Ви є тут

САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ДЖЕРЕЛ ВОДОПОСТАЧАННЯ ДЛЯ НАПУВАННЯ ТВАРИН У ГОСПОДАРСТВАХ УКРАЇНИ

У статті проведено санітарно-гігієнічну оцінку джерел водопостачання для напування тварин на двадцяти молочно-товарних фермах вісімнадцяти господарств, розташованих у північно-східній, західній, центральній та південній біогеохімічних зонах України. Досліджено санітарно-гігієнічні показники якості води. Встановлено, що за органолептичними, бактеріологічними та санітарно-хімічними показниками вода для напування тварин не відповідає вимогам державних гігієнічних нормативів. Загальна кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів у воді та вміст заліза і марганцю перевищують встановлені гранично допустимі показники.

Ключові слова: джерела водопостачання, артезіанські свердловини, вода для напування тварин, санітарно-гігієнічні показники.

1. Бордюг Н.С. Агроекологічна оцінка стану якості питної води децентралізованого водопостачання / Н.С. Бордюг, В.П. Патика // Вісник аграрної науки. – 2009. – № 12. – С.62.

2. Consumption and drinking behavior of beef cattle offered a choice of several water types / [H.A. Lardner, L. Braul, K. Schwartzkopf-Genswein et al.] // Livestock Science. – 2013. - Vol. 157 (2–3). - P. 577-585.

3. Development of a dairy cattle drinking water quality index (DCWQI) based on fuzzy inference systems / [H. Gharibi, M. H. Sowlat, A. H. Mahvi et al.] // Ecological Indicators. – 2012. - Vol. 20. - P. 228-237.

4. Бордюг Н.С. Вплив забруднення ґрунту на якість підземних вод, що є джерелами децентралізованого водопостачання / Н.С. Бордюг // Вісник Житомир. нац. агроекол. ун-ту. – Житомир, 2009. – Вип. 1. – С. 290–294.

5. Глобальная ежегодная оценка состояния санитарии и водоснабжения в рамках Механизма ООН по водным ресурсам (ГЛААС), 2010 год: Целевое использование ресурсов для достижения прогресса : Вода, санитария гигигиена [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) // Режим доступу: http://www.who.int/water_sanitation_health/ publications/9789241599351/ru/index.html, 21.02.2014.

6. Genther O.N. Preference and drinking behavior of lactating dairy cows offered water with different concentrations, valences, and sources of iron / O.N. Genther, D.K. Beede // Journal of Dairy Science. – 2013. - Vol. 96 (2). - P. 1164-1176.

7. Changes in Escherichia coli to Cryptosporidium ratios for various fecal pollution sources and drinking water intakes / [C. Lalancette, I. Papineau, P. Payment et al.] // Water Research. – 2014. - Vol. 55 (15). - P. 150-161.

8. Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» ДСанПіН 2.2.4–171–10.

9. Мєшкова-Клименко Н.А. Оцінка придатності води Кременчуцького водосховища для централізованого питного водопостачання, м. Кременчук / Н.А. Мєшкова-Клименко, І.С. Єзловецька // Водне господарство України. – 2006. – № 6. – С. 53–57.

10. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2011 році. – К.: Міністерство екології та природних ресурсів України, LAT & K. – 2012. – С. 54–56 с.