Ви є тут

Вплив польодоксину та тилмоксу 25 % на морфологічні та біохімічні показники крові курчат-бройлерів

У статті наведено результати досліджень впливу препарату “Польодоксин”, що належить до групи тетрацикліну, та препарату Тилмокс 25 % з групи макролідів, на деякі морфологічні та біохімічні показники крові курчат-бройлерів кросу КООБ-500. Встановлено, що застосування препаратів Польодоксин та Тилмокс 25 % здоровим курчатам-бройлерам згідно зі схемою, рекомендованою для лікування птиці, хворої на орнітобактеріоз та інфекцій, ускладнених збудником орнітобактеріозу, не спричиняє змін клінічного стану та поведінкових реакцій птиці. Дослідженням крові встановлено, що під впливом препарату Польодоксин кількість еритроцитів у крові курчат-бройлерів збільшувалась на 4–59 % (р< 0,01); у курчат, яким застосовували препарат Тилмокс 25 % – на 5–46 % відносно контролю. Величина гематокриту була меншою від показника контролю на 8 % у курчат, яким застосовували польодоксин через 6 діб досліду (р< 0,05); у курчат, яким застосовували тилмокс 25 % – на 10 % (р< 0,05) через 6 і 9 діб досліду. Уміст гемоглобіну в крові птиці дослідних груп через добу після випоювання розчинів антибіотиків був меншим від контролю на 7 та 8 % відповідно (р< 0,05 і р< 0,01), а через 4 доби – на 11 та 10 % (р< 0,01). За впливу польодоксину об’єм одного еритроциту (MCV, мкм3) у крові курчат був меншим від контролю на 23–39 % (р< 0,05 і р< 0,01), а за впливу тилмоксу 25 % – на 16–35 % (р< 0,01). Уміст гемоглобіну в одному еритроциті (MCH, пг) становив 62–83 % від показника контролю за впливу польодоксину (р< 0,01), та 69–86 % – за впливу тилмоксу 25 % (р< 0,01). Кількість лейкоцитів у крові птиці під впливом польодоксину зменшувалася на 8 % через добу (р< 0,01), та збільшувалася на 6 і 7 % – через 3 та 4 доби відповідно (р< 0,01). Зменшення кількості лейкоцитів у крові курчат обох дослідних груп на 5–11 % (р< 0,001 і р< 0,01) було встановлено через 8 та 9 діб.

Ключові слова: препарату Польодоксин, Тилмокс 25 %, курчата-бройлери, еритроцити, гематокрит, гемоглобін, лейкоцити.

 

 1. Лоретц О.Г., Горелик О.В., Зяблицева М.А. Динамика морфологических и биохимических показателей крови цыплят-бройлеров при использовании в рационе микробиологических препаратов. Аграрный вестник Урала. 2017. №11 (165). С. 25–29.
 2. Головко Н.П., Тимошенко О.П., Яценко І.В.  Гематологічні показники крові курчат-бройлерів різного віку на тлі збагачення раціону цитратом наномолібдену та комплексною кормовою добавкою «Пробікс». Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. 2015. Том 17. № 3 (63). С. 8–13.
 3. Talebi A., Asri-Rezaei S., Rozeh-Chai R., Sahraei R. Comparative Studies on Haematological Values of Broiler Strains (Ross, Cobb, Arbor-acres and Arian). International journal of poultry science. 2005. № 4 (8). P. 573–579.
 4. Бехтерова Н.П., Кисляков В.А., Кондради Г.П. Физиология системы крови. Физиология эритропоэза. Л.: Наука. 1979. 360 с.
 5. Kempf I.,  Reeve-Johnson L., Gesbert F. Effi  cacy of Tilmicosinin the Control of Experimental Mycoplasma Gallisepticum Infectionin Chickens. Avian Diseases. 1997. № 4. P. 802–807.
 6. Mohamed Elbadawy., Mohamed Aboubakr. Pharmacokinetics, tissue residues of tilmicosin phosphate (tilmicoral®) and its in vitro and in vivo evaluation for the control of Mycoplasma gallisepticum infection in broiler chickens. International Journal of Pharmacology and Toxicology. 2017. № 5 (1). Р. 11–16.
 7. Wafaa A., AbdEl-Ghany. The In-vitro and In-vivo Evaluation of Tiamulin and Tilmicosin for the Treatment of Mycoplasma gallisepticum Infected Broiler Chickens. International Journal of Poultry Science. 2009. № 8 (12). Р. 1189–1198.
 8. Gutiérrez L., Zermeño J.,  Alcalá Y., Sumano H. Higherbio availability of doxycycline in broiler chicken swith a novelin-feed pharmaceutical formulation. Poultry Science. 2017. № 96 (8). Р. 2662–2669.
 9. Бессарабов Б.Ф. Гематологические показатели и здоровье птицы. Животноводство России. 2009. №3. С. 17–18.
 10. Бажибина Е.Б., Коробов А.В., Середа С.В., Павлович В.П. Методологические основы оценки клинико-морфологических показателей крови домашних животных. Учебное пособие. М.: ООО «Аквариум-Принт», 2005. 128 с.
 11. Prokić V.S., Davidov I., Belić B.  Morphometric Parameters of Erythrocytes in Juvenile Mandarin Ducks Aixga lericulata. Brazilian Journal of Poultry Science. 2019. № 21 (2).
 12. Михайленко Є. О. Гематологічні та біохімічні показники крові курчат-бройлерів при введенні до їх раціону біологічно активної кормової добавки “Гумілід” з водою. Науково-технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК. 2015. № 4. С.132–135.
ДолученняРозмір
PDF icon tyshkivskaduhnyckyj_1_2020.pdf3.84 МБ