Ви є тут

ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ГОСТРОЇ ТОКСИЧНОСТІ НОВОГО ДЕЗІНФІКУЮЧОГО ЗАСОБУ «ДЕЗСАН»

У статті наведені результати вивчення гострої токсичності нового дезінфектанту «Дезсан» для білих мишей. Дезінфікуючий засіб «Дезсан» містить у своєму складі як діючі речовин: алкілдиметилбензиламонію хлорид, дидецилдиметиламонію хлорид, глутаровий альдегід та інші допоміжні речовини. Препарат застосовують для профілактичної, поточної, заключної та вимушеної дезінфекцій тваринницьких і птахівничих приміщень, поверхонь, транспортних засобів та інших об’єктів і обладнання, які підлягають ветеринарному нагляду. Токсичний вплив на дослідних тварин дезінфікуючий препарат «Дезсан» має при введенні їм дози від 1200 см3/кг і вище з інтервалом 100 см3/кг. При цьому загибель лабораторних тварин спостерігається в кількості від однієї голови до п’яти. В результаті проведених досліджень встановлено, що середньосмертельна доза дезінфектанту «Дезсан» при введенні в шлунок білим мишам, розрахована за методами Г. Кербера та Г. Першина становить 1490 см3 препарату на 1 кг маси тварини. Параметри середньосмертельної дози «Дезсану» для самок білих мишей при внутрішньошлунковому введенні, згідно з розрахунками за методом Б.М. Штабського, становлять1424,29 (1327,61÷1520,97) см3 /кг.

Гостре отруєння лабораторних тварин характеризувалося гіперемією та набряком слизової оболонки шлунка і кишечника,  збільшенням селезінки, застійними явищами в легенях, серці та печінці.

Згідно з Санітарно-гігієнічними нормами  ГОСТ 12.1.007-76иза класом токсичності препарат «Дезсан» в концентрації 2,5% при введенні в шлунок білим мишам належить до четвертого класу небезпечності (мало небезпечні сполуки).

Ключові слова: дезінфектант «Дезсан», гостра токсичність, білі миші, отруєння, клас небезпечності.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Фотіна Г. А. Визначення токсичності препарату "Бі-дез" для дезінфекції птахівничих об’єктів. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. 2014. Т. 16,
№ 2(1). С. 340–347.

2. Циновий О.В. Вплив дезінфектантів на клініко-біохімічні та гематологічні показники курчат-бройлерів. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2013. № 4. С.96–99.

3. Фотіна Т.І., Фотіна Г.А., Олефір І.А. Дезінфектант Бі-дез™ для дезінфекції птахівничих приміщень яєчного напрямку. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Ветеринарна медицина. 2014. Вип. 6. С. 77–81.

4. Ar’Quette Grant, Fawzy Hashem, Salina Parveen. Salmonella and Campylobacter: Antimicrobial resistance and bacteriophage control in poultry. Food Microbiology. 2016. Vol.53 (B). P.104-109.

5. Yeha Y., Purushothamanb P., N. Guptab, M. Ragnonea, S.C.Vermab, A.S.de Melloa. Bacteriophage application on red meats and poultry: Effects on Salmonella population in final ground products. Meat Science. 2017. Vol. 127. P. 30-34

6. Antung S. Firlieyanti, Phillippa L. Connerton, Ian F. Connerton. Campylobacters and their bacteriophages from chicken liver: The prospect for phage biocontrol. International Journal of Food Microbiology. 2016. Vol. 237. P. 121-127.

7. Tabo Djim-adjim, DiguimbayeColette D., Granier Sophie A., Moury Frédérique,  Brisabois Anne, Elgroud Rachid,  Millemann Yves. Prevalence and antimicrobial resistance of non-typhoidal Salmonella serotypes isolated from laying hens and broiler chicken farms in N’Djamena, Chad. Veterinary Microbiology. 2013. Vol. 166. Is. 1–2. P. 293-29.

8. Yinqiang Cai Jing Tao, Yang Jiao, Xiao Fei, Le Zhou, Yan Wang, Huijuan Zheng, Zhiming Pan, Xinan Jiao. Phenotypic characteristics and genotypic correlation between Salmonella isolates from a slaughterhouse and retail markets in Yangzhou. China International Journal of Food Microbiology. 2016. Vol. 222. P. 56-64.

9. Ni Pei’en, Xu Qian, Yin Yujie, Liu Danlei, Zhang Jvmei, Wu Qingping, Tian Peng, Shi Xianming, Wang Dapeng. Prevalence and characterization of Salmonella serovars isolated from farm products in Shanghai. Food Control. 2018. Vol. 85. Pages 269-275.

10. Mourão J., Campos J., Peixe L. Salmonellosis: the role of poultry meat. Clinical Microbiology and Infection. 2016. Vol.  22, Is. 2,  P. 110-121.

