Ви є тут

ЗАЛЕЖНІСТЬ ЗАХВОРЮВАНОСТІ КОРІВ У ДІЛЯНЦІ ПАЛЬЦІВ ВІД МОЛОЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ

У статті показано, що хвороби кінцівок у корів завдають значних економічних збитків через недоотриману молочну продукцію та передчасне вибракування цінних високопродуктивних тварин, тому метою дослідження було вивчення залежності захворюваності корів у ділянці пальців від їх молочної продуктивності. У дослідних тварин враховували рівень молочної продуктивності та форму ортопедичної патології. Під час дослідження визначали залежність розвитку ортопедичної патології у корів від їх молочної продуктивності. Встановлено, що схильність корів до розвитку захворювань у ділянці пальців збільшується зі збільшенням їх молочної продуктивності. Кореляція між показниками надою та рівнем захворюваності у ділянці пальців за Спірманом (Sperman correlation) склала 0,226 за статистичної значущості р≤ 0,0001, що вказує на наявність позитивного кореляційного відношення між цими двома показниками.

Ключові слова: корова, молочна продуктивність, кульгавість, виразка, міжпальцева флегмона.

1. Панько І.С. Лікування пододерматитів у високопродуктивних корів / І.С. Панько, М.В. Петрик // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту: зб. наук. праць. − Біла Церква, 2005. − Вип. 34. − С. 91−96.

2. Рубленко М.В. Комплексний метод лікування гнійно-некротичних уражень ділянки пальців у корів / М.В. Рубленко, С.А. Власенко // Наук. вісник НАУ. – К., 2001. − С. 54−57.

3. Хомин Н.М. Лікування хронічного асептичного пододерматиту у корів / Н.М. Хомин // Наук. праці Полтав. держ. аграр. акад. – Полтава, 2005. – № 2. – С. 64–66.

4. Vermunt J.J. Predisposing factors of laminitis in cattle / J.J. Vermunt, P.R. Greenough // Brit. Vet. J. – 1994. – Vol. 150(2). – P. 151–164.

5. Logue D.N. Lameness in dairy cattle / D.N. Logue, J.E. Offer, S.A. Kempson // Irish Vet. J. – 1993. – Vol. 46(2). – P. 47–58.

6. Stanek C. The influence of housing systems and feeding regimes on the claw condition and the occurrence of keratinopathogenic fungi in fattening bulls / C. Stanek, P. Karall, J. Frickh et al. // Proc. of the 12th Intern. Symp. on Lamen. in Rumin., 9th-12th January, 2002, Orlando, FL, USA. - P. 292–294.

7. Leopard F.C. Analysis of roadway surfaces on dairy farms and the ralationship with lameness / F.C. Leopard, J. Crilly, K.J. Ofarrel // Proc. of the 10th Intern. Symp. on Lamen. in Rumin., September 7–10,1998, Lucerne, Switzerland. – P. 73–74.

8. Shaver R.D. Nutritional management of dairy cows during transition period / R.D. Shaver, M. Kurz // Proc. Four-state Dairy Manag. Seminar, Ames, IA. – 2000. – P. 49–53.

9. Kim I.H. Effect of the amount of body condition loss from the dry to near calving periods on the subsequent body condition change, occurrence of postpartum diseases, metabolic parameters and reproductive performance in Holstein dairy cows / I.H. Kim, G.H. Suh // Theriogenology, 2003. – Vol. 60(8). – P. 1445–1156.

10. Heuer C. Postpartum body condotion score and result from the first test day milk as predictoe of disease, fertility, yield and culling in commercial dairy herds / C. Heuer, Y.H. Schukken, P. Dobbelaar // J. Dairy Sci., 1999. – Vol. 82(2). – P. 295–304.

11. Bell N.J. Assessment of prevalence, treatment and control of lameness-related disease in dairy heifers on 30 farms in Southern Britain /, N.J. Bell, H.R. Whay et al. // Proc. of the 13th Intern. Symp. and 5th Conf. on Lamen. in Rumin., 11−15 February, 2004. - P. 39–40.

12. Argaez-Rodriguez F. Papillomatous digital dermatitis on a commercial dairy farm in Mexicali, Mexico: incidence and effect on reproduction and milk-production /, D.W. Hird, J. Hernandez de Anda et al. // Prev. Vet. Med. – 1997. – Vol. 32. – P. 275–286.

13. Association between milk production, somatic cell count and bacterial dermatoses in three dairy cattle herds / I.Yeruham, S. Friedman, D. Elad, S. Perl // Aust. Vet. J. − 2000. − №78(4). − P. 250−253.

14. Обгрунтування патогенетичної єдності окремих хірургічних, акушерських і внутрішніх незаразних захворювань корів, принципи їх лікування та профілактики / [В. Завірюха, С. Цісінська, А. Мисак, Я. Крупник] // Вет. медицина України, 2004. − №4. − С. 18−21.

ДолученняРозмір
PDF icon 2013_11_koziy_ua.pdf350.69 КБ