Ви є тут

ВИДОВИЙ СКЛАД СТРОНГІЛЯТ ТА ЛІКУВАННЯ КОНЕЙ ЗА СТРОНГІЛЯТОЗІВ

У статті показані дані, отримані щодо поширення стронгілятозів коней в умовах ННДЦ БНАУ, видовий склад стронгілят та ефективність немасектину за стронгілятозів. Встановлено, що ураженість коней стронгілятами становила 80,0 % за інтенсивності інвазії 65,4 екз. яєць. В організмі однокопитних тварин паразитують стронгіліди двох родин Strongylidae та Cyathostomidae. Ураженість коней гельмінтами родини Strongylidae складала 60,0 %, а родини Cyathostomidae – 40,0 %. З метою подальшої ідентифікації збудників стронгілят та визначення видової належності застосовували барвник – 1 % спиртовий розчин діамантового зеленого. Окрім цього, вивчено антигельмінтну ефективність немасектину за стронгілідозів коней.

Ключові слова: стронгіляти, інтенсивність інвазії, екстенсивність інвазії, екстенс- та інтенсефективність, немасектин, родина Strongylidae, родина Cyathostomidae.

1. Распространение гельминтозов лошадей в специализированных коневодческих хозяйствах лесостепной и степной зон Украины и терапевтическая эффективность бровермектин-геля / И.С. Дахно, Г.Ф. Дахно, Л.М. Лазоренко [и др.] // Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями. – М., 2008. – Вып. 9. – С. 170–173.

2. Кузьміна Т.А. До епізоотології стронгілідозів коней в Україні / Т.А. Кузьміна // Ветеринарна медицина України. – 2006. – № 2. – С. 10–12.

3. Рекомендації щодо гельмінтологічних досліджень тварин / [Пономар С.І, Сорока Н.М., Литвиненко О.П. та ін.] – Біла Церква, 2008. – 78 с.

4. Головач М.Й. Стан вивчення гуцульської породи коней в Україні / М.Й. Головач, М.М. Головач // Науково-технічний бюлетень. – Харків, 2010. – № 103. – С. 40–50.

5. Шеремет О.С. Дифференційна діагностика стронгілятозів коней в умовах господарств Полтавської області / О.С. Шеремет // Аграрний вісник Причорномор’я. Збірник наукових праць. Ветеринарні науки. Випуск 68. – Одеса, 2013. – С. 323-327.

6. Двойнос Г. М. Стронгилиды домашних и диких лошадей / Г.М. Двойнос, В.А. Харченко. – К.: Наукова думка, 1994. – 233 с.

7. Поживіл А.І. Концепція боротьби з гельмінтозами тварин / А.І. Поживіл, В.М. Горжєєв // Вет. медицина України. – 2002. – № 4. – С. 21–22.

8. Thamsborg S.M. Integrated and biological controil of parasites in organic and conventional production systems / S. Thamsborg, A. Roepstorff, M. Larsen // Veterinary parasitology. – 1999. – V. 84. – P. 169–186.

ДолученняРозмір
PDF icon 2014_14_antipov_ua.pdf395.85 КБ