Ви є тут

ВИЗНАЧЕННЯ БІОТИПІВ МУЗЕЙНИХ КУЛЬТУР І ПОЛЬОВИХ ІЗОЛЯТІВ F. necrophorum ТА ПІДБІР ШТАМІВ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВАКЦИНИ ПРОТИ НЕКРОБАКТЕРІОЗУ

У статті викладено аналіз результатів досліджень з приводу типування музейних культур та польових ізолятів
F. necrophorum, виділених від тварин, які загинули із клінічними ознаками некробактеріозу. Зважаючи на те, що підбір біотипів збудника некробактеріозу для конструювання вакцин має важливе значення, проведено визначення біотипів лабораторних штамів F. necrophorum. До основних диференційних ознак включено вивчення гемолітичних властивостей культур фузобактерий на кров’яному МПА. Досліджено седиментативні властивості культур фузобактерий за росту на рідкому живильному середовищі; гемаглютинаційні властивості стосовно осадження курячих еритроцитів та патогенні властивості наявних культур збудника. Враховуючи згадані властивості культур F. necrophorum, підібрано високовірулентні штами біотипів А і АВ для виготовлення вакцини проти некробактеріозу.

Ключові слова: біотипи F. necrophorum, вакцина, седиментація, гемоліз, реакція гемаглютинації, вірулентність, патогенність. 

1. Методи діагностики некробактеріозу сільськогосподарських тварин: методичні рекомендації для спеціалістів державної ветеринарної медицини, науковців та студентів / В.П. Риженко, Г. Ф. Риженко, М. С. Павленко [та ін.]. – К., 2003. – С. 4–10.

2. Риженко В.П. Проблеми профілактики некробактеріозу // Наукова спадщина Луі Пастера і ветмедицина України: Наукові статті конференції. – Рівне, 1998. – С. 138–139.

3. Марченко О.М. Специфічна профілактика патології відтворення у свиней, викликаної Fusobacterium necrophorum і Salmonellae cholarae suis / О.М. Марченко // Науковий вісник НАУ. – К., 2000. – Вип. 22. – С.78–81.

4. Самоловов А.А. Fusobacterium necrophorum: морфологические, биологические свойства, классификация / А.А. Самоловов // Научное обеспечение ветеринарных проблем в животноводстве. – Новосибирск, 1999. – С. 399–406.

5. Berg J.N. Studies of Fusobacterium necrophorum from bovine hepatic abscesses: biotypes, quantitation, virulence and antibiotic susceptibility / J.N. Berg // Am. J. Vet. Res. – 1982. – Vol. 43. – P. 1580–1586.

6. Соломаха О.И. Биотипы возбудителя некробактериоза и подбор штаммов для изготовления вакцины против некробактериоза / О.И. Соломаха, Л.В. Кириллов, Н.Н. Кружнов [и др.] // Аграрная Россия. – № 3.– 2000. – С. 62–66.

7. Лопатин С.В. Культурально-морфологические свойства Fusobacterium necrophorum штамма «ИВ», используемого для изготовления антигена при реакции агглютинации / С.В. Лопатин // Актуальные проблемы патологии животных: Материалы Междунар. съезда терапевтов, диагностов. – Барнаул, 2005. – С. 102–104.

8. Риженко В.П. Відбір біологічного матеріалу для лабораторних досліджень на анаеробні інфекції: методичні рекомендації / В.П. Риженко, Г.Ф. Риженко, О.І. Горбатюк [та ін.]. – К., 2011. – 44 с.

9. Риженко В.П. Інтегральна система захисту тварин від фузобактеріозу (некробактеріозу): методичні рекомендації / В.П. Риженко, Г.Ф. Риженко, О.І. Горбатюк [та ін.]. – К., 2012. – 69 с.

10. Івченко В.М. Загальні методи мікробіологічних досліджень у лабораторіях ветеринарної медицини: методичні рекомендації / В.М. Івченко, Г.М. Денисенко, В.В. Шарандак [та ін.]. – Біла Церква, 2003. – С. 26–36.

11. Риженко В.П. Методи діагностики некробактеріозу сільськогосподарських тварин: методичні рекомендації / В.П. Риженко, Г.Ф. Риженко, М.С. Павленко та ін. – К., 2003. – С. 14–18.

12. Скородумов Д.И. Микробиологическая диагностика некробактериоза / Д.И. Скородумов // Ветеринария сельскохозяйственных животных. – 2007. – № 12. – С. 21–28.

13. Соломаха О.И. Некоторые морфологические особенности Fusobacterium necrophorum / О.И. Соломаха, Л.В. Кириллов, И.Б. Павлова // Аграрная Россия. – 2000. – № 3. – С. 59–61.

14. Балобанов В.А. Некробактериоз животных / В.А. Балобанов. – М.: Колос, 1971. – 146 с.

ДолученняРозмір
PDF icon 2013_11_zhovnir_ua.pdf605.31 КБ