Ви є тут

Токсичність, мікробіологічні показники та амінокислотний склад органічної кормової добавки Грінат

Останнім часом проблема підвищення продуктивності сільськогосподарських тварин одна із найбільш важливих для ветеринарії. Оскільки селекційно ”запрограмовані“ на максимальну продуктивність тварини виявилися надмірно схильними до впливу антропо-техногенних і біологічних негативних чинників, наслідком цього є зниження їх продуктивності. Проведено токсикологічні, мікробіологічні, мікологічні та хроматографічні дослідження органічної кормової добавки Грінат, до складу якої входять гумінові кислоти. Перспективним є вивчення можливості застосування препаратів, що містять гумінові речовини для підвищення продуктивності сільськогосподарських тварин та птиці, посилення загальної неспецифічної резистентності організму. Враховуючи що сировиною для виготовлення добавки є торф, токсичність, мікологічні та мікробіологічні показники є надзвичайно важливими. Токсикологічними дослідженнями (біопробами на кролях та культурі Colpoda steinii) доведено відсутність токсичних речовин, про що свідчить активність інфузорії колподи впродовж 10 хв та 3 год дослідження, та відсутність гіперемії і запалювальних процесів на шкірі кроля. Кількість пліснявих грибів не перевищує допустимі межі 1,5х102 КУО/г (за нормою 5,0х104), якісними дослідженнями ідентифіковано методом мас-спектрометрії плісняві гриби A. Alternate, C. cladosporioides, які належать до сапрофітів і потрапляють до органічної кормової добавка Грінат із решток рослин за їх розкладання. Мікроскопічні гриби Alternaria spp. беруть участь у розкладанні та мінералізації рослинних решток, завдяки ферментному комплексу полігалактуроназа, що надає можливість прилаштовуватись та існувати у різноманітних умовах. Cladosporium spp. зустрічається на відкритому повітрі та у приміщенні, у зіпсованих органічних рештках, продукують вторинні метаболіти, зокрема антибіотики, які є інгібіторами B. subtilis, E. coli та C. albicans. Мікробіологічно методом мас-спектрометрії Maldi Tof виявлено Bacillus megaterium, що належить до ґрунтових бактерій та Staphylococcus hominis, що зустрічається як нешкідливий коменсал на шкірі людей і тварин. Хроматографічно підтверджено наявність незамінних амінокислот: лейцину (0,120 %), валіну (0,089 %), треоніну (0,064 %), фенілаланіну (0,039 %), ізолейцину (0,024 %), гістидину (0,021 %), метіоніну (0,011 %), лізину (0,05 %), триптофану (0,007, що можуть сприяти уникненню дефіциту кормових компонентів у раціонах тварин.

Ключові слова: токсичність, Colpoda steinii, Грінат, амінокислоти, плісняві гриби, Maldi Tof, Bacillus megaterium, Staphylococcus hominis A. Alternate, C. cladosporioides.

