Ви є тут

ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРИЙОМИ ТА ОПЕРАЦІЇ ЗА ПРОФІЛАКТИКИ ТРАВМАТИЗМУ ПОРОСЯТ

У статті наведено методи профілактики травматизму поросят у сучасному свинарстві. Для цього у господарствах проводилися загальногосподарські та спеціальні заходи. До перших відносили профілактику придушування новонароджених обладнанням станків для свиноматок та місць для обігріву поросят, травматизм, пов'язаний з годівлею за рахунок оснащення сучасними годівницями та напувалками. До спеціальних заходів профілактики травматизму у господарстві належать технологічні оперативні втручання, зокрема, сточування зубів та каудотомія, які виконували за допомогою спеціальних електричних приладів. За сточування зубів пульпа не оголюється, а після операції ускладнень не спостерігали. За каудотомії ускладнень будь-якого характеру не було, оскільки за термічного способу за рахунок впливу на судини хвоста високої температури попереджалася кровотеча, а післяопераційна рана загоювалася під струпом.

Ключові слова: технологічні операції, профілактика травматизму, свині, сточування зубів, каудотомія.

1. Елисеев А.Н. Травматизм свиней, профилактика, лечение // А.Н. Елисеев, П.В. Чунихин, Е.В. Петрова и др. // Ветеринария. – 2011. – № 7. – С. 47–49.

2. Евдокимова В.И. Лечение и профилактика травматизма у свиней: автореф. дис. на соскание ученой степени канд. вет. наук. – Молочное, 2007. – 20 с.

3. Рыжаков А.В. Травматизм в промышленном свиноводстве: лечение и профилактика / А.В. Рыжаков, В.И. Евдокимова. – Вологда, 2009. – 221 с.

4. Власенко В.М. О целесообразности срезания зубов у поросят / В.М. Власенко // Ветеринария. – 1967. – № 2. – С. 29.

5. Власенко В.М. Морфологические и функциональные изменения у поросят после срезания зубов: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. вет. наук: спец. 16.00.05 «Ветеринарная хирургия» / В.М. Власенко. – Белая Церковь, 1967. – 17 с.

6. Целищев Л.И. Травматизм поросят и его профилактика. / Л.И. Целищев // Ветеринария. – 1960. – № 11. – С. 64–66.

7. Авроров В.Н. Сущность и классификация травматизма в промышленном свиноводстве. / В.Н. Авроров // Ветеринария. – 1992. – № 5. – С. 25–26.

8. Єнсен Г.Е. Некроз і покуси вух та хвостів у поросят: шлях вирішення проблеми / Г.Е. Єнсен // Ветеринарна практика. – 2011. – № 12. – С. 26.

9. Елисеев А.Н. Травматизм животных, профилактика, лечение / А.Н. Елисеев, A.B. Рыжаков – Курск, 2006. – 286 с.

10. Kritas S. K. Relationships between tail biting in pigs and disease lesions and condemnations at slaughter / S. K. Kritas, R. B. Morrison // The Veterinary Record – 2007 – February 3 – Р. 149–152.

11. A case control study of on-farm risk factors for tail biting in pigs / [C. Moinard, M. Mendl, C. J. Nicol, L. E. Green] // Applied Animal Behaviour Science. 2003. – № 81. – Р. 333–355.

ДолученняРозмір
PDF icon 2013_11_emelyanenko_ua.pdf454.66 КБ