Ви є тут

ДИНАМІКА ЗМІНИ АКТИВНОСТІ ТРАВНИХ ФЕРМЕНТІВ ПЕРЕПЕЛІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ВІКУ

У статті наведені дані про вікові зміни активності ферментів органів травлення перепелів. Відмічено, що з віком активність протеолітичних, ліполітичних і амілолітичних ферментів хімусу, слизової оболонки дванадцятипалої кишки та підшлункової залози перепелів зростає, і найвища активність встановлена у віці 55 діб. Активність ферментів тканини підшлункової залози перепелів була вищою на 55-ту добу досліджень, порівняно з 10-добовим віком, що, можливо, зумовлено особливістю функціонування підшлункової залози та підвищеним синтезом самих ферментів. Відбувається адаптація діяльності кишечнику та підшлункової залози до зростаючого навантаження на організм у зв’язку з початком яєчної продуктивності. Отже, функціональний стан дванадцятипалої кишки та під-шлункової залози має прямий зв’язок із загальним метаболізмом організму, що зумовлює інтенсивність росту та розвитку перепелів.

Ключові слова: перепели, дванадцятипала кишка, підшлункова залоза, травні ферменти, ліполітична, протеолі-тична та амілолітична активність.

1. King D. E. Ontogenetic develop-ment of intestinal digestive functions in White Pekin ducks / D. E. King, E. K. Asem, O. Adeola // J. Nutr. – 2000. – Vol. 130. – P. 57–62.

2. Батоев Ц. Ж. Пищеварительная функция поджелудочной железы у кур, уток и гусей / Ц. Ж. Батоев. – Улан-Удэ, 1993. – 214 с.

3. Цыперович А. С. Дипептидазы / А. С. Цыперович, В. Г. Авдеев // Успехи биол. химии. – 1978. – Т. 19. – С. 61–81.

4. Батоев Ц. Ж. Физиология пищеварения у птиц / Ц. Ж. Батоев. – Улан-Уде. – 2002. – 320 с.

5. Харченко Л. П. Морфофункциональные особенности пищеварительной системы птиц / Л. П. Харченко // Орнитологические исследования в Северной Евразии: тезисы ХІІ Межд. орнитологической конф. Северной Евразии. – Ставрополь: Изд-во СГУ, 2006. – С. 548–549.

6. Алиев А. Все о пищеварении птиц / А. Алиев // Птицеводство. – 2003. – № 2. – С.18–19.

7. Postnatal ontogeny of kinetics of porcine jejunal brush border membrane bound alkaline phosphatase, aminopeptidase N and sucrase activities / M. Z. Fan, O. Adeola, E. K. Asem, D. King // Comp. Biochem. Physiol. – 2002. – Vol. 132. – Р. 599–607.

8. Активность ферментов поджелудочной железы у эмбрионов и молодняка сельскохозяйственной птицы / И. А. Ионов, Л. П. Харченко, С. О. Шаповалов, С. Н. Коц // Вісник Білоцерк. держ. аграр. ун-ту. – Біла Церква, 2000. – Вип. 14. – С. 53–60.

9. Батоев Ц. Ж. Экзокринная функция поджелудочной железы млекопитающих и сельскохозяйственной птицы в связи с типом питання / Ц. Ж. Батоев, П. П. Бердников, С. Г. Смолин // С.-х. биология. – 2002. – № 4. – С. 71–78.

10. Ніщеменко М. П. Активність деяких ферментів органів травлення курей при згодовуванні мікорму // Науковий вісник Львів. держ. акад. вет. медицини імені С.З. Гжицького.– Львів, 2003. – Т. 5, № 2. – С. 86–91.

11. Рыбальченко В. К. Физиология и биохимия пищеварения животных и человека / Т. В. Береговая, М. Ю. Клевец, Е. А. Кондратюк. – К.: Фитосоциоцентр, 2002. – 366 с.

12. Петрова Л. К изучению липазы микроорганизмов / Л. Петрова, Г. Казацкая, А. Селезнева // Прикладная биохимия и микробиология. – 1977. – Т. 13, вып. 4. – С. 521–529.

13. Способ определения активности протеиназ: А.с. 397843 СССР / К. А. Калунянц, Р. Н. Небешова, Л. М. Лупова, Л. Г. Федорова. – 1973. – 4 с.

14. Довідник загальних і спеціальних методів дослідження крові сільськогосподарської птиці [Текст] / В. В. Данчук, М. П. Ніщеменко, Р. А. Пеленьо [та ін.]; за ред. В. О. Ушкалова. – Львів: СПОЛОМ, 2013. – 248 с.

ДолученняРозмір
PDF icon 2013_12_nischemenco_ua.pdf277.24 КБ