. L. Low et al. Veterinary Parasitology. 2017. No. 245. Р. 102–105. DOI:10.1016/j.vetpar.2017.08.015
 14. Mesocestoidosis and multivisceral tetrathyridiosis in a European cat / G. Lanteri et al. Veterinarni Medicin. 2017. (06). No. 62. Р. 356–362. DOI:10.17221/6/2017-VETMED/
 15. Приходько Ю.О., Пономаренко В.Я., Лаптій О.П. Особливості розповсюдження та прояву клінічних ознак за дипілідіозу безпритульних собак та котів Харківського регіону. Вет. медицина. 2016. Вип. 102. С. 354–357. URL:http://jvm.kharkov.ua/sbornik/102/10_96.pdf
 16. Сайченко І.В., Антіпов А.А. Епізоотична ситуація щодо нематодозів шлунково-кишкового каналу собак. Наук. вісник вет. медицини: зб. наук. праць. Біла Церква: БНАУ, 2020. Вип. 1 (154). С. 54–62. Doi:10.33245/2310-4902-2020-154-1-54-62
 17. Глобальна паразитологія: підручник / В.Ф. Галат та ін.; за ред. В.Ф. Галата. Київ: ДІА, 2014. 568 с. 18. Ємець О.М. Собаки сільської місцевості як джерело інвазій тварин та людей. Вісник Сумського національного аграрного університету. Ветеринарна медицина. 2012. Вип. 1. С. 108–111. URL:http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Vsna_vet_2012_1_32
 18. Francesca R., Riccardo M., Gaetano A., Stefania P. Intestinal and lung parasites in owned dogs and cats from central Italy. Veterinary Parasitology. 2013. No. 193. Р. 78–84. DOI:10.1016/j.vetpar.2012.11.026
 19. Siphonaptera in Iran: Diversity, Host Range and Medical Importance / M. R. Naseh et al. Parasitology Research. 2013. 16 p. DOI:10.1371/journal.pntd.0005260.
 20. Cat fleas (Ctenocephalides felis) from cats and dogs in New Zealand: Molecular characterisation, presence of Rickettsia felis and Bartonella clarridgeiae and comparison with Australia/ S. Chandra et al. Veterinary Parasitology. 2017. No. 234. Р. 25–30. PMID: 28115179. Doi:10.1016/j. vetpar.2016.12.017
 21. Нагорна Л.В., Березовський А.В., Ясиновська О.М. Визначення ефективності експериментального препарату «фіпрен» щодо імаго бліх. Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: збірник наук. праць. Х.: РВВ ХДЗВА, 2017. Вип. 35. Ч. 2. т. 2 «Ветеринарні науки». С. 79–81. URL:http://hdzva.edu.ua/wp-content/ uploads/2017/12/zbirnik35-t2-2.pdf
 22. Molecular and morphological circumscription of Mesocestoides tapeworms from red foxes ( Vulpes vulpes) in central Europe /G. Hrckova et al. Parasitology. 2011. No. 138. Р. 638–647. DOI:10.1017/S0031182011000047
 23. Hays S.M., Aylward L.L., Gagne M., Krishnan K. Derivation of Biomonitoring equivalents for cyfluthrin. Regul. Toxicol. Pharmacol. 2009. Vol. 55. No. 3. P. 268–275. PMID:19751788. Doi:10.1016/j.yrtph.2009.09.002
 24. Стибель В. В. Мутагенна дія метаболітів нематод на геном хазяїна. Наук. вісник національного аграрного університету. Київ, 2006. No. 98. С. 197–201. URL:http://disslib.org/asotsiatyvni-invaziyi-u-svynej2.html
 25. Parasites of domestic owned cats in Europe: coinfestations and risk factors / F. Beugnet et al. Parasites & Vectors. 2014. No. 7. 291 p. DOI:10.1186/1756-3305-7-291
 26. Eijk A. M., Lindblade K. A. Geohelminth Infections among Pregnant Women in Rural Western Kenya; a CrossSectional Study. PLoS Negl. Trop. Dis. 2009. No. 3 (1). Р. 370. PMID:19172184. Doi:10.1371/journal.pntd.0000370
ДолученняРозмір
PDF icon soloviova_1_2021.pdf565.44 КБ