 1. Кайсин Л. Эффективность использования торфа в качестве кормовой добавки в комбикормах для кур. Вісник Сумського нац. аграрн. ун-ту. 2021. № 2 (45). С. 29–33. DOI:10.32845/bsnau.lvst.2021.2.4
 2. Disetlhe A.R.P., Marume U., Mlambo V., Hugo A. Effects of dietary humic acid and enzymes on meat quality and fatty acid profiles 285 of broiler chickens fed canola-based diets. Asian-Australas J. Anim. Sci. 2019. No. 32. Р. 711–720. DOI: 10.5713/ajas.18.0408.
 3. Kocabağli N., Alp M., Acar N., Kahraman R. The effects of dietary humate supplementation on broiler growth and carcass yield. Poult. Sci. 2002. Vol. 81. Р. 27–230. DOI:10.1093/ps/81.2.227
 4. Murray P.J., Wynn T.A. Protective and pathogenic functions of macrophage subsets. Nat. Rev. Immunol. 2011. Vol. 11. P. 723–737. DOI:10.1038/nri3073
 5. Stepchenko L., Dyomshyna O., Ushakova G. The impact of the humate nature feed additives on the antioxidative status of erythrocytes, liver, and muscle in chickens, hens, and gerbils. Biointerface Research in Applied Chemistry. 2021. 11(5). P. 13202–13213. DOI:10.33263/BRIAC115.1320213213.
 6. Šamudovská A., Demeterová M. Effect of diet supplemented with natural humic compounds and sodium humate on performance and selected metabolic variables in broiler chickens. Acta Veterinaria Brno. 2010. No. 79. Р. 385–393. DOI:10.2754/avb201079030385.
 7. Steinberg C.E.W. Ecology of humic substances in freshwaters. Springer 2003. 332 p. DOI:10.1007/978- 3-662-06815-1
 8. Multiple factorial analysis of physicochemical and organoleptic properties of breast and thigh meat of broilers fed a diet supplemented with humic substances/B. Semjon et al. Poultry Scence. 2020. No. 99. Р. 1750–1760. DOI:10.1016/j.psj.2019.11.012.
 9. Buchko O., Havryliak V. Effect of the Supplement of Humic Origin on the Free Radical Processes and Histological Changes in the Tissues of Rats Affected by Chromium (VI). Biointerface Research in Applied Chemistry. 2021. Vol. 11. No. 3. P. 10996–11008. DOI:10.33263/ BRIAC113.1099611008.
 10. Effect of the Addition of Humic Substances as Growth Promoter in Broiler Chickens Under Two Feeding Regimens/A. Domínguez-Negrete et al. Animals. 2019. 9 p. DOI:10.3390/ ani9121101.
 11. ДСТУ 3570-97 Зерно фуражне, продукти його переробки, комбікорми. Методи визначення токсичності. Чинний від 1999-01-10. Вид. офіц. Київ: УкрНДНЦ, 1999. 15 c.
 12. Настанова по застосуванню культури Соlpoda steinii (колпода) сухої для еколого-токсикологічних досліджень об’єктів зовнішнього середовища, тварин та птиці: затверджена Державним департаментом ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України від 11.03.2002 р.
 13. ДСТУ ISO 7954:2006 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Загальні настанови з підрахунку дріжджів і мікроскопічних грибів. Техніка підрахування колоній, культивованих за температури 25ºС (ISO 7954:1997, IDT). Чинний від 2007-01-10. Вид. офіц. Київ: УкрНДНЦ, 2007. 10 c.
 14. ДСТУ ISO 4833:2006 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод підрахунку мікроорганізмів. Техніка підрахунку колоній за температури 30 ºС (ISO 4833:2003, IDT). Чинний від 2007-01-10. Вид. офіц. Київ: УкрНДНЦ, 2007. 11 c.
 15. Наказ № 131 Про затвердження Переліку максимально допустимих рівнів небажаних речовин у кормах та кормовій сировині для тварин. Зареєстр. в Міністерстві юстиції України 5 квітня 2021 р. за №503/20816
 16. Екологія грибів: монографія/ Г.Л. Атоняк та ін. Львів: ЛНУ Івана Франка, 2013. 628 с. ISBN 978-966-613-752-7
 17. Данилова А.А., Салимова Д.Р., Берестецкий А.О. Грибы рода Alternaria как продуценты биологически активных соединений и биогирбицидов (обзор). Прикладная биохимия и микробиология. Т. 56. № 3. С. 223–241. DOI:10.31857/ S0555109920030022.
 18. Hickman D.T, Rasmussen A., Ritz K. Riview: Allelochemicals as multi-kingdom plant defence compounds: towards an integrated approach. Pest management Science. 2021 (77). P. 1121–1131. DOI:10.1002/ ps.6076
 19. Problems and prospects in the study of plant allelochemicals: a brief introduction, in Chemical Ecology of Plants: Allelopathy in Aquatic and Terrestrial Ecosystems/ ed. by A.U. Mallik and S. Inderjit. Birkhäuser Verlag, Basel, 2002. P. 1–5. DOI:10.1007/978-3-0348- 8109-8_1
 20. Effect of indoor mold concentrations on daily symptom severity of children with asthma and/or rhinitis monosensitized to molds/ A. Inal et al. J. Asthma. 2007. Vol. 44. 7. Р. 543–546. DOI:10.1080/02770900701496130
 21. Gale E.F. Te Bacterial Amino Acid Decarboxylases. John Wiley & Sons. 2006. (1). P. 309–387. DOI:10.1002/9780470122518.
 22. Goswami G., Panda D., Samanta R., Boro R.Ch. Bacillus megaterium adapts to acid stress condition through a network of genes: Insight from a genome-wide transcriptome analysis. Scientific RePOrtS, 2018. (8). 16105 p. DOI:10.1038/ s41598-018-34221-0
 23. 23. Nosocomial spread of a Staphylococcus hominis subsp. novobiosepticus strain causing sepsis in a neonatal Intensive Care Unit/F. Chaves et al. J. Clin. Microbiol. 2005. (43). Р. 4877–4879. DOI:10.1128/ JCM.43.9.4877-4879.2005.
 24. Roy P., Ahmed N.H., Biswal I., Grover R.K. Multidrug-resistant Staphylococcus hominis subsp. novobiosepticus causing septicemia in patients with malignancy. Indian J. Pathol. Microbiol. 2014. Vol. 57. Р. 275–277. DOI:10.4103/0377-4929.134708.
 25. Gannon M.C., Nuttall F.Q. Aminoacid ingestion and glucose metabolism. IUBMB life. 2010. Vol. 62(9). Р. 660–668. DOI:10.1002/iub.375.
ДолученняРозмір
PDF icon yakubchak_1_2022.pdf1.52 МБ