Ви є тут

ДИНАМІКА УТВОРЕННЯ ПРОТИСИБІРКОВИХ АНТИТІЛ У СИРОВАТЦІ КРОВІ ОВЕЦЬ, ІМУНІЗОВАНИХ ВАКЦИНОЮ ПРОТИ СИБІРКИ ТВАРИН ЗІ ШТАМУ BACILLUS ANTHRACIS UA-07 «АНТРАВАК»

У статті наведені результати вакцинації овець різного віку вакциною проти сибірки тварин зі штаму Bacillus anthracis UA-07 «Антравак». Встановлено, що після щеплення спостерігалося підвищення рівня протисибіркових антитіл у овець усіх вікових груп. Показники рівня антитіл після щеплення, через 21 добу, 3, 6 міс. та 1 рік, були вірогідно вищими (р<0,001) за показники, отримані до вакцинації. Найнижчим синтез протисибіркових антитіл був у тварин І групи, вакцинацію яких проводили у 3–6-місячному віці, а найвищим – у дорослих тварин, особливо старших 1 року.

Ключові слова: сибірка, вакцина, антитіла, титри, профілактика, вівці.

1. Mesoscale ecology of anthrax in southern Africa: a pilot study of diversity and clustering / K.L. Smith, V. De Vos,
H.B. Bryden [et al.] // Journal of Applied Bacteriology. – 1999. – Vol. 87. – P. 204–207.

2. Hugh-Jones M.E. Anthrax and wildlife / M. Hugh-Jones, V. De Vos // Revue scientifique et technique (International Office of Epizootics). – 2002. – Vol. 21 (2) – P. 359–383.

3. Молекулярные технологии детекции возбудителя сибирской язвы посредством ПЦР различных форматов / O.Ю. Лиманская, Л.А. Муртазаева, S. Klee, А.П. Лиманский // Биотехнология. – 2013. – № 3. – С. 86–96.

4. Anthrax undervalued zoonosis / A. Fasanella, D. Galante, M. Garofolo [et al.] // J. Veterinary microbiology. – 2010. – № 140. – Р. 318–331. 

5. Beyer W. Anthrax in animals / W. Beyer, P.C.B. Turnbull // J. Molecular aspects of medicine. – 2009. – № 30. –
Р. 481–489. 

6. Маркович І.Г. Аналіз епідемічної ситуації щодо зооантропонозів в Україні за 2011–2012 роки / І.Г. Маркович, О.Й. Гриневич // Україна. Здоров’я нації. – 2013. – № 2 (26). – С. 125–129.

7. Товстига В.П. Про небезпеку сибірки та причини її виникнення / В.П. Товстига // Ветеринарна медицини України. – 2012. – № 12 (202). – С. 40–41.

8. Risk factors for human anthrax among contacts of antrax-infected livestock in Kazakhstan / C.W. Woods, K. Ospanov,
A. Myrzabekov [et al.] // Journal The American society of tropical medicine and hygiene. – 2004. – № 71 (1). – Р. 48–52.

9. Небезпечні ситуації медико-біологічного характеру та заходи щодо мінімізації їх негативних наслідків. Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2012 році. – С. 65–66. – Режим доступу: www.mns.gov.ua/files/proznos/report/2012/2.2012.pdf.

10. Законодавче та нормативно-правове регулювання організації та проведення процесу щеплення населення в Україні: методичні рекомендації / [Рудень В.В., Москв'як Є.В., Банчук М.В. та ін.]. – Львів, 2011. – 86 с.

11. Three probable cases of cutaneous anthrax in autonomous province of Vojvodina, Serbia, June 2011 / P. Duric,
G. Cosic, S. Rajcevic [et al.] // Europes journal on infections disease epidemiology, prevention and control. – 2012. – Vol. 17. – P. 2–7.

12. Сибирская язва в Дагестане / А.Н. Кулиниченко, Н.П. Буравцева, С.Н. Антюганов [и др.] // Проблемы особо опасных инфекций. – 2013. – Вып. 2. – С. 22–25. 

13. Джупина С.И. Сравнительная эпизоотология сибирской язвы / С.И. Джупина // Ветеринария. – 1999. – № 9. – С. 13–17.

14. Терентьев Ф.А. Современное состояние вопроса об организации мер профилактики и борьбы с сибирской язвой / Ф.А. Терентьев, А.П. Зотов // Сибирская язва: работы ХІ Пленума ветеринарной секции академии, г. Уфа, 25–
31 мая 1938 г. – М.: ОГИЗ, 1940. – С. 4–19.

15. Ветеринарная вирусология: учеб. пособ. / В.Н. Сюрин, Р.В. Белоусова, Н.В. Фомина [и др.]. – М.: Колос,1984. – С. 359–361. 

ДолученняРозмір
PDF icon rublenko_i.pdf285 КБ