Ви є тут

ЗАСТОСУВАННЯ УДОСКОНАЛЕНИХ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ СОЛЕНИХ ТА МАРИНОВАНИХ ГРИБІВ ЗА ЇХ ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНОЇ ОЦІНКИ

За проведення ветеринарно-санітарної оцінки солених та маринованих грибів були розроблені удосконалені методи визначення масової частки натрію хлориду та загальної кислотності розсолу і маринаду у солених та маринованих грибах, які мали достовірність у показниках відповідно – 99,7 та 99,8 %. Це можна використовувати за визначення якості даної продукції у виробничих лабораторіях потужностей з виробництва консервів із грибів, державних лабораторіях ветеринарної медицини та у лабораторіях ветеринарно-санітарної експертизи на агро-промислових ринках.

На дані розробки отримані Патенти України на корисну модель за № 109388, 109390 «Спосіб удосконалення визначення загальної кислотності маринаду у маринованих грибах», «Спосіб удосконалення визначення масової частки натрію хлориду у солених і маринованих грибах». У перспективі подальших досліджень необхідно провести апробацію удосконалених методів в умовах лабораторії Укрметртестстандарту і розробити національний стандарт на дані методи контролювання якості консервів з грибів.

Ключові слова: безпечність, якість, солені та мариновані гриби, ветеринарно-санітарна оцінка.

1. Гігієна рослинних харчових продуктів: підручник / [Яценко І.В., Богатко Н.М., Букалова Н.В. та ін.]; за ред. Н.М. Богатко. – Харків: Діса плюс, 2015. – С. 373−381.

2. Закон України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів” №1602-VII/2014 ВР (22.07.2014). – К., 2014. – 88 с.

3. Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”. Затв. Кабміном України № 877-V від 05.04.2007 р. – 11 с.

4. Мазур Т.Г. Проблема недопущення до реалізації небезпечної та неякісної продукції / Т.Г. Мазур, Л.П. Загоруй, Н.М. Богатко // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: зб. наук. праць Харків. держ. зоовет. акад. – Харків, 2013. – Вип. 27, ч. 2: Вет. науки. – С. 213–216.

5. Ветеринарно-санітарна експертиза рослинних харчових продуктів: методичні рекомендації для слухачів ІПНКСВМ, студентів та магістрантів ФВМ / [Богатко Н.М., Букалова Н.В., Голуб О.Ю. та ін.]. – Біла Церква, 2012. – 71 с.

6. Гриби мариновані та відварені. Технічні умови: ДСТУ 4696:2006. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 10 с. (Національний стандарт України).

7. Спосіб вдосконалення визначення масової частки натрію хлориду у солених та маринованих грибах / Н.М. Богатко, Н.В. Букалова, Л.М. Богатко, Г.П. Щуревич // Патент України на корисну модель 109390, МПК G01N 33/12 (2006.01).– № u 2016 01569; заявл. 22.02.2016; опубл. 25.08.2016, Бюл. № 16. – 5 с.

8. Богатко Н.М. Спосіб вдосконалення визначення загальної кислотності маринаду у маринованих грибах / Н.М. Богатко, Н.В. Букалова, Л.М. Богатко // Патент України на корисну модель 109388, МПК G01N 33/12 (2006.01). – № u 2016 01567; заявл. 22.02.2016; опубл. 25.08.2016, Бюл. № 16. – 4 с. 

ДолученняРозмір
PDF icon 2016_2_bogatko_ua.pdf363.54 КБ