Ви є тут

ВИЗНАЧЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ BACILLUS ANTHRACIS ДО АНТИБІОТИКІВ ТА АНТИБАКТЕРІАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ

Тривале використання антибіотиків із лікувальною та профілактичною метою призводить до антибіотикорезистентності мікроорганізмів. Також існують постійні генетичні зміни внаслідок впливу навколишнього середовища, які сприяють розвитку стійкості до антибіотиків.

При виділенні польових ізолятів слід обов’язково вивчати їх чутливість до антибіотиків із метою визначення резистентності та надання рекомендацій щодо використання певних препаратів якості резерву. Метою досліджень було провести визначення чутливості ізолятів Bacillus anthracis до антибіотиків диско-дифузним методом (методом паперових дисків).

Наведені результати визначення чутливості Bacillus anthracis до 43 препаратів. За розміром діаметра зон затримки росту у 15 мм мікроорганізми Bacillus anthracis вважали слабко чутливими до антибіотика, у 15–24 мм – чутливими і більше 24 мм – високочутливими. Відсутність зон затримки росту вказувала на резистентність Bac. anthracis до антибіотика.

Результати досліджень свідчать, що високочутливими Bacillus anthracis є до нофлоксацину (Of5), ампіцелін/сульбактаму (A/S10/10) та тетрацикліну (TE30). Не впливають на їх ріст препарати: метронідазол MT4 та MT5 (лише у штаму №3 зона затримки росту 9 і 8 мм) та ністатин NS100U (лише у штаму №2 зона затримки росту – 9 мм).

Ключові слова: сибірка, Bacillus anthracis, чутливість, резистентність, антибіотики.

1. Thappa D.M. Anthrax: anoverviewwi thin the Indian subcontinent / D.M. Thappa, K. Karthikeyan // Int. J. Dermatol. – 2001. – № 40. – Р. 216–222.

2. Anthrax a continuing problem in southern India / M.K. Lalitha, M. Dilip, T. Kurien [et al.] // Proceeding of the international workshop on anthrax, England, sept. 19–21. – Winchester, 1995. – P. 14–15.

3. Anthrax in human and camels in the disease in the country / M.T. Musa, A.M. Shomein, Y.M. Add El Raxid [et al.] // Rev. elev. Etmed. Vet. Paystrop. – 1993. – № 3. – Р. 438–439.

4. Эпизоотологическая и эпидемиологическая обстановка по сибирской язве в Чеченской республике и республике Ингушетии / В.М. Мезенцев, Е.И. Еременко, Н.П. Буравцева [и др.] // Эпидемиология инфекционные болезни. – 2011. – № 3. – С. 10–15.

5. Эпидемиологическая ситуация по сибирской язве в Российской федерации: анализ заболеваемости в 2010 г., прогноз на 2011 г. / А.Г. Рязанова, Е.И. Еременко, Н.П. Буравцева [и др.] // Проблемы особо опасных инфекций. – 2011. – Вып. 107. – С. 42–45.

6. Рубленко І.О. Динаміка утворення протисибіркових антитіл у сироватці крові овець, імунізованих вакциною проти сибірки зі штаму Bac. anthracis UA–07 «Антравак» / І.О. Рубленко // Науковий вісник ветеринарної медицини: зб. наук. праць. – Біла Церква, 2015. – № 1 (118). – С. 54–58.  

7. Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Інформація МЕБ про захворювання у країнах світу за 2013–2015 рр. – Режим доступу: http://vetlabresearch.gov.ua/news/.

8. Рубленко І.О. Аналіз епізоотичних спалахів сибірки на території України (період 1994–2016 рр) / І.О. Рубленко, В.Г. Скрипник // Науковий вісник ветеринарної медицини: зб. наук. праць. – Біла Церква, 2016. – № 1 (127). – С. 87–95.

9. Державний НДІ з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи. Епізоотична ситуація. 01–31.12.2016. Інформація про інфекційні захворювання за 2016 рік (період: 01.01–31.12.2016 року). – Режим доступу: http://vetlabresearch.gov.ua/news/?SECTION_ID=78&ELEMENT_ID=1804.

10. Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Епізоотична ситуація на території України. Інформація щодо основних інфекційних захворювань тварин та птиці станом на 08.08.2016. – Режим доступу: www.consumer.gov.ua/pictures/fiks/editor/document/епізоотологія/інфек.захв.твар-9.08.2016.pdf.

11. Bryskier А. Bacillus anthracis and antibacterial agents / А. Bryskier // Clinical microbiology and infectious diseases. – 2002. – № 8 (8). – P. 467–478.

12. Dirchx J.H. Virgil on anthrax / J.H. Dirchx // Am. J. Dermatopathol. – 1981. – № 3. – Р. 191–195.

13. Burke A. Anthrax Infectious diseases / A. Burke, B.A. Cunha. – Mar 23, 2016. – Режим доступу: http://emedicine.medscape.com/article/212127-overview.

14. Antibiotic Susceptibilities of 96 Isolates of Bacillus anthracis Isolated in France between 1994 and 2000 / J. Cavallo, F. Ramisse, M. Girardet [et al.] // Antimicrob Agents Chemother. – 2002. – Vol. 46 (7). – Р. 2307–2309.

15. Салманов А.Г. Проблема антибіотикорезистентності та шляхи їх вирішення в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції [внутрішньо лікарняні інфекції та механізми резистентності їх збудників до антимікробних препаратів]. – Київ, 29–30.09.2011 / А.Г. Салманов, В. Ф. Марієвський. – Режим доступу: http://zarifacenter.org/conferences/conf01.pdf.

16. Бондарчук І. Національна стратегія боротьби з резистентністю до антибіотиків в Україні / І. Бондарчук // Щотижневик аптека. – 2016. – Режим доступу: http://www.apteka.ua/article/387723.

ДолученняРозмір
PDF icon 2016_2_rublenko_ua.pdf497.14 КБ