Ви є тут

TOXICOKINETICS OF CONFODOR 200 SL IN RAT ORGANISM AFTER SINGELE PER ORAL ADMINISTRATION

У статті наведені результати з вивчення токсикокінетичних властивостей інсектициду Конфідор 200 SL (імідаклоприд) після одноразового введення щурам у дозі 260 мг/кг маси тіла. Встановлено, що біотрансформація імідаклоприду в органах і тканинах щурів відбувається протягом перших трьох діб експериментального дослідження. Максимальна концентрація імідаклоприду виявлена у шлунково-кишковому тракті, печінці та нирках.

Ключові слова: токсикокінетика, інсектицид, білі щури, залишкові кількості.

1. Сердюк А. М. Навколишнє середовище та здоров'я населення України [Текст] / А. М. Сердюк // Довкілля та здоров’я. – 1998. – №4 (7). – С. 2–7.

2. Roberts T. Metabolic Pathway of agrochemicals. P. II, Insecticides and Fungicides [Text] / T. Roberts, D. Huston // Royalsociety of chemistry. – Cornvall, UK. 1999 – P. 107–120.

3. Karl W. [Pyridinyl-14C-methyl] imidacloprid: Distribution of the metabolites in some organs at different times following single oral administration to rats [Text] / W. Karl, O. Klein // Unpublished report from Bayer AG, report No. PF 3635 – Mannheim, 1992. – P. 322–331

4. Klein O. Investigations on the distribution of the total radioactivity in the rat by whole body autoradiography [Text] / O. Klein // Unpublished report from Bayer AG, report No. PF2891. – Mannheim, 1987. – P 782–789.

5. Broznic D. Kinetic evaluation of imidacloprid degradation in mice organs treated with olive oil polyphenols extract [Text] / D. Broznic, J. Marinic, M. Tota // Croaticachemicaacta. – 2008. – Vol. 81, № 1. – P. 203–209.

6. Hanson I. Field study on the insecticidal efficacy of Advantage against natural infestations of dogs with lice. [Text] / I. Hanson, N Mencke, H. Asskildt // Parasitol Res. – 1999. – Vol. 85. – P. 347–348.

7. Філатова О.І. Розробка методики визначення інсектициду Конфідор 200 SL в продуктах тваринного походження з використанням тонкошарової хроматографії [Текст] / О.І. Філатова // Вет. медицина: міжвід. темат. наук. зб. – Харків, 2013. – Вип. 97. – С.482–484.

8. Западнюк И.П. Лабораторные животные: разведение, содержание, использование в эксперименте [Текст] / И.П. Западнюк, В.И. Западнюк, Е.А. Захария. – 3-е изд., перераб. и доп. – К.: Вища школа, 1983. – 383 с.

9. Коцюмбас І.Я. Доклінічні дослідження ветеринарних лікарських засобів [Текст] / І.Я. Коцюмбас. – Львів: Тріада плюс, 2005. – 356 с.

ДолученняРозмір
PDF icon 2013-12_filatova_en.pdf382.24 КБ