Ви є тут

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВЕТЕРИНАРНИМИ ПРЕПАРАТАМИ В УМОВАХ СВИНОФЕРМ СУЧАСНОГО ТИПУ

У статті наведені матеріали щодо системи управління ветеринарними препаратами, яка є складовою високотехнологічної  системи управління сучасних племінних і товарних свиногосподарств. Система управління засобами ветеринарного призначення в умовах свиногосподарств промислового типу є основою для планування щеплень тварин і контролю виконання, обліку захворювань і використовуваних схем лікування, контролю залишків засобів ветеринарного призначення і терміну їх придатності, обґрунтування закупки і формування запасів  ветеринарного призначення. Формування товарних запасів має  виходити з доцільності і економічної обґрунтованості.             

За результатами досліджень визначені мінімальний, перехідний, страховий, граничний і максимальний запаси ветеринарних препаратів.

Ключові слова: управління, свинарство, технологія, ветеринарний облік, запас ветеринарних препаратів. 

1. Бакалова О.Н. Совершенствование методики определения экономической эффективности в ветеринарии / О.Н. Бакалова // Ветеринария. – 1993. – № 6. – С. 16–17.

2. Воскобойник В.Ф. Новая методика экономического анализа / В.Ф. Воскобойник // Ветеринария. – 1998. – № 3. – С. 10–13.

3. Калишин Н.М. Экономическая эффективность лечебно-профилактических мероприятий при некоторых незаразных болезнях телят и коров в молочном комплексе / Н.М. Калишин,  И.Д. Баранцев // Сб. науч. тр. Ленингр. вет. ин-та. – Л., 1985. – Вып. 82. – С. 32–34.

4. Константинов С. Новый подход к определению критерия эффективности сельскохозяйственного производства / С. Константинов // Экономика сел. хоз-ва и перераб. предприятий. – 2000. – № 3. – С. 23–24.

5. Мещеряков О.Ю. Экономическая эффективность ветеринарного обслуживания ферм крупного рогатого скота / О.Ю. Мещеряков // Ветеринария. – 1995. – № 12. – С. 13–16.

6. Shilcock M. Veterinary Practice Management. Chapter 15 – Stock Management / M. Shilcock, G. Stutchfield.–Elsevier. – 2008. – P. 149–156.

7. Zovex, a knowledge-integrated computer system to support  health management on pigfarms / J. Enting, R. Huirne, A. Dijkhuizen, M. Tielen // Computers and Electronics in Agriculture. – 2000. – Volume 26. – P. 13–35.

8. Ózsvári L. Role of veterinary management in increasing pig breeding efficiency: a methodological approach / L. Ózsvári, O. Bíró, Z. Lakner // Studies in Agricultural Economics. – 2012. – № 114. – Р. 10–15.

ДолученняРозмір
PDF icon 2013_12_tyrsin_ua.pdf282.4 КБ