11. Burbarelli M., Merseguel C., Ribeiro P and Lelis K. The effects of two different cleaning and disinfection programs on broiler performance and microbiological status of broiler houses. Rev. Bras. Cienc. Avic. 2015. Vol.17. №.4. P. 438-445

12. Gosling R.J., Breslin M., Fenner J., Vaughan K., West E. and Mawhinney I. An in-vitro investigation into the efficacy of disinfectants used in the duck industry against Salmonella. Avian Pathology. 2016. Vol. 45. Is. 5. P. 576-581

13. The European Union summary report on trends and sources of Zoonoses, Zoonotic agents and food-borne outbreaks in 2012.  EFSA Journal. 2014. № 12. P. 3547.

14. Noble  D.J., Lane C.,  Little C.L.,  Davies R. ,  Pinna E.D.,  Larkin L.and Morgan D. Revival of an old problem: an increase in Salmonella enterica serovar Typhimurium definitive phage type 8 infections in 2010 in England and Northern Ireland linked to duck eggs. Epidemiology and Infection. 2012. Vol. 140. Р. 146–149.

15. Rabie A.J., McLaren I.M.,  Breslin M.F.,  Sayers R. and Davies R.H. Assessment of anti-Salmonella activity of boot dip samples. Avian Pathology. 2015. Vol. 44. Р. 129–134.

16. Garvey P. McKeown P., Kelly P. Investigation and management of an outbreak of SalmonellaTyphimurium DT8 associated with duck eggs, Ireland 2009 to 2011. Eurosurveillance. 2013. № 18. Р. 17-20.

17. Фотіна Г.А. Березовський А.В. Визначення бактерицидних властивостей дезінфікуючого препарату "Бровадез-плюс" Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: Зб. наук. праць Харківської ДЗВА. 2007. Вип.15 (40). Ч.2, Т.1. С. 91–95. 

18. Коваленко В.Л., Недосєков В.В. Концепція розробки та використання комплексних дезінфектантів для ветеринарної медицини. Київ, 2011. 146 с.

19. Коваленко В.Л., Сокирко Т.О., Ященко М.Ф. Оцінка ступеню нешкідливості дезінфікуючих засобів для тварин за  показниками біохімічних та імунологічних досліджень. Методичні рекомендації. Київ, 2009. 22 с.

20. Бреславець В.О., Стегній Б.Т., Стегній О.О., Павличенко О.В.  Сучасний стан систем дезобробки свіжого та відпрацьованого повітря інкубаторію та яєць у процесі їх інкубаціїю. Ветеринарна медицина. 2015. Вип. 100. С. 17–21.

21. Гроза В.І. Апробація дезінфікуючого засобу «Аргенвіт» в умовах птахівничого підприємства. Птахівництво. 2013. Вип. 69. С. 82–82.

22. Завгородній А.І. Наукові та практичні аспекти дезінфекції у ветеринарній медицині. Харків, 2013. – 222 с.

23. Kratzer C., Tobudic S., Assadian O., Buxbaum A., Graninger W., Georgopoulos A. Validation of Akacid plus as a room disinfectant in the hospital setting. Applied аnd Environmental Microbiology. 2006. Vol. 72. Р. 3826–3831.

24. Мандигра М.С., Лисиця А.В., Жигалюк С.В. Аналіз засобів для ветеринарної дезінфекції. Ветеринарна медицина. 2012. № 96. С. 163-165.

25. Бондарчук А.І., Коваленко В.Л., Чехун А.І. Вплив дезінфектанту бійодсан на організм лабораторних тварин. Ветеринарна біотехнологія. 2013. № 24. С. 41-45.

26. Gilbert P. and Moore L. Cationic antiseptics: diversity of action under a common epithet. Journal of Applied Microbiology. 2005. Vol. 99. P. 703-715.

27. Kaoud H.A. Disinfection in Poultry farms. https:// www.researchgate.net/publication/303250464_Disin-fection_in_Poultry_farms. file://C:/Users/User/Downloads/DisinfectioninPoultryfarms.pdf

28. Коцюмбас І.Я., СергієнкоО.І., Ковальчик Л.М. Сучасні засоби ветеринарної дезінфекції. Ветеринарна медицина України. 2010. № 1. С. 36-38.

29. Ansorg R., Rath P.M. and Fabry W. Inhibition of the anti-staphylococcal. Arzneimittelforschung. 2003. Vol. 53. (5). P. 368-371.

30. Wang Bing-shu,Chen Hui-zhen, Zhong Yi-wen. Study on germicidal efficacy and toxicology of keda-ke disinfection solution. Chinese Journal of Disinfection. 2006. № 1. (http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-ZGXD200601002.htm).

31. Коцюмбас І. Я., Малик О. Г., Патерега І.П. Доклінічні дослідження ветеринарних лікарських заобів. Львів, 2006. 360 с.

ДолученняРозмір
PDF icon nvvm_1_2018_nechiporenko_109-117.pdf266.49 КБ