Ви є тут

ЗАХИСНА ДІЯ ЕНТЕРОСОРБЕНТІВ ЗА СУМІСНОГО ВПЛИВУ ОХРАТОКСИНУ А ТА ДЕЗОКСИНІВАЛЕНОЛУ НА ОРГАНІЗМ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ

У статті наведено результати дослідження сумісної дії охратоксину А і дезоксиніваленолу на приріст маси тіла курчат-бройлерів та за застосування ентеросорбентів. Встановлено, що згодовування курчатам-бройлерам корму, який містив охратоксин А у кількості 0,338 мг/кг та дезоксиніваленол – 1,095 мг/кг, спричинює хронічний токсикоз, що супроводжується затримкою росту та зменшенням приростів маси тіла.

Згодовування курчатам-бройлерам корму, що містив охратоксин А та дезоксиніваленол разом з ентеросорбентами (Токсі-Ніл® Плюс Юніке, Mікофікс® Плюс 3.E, березове активоване вугілля), зменшувало негативну дію мікотоксинів та забезпечувало приріст маси тіла на рівні показників птиці контрольної групи.

Ключові слова: дезоксиніваленол, курчата-бройлери, охратоксин А, сорбенти.

1. Important mycotoxins and the fungi which produce them / J.C. Frisvad, U. Thrane, R.A. Samson, J.I. Pitt // Adv. Exp. Med. Biol. – 2006. – Vol. 571. – P. 3–31.

2. Worldwide occurrence of mycotoxins in commodities, feeds, and feed ingredients / E.M.Binder, L.M. Tan, L.J. Chin [et al.] // Anim. Feed Sci. Tech. – 2007. – № 137. – P. 265–282.

3. Иванов А.В. Актуальные проблемы профилактики микотоксикозов / А.В. Иванов, М.Я. Тремасов, Г.М. Нуртдинов // Ветеринарный врач. – 2008. – № 2. – С. 2–3.

4. Жуленко В.Н. Ветеринарная токсикология / В.Н. Жуленко, М.И. Рабинович, Г.А. Таланов – М.: Колос, 2002. – 384 с.

5. Synergistic effects between discussed [Електронний ресурс] / Кatia Pedrosa, Radka Borutova. – Режим доступу: https://service.admani.com/portal/pls/portal/docs/1/3645871.PDF

6. Mycotoxicosis in poultry. What to look for [Електронний ресурс] / Dr. Swamy Haladi. – Режим доступу: http://www.knowmycotoxins.com/documents/Dr.SwamyHaladi_000.pdf

7. Антипов В.А. Микотоксикозы – важная проблема животноводства / В.А. Антипов, В.Ф. Васильев, Т.Г. Кутищева // Ветеринария. – 2007. – № 11. – С. 7–9.

8. Ветеринарна токсикологія: підруч. для студ. ВНЗ / Г.О. Хмельницький, О.О. Малинін, О.Т. Куцан, В.Б. Духницький – К.: Аграрна освіта, 2012. – 352 с.