Ви є тут

ВПЛИВ ЧАСУ ПІСЛЯ ЗАРАЖЕННЯ КРОЛІВ ВІРУСОМ ГЕМОРАГІЧНОЇ ХВОРОБИ НА ГЕМАГЛЮТИНАБЕЛЬНУ АКТИВНІСТЬ ВІРУСОВМІСНИХ МАТЕРІАЛІВ, ОТРИМАНИХ ВІД НИХ

Стаття присвячена питанню напрацювання вірусної сировини, призначеної для створення інактивованих вакцин проти геморагічної хвороби кролів, а саме отриманню вірусовмісного матеріалу із високою гемаглютинабельною активністю. Авторами зроблений висновок про те, що найбільшу активність має матеріал, відібраний від кролів, що загинули після 48-ї години. Отримані дані більш глибоко розкривають патогенез за вірусної геморагічної хвороби кролів.

Ключові слова: вірусна геморагічна хвороба кролів, вірусовмісний матеріал, вакцина, кролі, реакція гемаглютинації.

1. Сытенок В. Вакцины Лапимун – для всех регионов Украины / В. Сытенок // Сучасна ветеринарна медицина. – 2013. – № 5. – С. 60–62.

2. Новіцька О.В. Вивчення впливу вакцин проти вірусної геморагічної хвороби та міксоматозу кролів на фізіологічний та імунний стан вакцинованих тварин / О.В. Новіцька, М.М. Гулянич // Сучасна ветеринарна медицина. – 2012. – № 6. – С. 26–29.

3. Du N.X. Rabbit hemorrhagic disease (RHD) a new disease and its viral etiology / N.X. Du // Dt. Tirartl, Wschr. – 1990. – Vol. 97. – № 3. – P. l14–116.

4. Rabbit haemorrhagic disease first outbreak in Israel and review of the literature / Е. S. Kuttin, N. Nowotny, A. Nyska МАet al. // Isr. J. Vet. Med. – 1991. – Vol. 46. – P. 119–126.

5. Сюрин В.П. Ветеринарная вирусология / В.П. Сюрин, Р.В. Белоусова, Н.В. Фомина.М.: Агропромиздат, 1991. – 431 с.

6. Власов H.A. Вирус геморрагической болезни кроликов / H.A. Власов // Общая эпизоотология, иммунологические, экологические и методологические проблемы: материалы междун. науч.-практич. конф. – Харьков, 1995. С. 322–325.

7. Ji C.Y. A preliminary report on RHDV adaptation to DJRK cell line (in Chinese) / C.Y. Ji, N.X. Du & Y.K. Wang // [Res. Rap. Collec. RHD]. Nanjing Agric. Univ. Press, September. – 1990. – Р. 160–167.

ДолученняРозмір
PDF icon 2013_12_matlak_ua.pdf281.65 КБ