Ви є тут

СУЧАСНІ ДЕТОКСИКАНТИ МІКОТОКСИНІВ: АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ

У статті наведено аналіз 14 різних препаратів, що є в наявності на офіційному ринку України для детоксикації мікотоксинів у кормових масах травного каналу птахів. Аргументовано застосування нової вітчизняної кормової добавки Кормосантм в співставленні із присутніми на ринку іноземними аналогами.

Ключові слова: мікотоксини, мікотоксикози, птиця, кормосан.

1. Котик А.М. Мікотоксини і репродукція птиці / А.М. Котик // Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. ІП УААН – Харків, 2003. – Вип. 53. – С. 576–581.

2. Котик А.М. Частота обнаружения Т-2 токсина, дезоксиниваленола, зеараленона и фумонизинов в различных кормовых субстратах / А.М. Котик, А.В. Труфанова, О.В. Труфанов // Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. ІП УААН – Харків, 2006. – Вип. 58. – С. 556–562.

3. Nassif A. Influence of mycotoxines on poultru production and prophylactic measures for their control / A. Nassif // Research in Veterinary Science. – 1999. – № 66. – P. 32–37.

4. Мелешко А.В. Практические рекомендации контроля и профилактики микотоксикозов в промышленнном животноводстве / А.В. Мелешко // Вет. медицина Беларуси. – 2007. – № 1. – С. 17–18.

5. Труфанова В. Частота контамінації мікотоксинами кормів для птиці / В. Труфанова // Вет. медицина України. – 2004. – № 9. – С. 26–28.

6. Ветеринарні препарати, кормові добавки і корми закордонного виробництва / П.І. Вербицький, М.В. Косенко, Ю.М. Косенко, Л.Є. Зарума. – Львів: Афіша, 2003. – Т.1. – 414 с.

7. Каталог ветеринарних лікарських засобів і кормових добавок для тварин, зареєстрованих і дозволених для використання в Україні / За ред. І.Ю. Бісюка – К., 2006. – 170 с.

8. www. scivp.lviv.ua.

9. Цибульський Д.В. Морфологічні зміни клітин печінки курчат-бройлерів за експериментального мікотоксикозу / Д.В. Цибульський, Ю.В. Гузь // Наук. вісник Львів. нац. ун-ту вет. медицини і біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2008. – Т. 10, № 2 (37). – Ч. 1. – С 388–394.

10. Моніторинг мікотоксикозів в господарствах Сумської області / Ю.А. Гузь, Д.В. Цибульський // Аграрний вісник Причорномор’я. – Одеса, 2008. – Вип. 42, ч. 1. – С. 119–123.

11. Цибульський Д.В. Токсична дія трихотеценових мікотоксинів та застосування сорбенту Кормосан для профілактики мікотоксикозів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук. – Львів, 2009. – 20 с.

12. Визначення оптимальної дози препарату Кормосан при експериментальному змішаному мікотоксикозі поросят / А.В. Березовський, Ю.А. Гузь // Вісник Сум. нац. аграр. ун-ту. – Суми, 2008. – Вип. 9/1 (21). – С. 13–19.

13. Мікотоксикози свиней та птиці: основи діагностики, засоби та методи лікувально-профілактичної корекції (метод. реком.) / [А.В. Березовський, Т.І. Фотіна, Ю.В. Гузь та ін.]. – Київ, 2009. – 28 с.

14. Гузь Ю.А. Визначення параметрів гострої токсичності мікосорбенту Кормосан // Науковий вісник Львів. нац. ун-ту вет. мед. та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького. – Львів, 2009. – Т. 2, № 2 (41). – Ч. 1. – С. 51–55.