Ви є тут

РОЗРОБКА ТА ВИПРОБУВАННЯ ПРИЖИТТЄВОГО СПОСОБУ ВІДБОРУ СЛИНИ ВІД ДИКИХ КАБАНІВ З МЕТОЮ МОЖЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗА АФРИКАНСЬКОЇ ЧУМИ СВИНЕЙ

У статті наведені дані про розробку і випробування прижиттєвого способу відбору слини від диких кабанів з метою можливості проведення моніторингових діагностичних досліджень за африканської чуми свиней. Запропоновані варіанти тканин для утримання принад, види принад, спосіб їх фіксації. З  метою видової ідентифікації представлені дані відносно виявлення методом полімеразної ланцюгової реакції наявності мітохондріальної ДНК диких кабанів у зразках тканин, пошкоджених під час поїдання кабанами принад.

Ключові слова: дикі кабани, принади, слина, полімеразна ланцюгова реакція, мітохондріальна ДНК.

1. Experemental transmission of hog cholera virus in pigs / [W. Hermanns, G. Trautwein, H. Meyer, B. Liess] // Zbl. Vet. Med.: B. – 1981. – Vol. 28. – P.669–683.

2. Preparation of african swine fever contingency plans / [M.L. Penrith, V. Guberty, K. Depner, J. Lubroth]. – Rome : FAO Animal production and health. – 2009. – № 8. – 69 p.

3. Good practices for biosecurity in the pig sector / FAO Animal production and health // Rome, 2010. – № 169. – 74 p.

4. Penrith M.L. Review of african swine fever: transmission, spread and control / M.L. Penrith, W. Vosloo // Tydskr. S. Afr. Vet. Ver. – 2009. – № 80. – Vol. 2. – P. 58–62.

5. Бесконтактный метод отбора слюны у дикого кабана при африканской чуме свиней / [А.Ю. Чичикин, И.Х. Газаев, С.Ж. Цыбанов, Д.В. Колбасов] // Ветеринария. – 2012. – № 6. – С. 26–28.

6. Майнхардт Х. Моя жизнь среди кабанов / Хайнц Майнхардт; пер. с нем. А.И.Цыганова; под ред. канд. биол. наук Г.И. Ивановой. – М.: Лесная промышленность, 1983. – 128 с.

7. Боденчук М. Матеріали тренінгу з епізоотології розширеної тематики, щодо моніторингу захворювань, які поширюються з дикої природи для спеціалістів з ветеринарної медицини. – Київ, 15–18 квітня 2013 р.

8. Почерняєв К.Ф. Визначення гаплотипів свиней з використанням методу породоспецифічного ПЛР-ПДРФ мітохондріальної ДНК // Ветеринарна біотехнологія. – 2005. – № 6. – С. 138–143. 

9. Эпизоотология и инфекционные болезни сельскохозяйственных животных / [А.А. Конопаткин, И.А. Бакулов, Я.В. Нуйкин и др.]; под ред. А.А. Конопаткина. – М.: Колос, 1984. – С. 351–357.