Ви є тут

ТЕОРЕТИЧНЕ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ОДНОЧАСНОЇ ВАКЦИНОПРОФІЛАКТИКИ ПЕРФРІНГІОЗІВ ТА ЕШЕРИХІОЗІВ ТВАРИН

У статті висвітлені обґрунтування щодо можливості конструювання асоційованої вакцини для створення напруженості імунітету одночасно проти ряду захворювань – анаеробної дизентерії молодняку, інфекційної (анаеробної) ентеротоксемії, набрякової хвороби у свиней. Науковцями лабораторії розроблена технологія виробництва вакцини “Вельшіколісан”. Виготовлено та експериментально доведено переваги розробленої вакцини “Вельшіколісан” щодо її аналогу – вакцини “Вельшікол”. Проведені дослідження кількох дослідних зразків вакцин “Вельшікол” та “Вельшісан”.

Ключові слова: анаеробна дизентерія молодняку, інфекційна ентеротоксемія, набрякова хвороба, колібактеріоз, вакцина, ефективність.

1. Факторні хвороби сільськогосподарських тварин / В.П. Литвин, Л.В. Олійник, Л.Є. Корнієнко, Б.М. Ярчук, О.Б. Домбровський, Л.М. Корнієнко; За ред. В.П. Литвина, Л.Є. Корнієнка. – К.: Аграрна наука, 2002. – С. 44–73.

2. Мазигула Т.М. Експериментальне обґрунтування вакцинопрофілактики перфрінгіозів і ешерихіозів свиней / Т.М. Мазигула // Ветеринарна біотехнологія. – 2012. – Бюл. № 20. – С. 98–106.

3. Теоретичне та експериментальне обґрунтування розробки нових вакцин / В.П. Риженко, Г.Ф. Риженко, О.І. Горбатюк, В.О. Андріящук [та ін.] // Ветеринарна біотехнологія. – 2008. – Бюл. №13 (1). – С. 51–62.

4. Mendes N.F. Technical aspect of the rosette test used to defect human complement receptor (B) and sheep erythrocyte binging (+) lymphocytes / N.F. Mendes, M.E.A. Tolnai, B.P.A. Silveira et al. // J. Immunal. – 1973. – № 3. – P. 860–867.

5. Гриценко В.А., Экологические и медицинские аспекты симбиоза Escherichia coli и человека / В.А. Гриценко, О.В. Бухарин // Журн. микробиол., эпидемиол. и иммунологии. – 2000. – № 3. – С. 92–99.

6. Verhagen J.M. Energy metabolism and immune function / J.M. Verhagen // Current topics in veterinary medicine and animal science. – 1987. – Vol. 44. – P. 291–303.

7. Коломыцев А.А. Диагностика отечной болезни свиней / А.А. Коломыцев, Н.А. Яременко, К.Т. Валегова // Ветеринарная газета. – 2001. – № 16 (209). – С. 3.

8. Розробка та удосконалення засобів профілактики анаеробних інфекцій / В.П. Риженко, Г.Ф. Риженко, О.І. Горбатюк [та ін.] // Х Міжнародна конференція. Тези доповідей. Ветеринарна медицина та якість і безпека продукції тваринництва. – 2011. – С. 254–255.

9. Aggarwal B.B. Tumor necrosis factors: Developments during the last decade / B.B. Aggarwal, К.К. Natarajan // Eur. Cytikine Netw. – 1996. – № 7. – P. 93–124.

10. Porcilis Coli (Порціліс-Колі) – вакцина проти ешерихіозного ентеротоксикозу поросят. Intervet Interanational B.V., Нідерланди // Ветеринарні імунобіологічні препарати: довідник / За ред. П.І. Вербицького, А.М. Головка. – К.: Реферат, 2004. – С. 117.

11. Патент № 65816А Україна, МПК А61К39/08, Вакцина “Вельшисан” для профілактики токсикоінфекцій сільськогосподарських тварин, викликаних Clostridium perfringens / В.П. Риженко, В.В. Риженко, Л.І. Акименко; IBM УААН. – № 2003055008; Заявлено 30.05.2003; Опубл. 15.04.2004, Бюл. № 4. – 4 с.

12. Патент № 2129441 Россия, МПК А61К39 / 116, А61К39 / 08, 39 / 108. Вакцина ассоциированная против анаеробной энтеротоксемии и эшерихиоза поросят / Л.В. Кириллов, Ю.А. Малахов, М.К. Пирожков и др.; № 97120415 / 13; Заявл. 10.12.97; Опубл. 27.04.99, Бюл. № 12. – 12 с.

13. Патент 12936 А Україна, МПК 7 А61К 39/116 Вакцина “Вельшікол” асоційована інактивована концентрована проти колібактеріозу, набрякової хвороби і анаеробної ентеротоксемії тварин / В.П. Риженко, В.В. Риженко, А.Ф. Ображей, О.О. Кучерявенко; ІВМ НААН. – № U200506277; Заявлено 25.06.2005; Опубл. 15.03.2006, Бюл. № 3. – 8 с.

ДолученняРозмір
PDF icon 2013_11_mazygula_ua.pdf265.04 КБ