Ви є тут

ФІЗІОЛОГІЯ, ДІАГНОСТИКА, ТЕРАПІЯ, ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ ТА КЛІНІЧНА БІОХІМІЯ

Провівши дослідження стану еритроцитопоезу у собак різних кліматичних зон – Степу і Лісостепу – нами встановлено, що загальна кількість еритроцитів у собак цих кліматичних зон, незалежно від віку, істотно не змінюється. Однак, у частини собак зони Лісостепу у крові еритроцитів було більше максимальної норми. У собак зони Лісостепу більше популяцій «старих» еритроцитів, тоді як «зрілих», особливо після 5-річного віку менше.

Аналізуючи графіки еритрограм, особливо собак старших 5-річного віку встановили, що у собак зони Лісостепу повний гемоліз еритроцитів закінчувався раніше, ніж у тварин Степової зони. Тобто, процеси старіння еритроцитів у них відбуваються швидше. Величини МСН і МСV у собак, починаючи з 2-річного віку, більші у Степовій зоні.

Значення загальної кількості феруму, ЗФЗЗ, НФЗЗ і вміст трансферину у сироватці крові собак Степової і Лісостепової зон істотно не відрізняються.

Однак, насичення трансферину ферумом більше у собак Лісостепової кліматичної зони, що свідчить про швидше пристосування рецепторного апарату трансферину до транспорту феруму в еритроцитарний пул кісткового мозку для синтезу гемоглобіну.

Ключові слова: собаки, еритроцитопоез, кров, еритроцити, гемоглобін, гематокрит, МСН, МСV, ЗФЗЗ, НФЗЗ, трансферин, ферум.

1. Дзіль Є.І. Гематологія. Розлади та неоплазії клітин крові / Є.І. Дзіль, О.Я. Томашевська. – Львів: Кварт, 2007. – 220 с.

2. Базарнова М.А. Эритроцитопоэз: Руководство по клинической лабораторной диагностике / М.А. Базарнова. – К.: Вища школа, 1991. – С. 365–370.

3. Oxyden transport in blood at high altitude: role of the hemoglobin – oxygen affinity and impact of the phenomena related to hemoglobin allasterism and red cell function / M. Samaja, T.Crespi, M. Gnarri, K.D. Vandegriff // Eur. J. Appl. Physiol. – 2003. – Vol. 90, № 3–4. – P. 351–359.

4. Методи лабораторної діагностики хвороб тварин / [В.І. Левченко, В.І. Головаха, І.П. Кондрахін та ін.]; за ред. В.І. Левченка. – К.: Аграрна освіта, 2010. – 437 с.

5. Абрамов С.С. Латентная железодефицитная анемия у телят / С.С. Абрамов, С.В. Засинец // Ветеринария. – 2004. – № 6. – С. 43–45.

6. Левченко В.І. Структурно-функціональні властивості еритроцитів у телят хворих на анемію / В.І. Левченко, В.П. Москаленко // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. – Біла Церква, 1999. – Вип. 8, ч. 1. – С. 140–145.

7. Кислотна резистентність та популяційний склад еритроцитів телят, хворих на бронхопневмонію / В.І. Левченко, А.В. Розумнюк, В.П. Москаленко та ін. // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. – Біла Церква, 2000. –
Вип. 14. – С. 218–222.

8. Панас Н.Є. Стан гемопоезу і функціональні властивості гемоглобіну тварин за умов нестачі кисню / Н.Є. Панас, Г.Л. Антоняк, В.В. Снітинський // Вісник Львів. держ. аграр. ун-ту. – Львів, 2003. – Вип. 34. – С. 57–64.

9. Слівінська Л.Г. Морфобіохімічні показники крові та сечі у корів, хворих на хронічну гематурію / Л.Г. Слівінська // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту: Зб. наук. праць. – Біла Церква, 2004. – Вип. 28. – С. 221–227.

10. Головаха В.І. Стан гемопоезу у кобил російської рисистої породи / В.І. Головаха, О.В. Піддубняк // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту: Зб. наук. праць. – Біла Церква, 2007. – Вип. 44. – С. 38–41.

11. Головаха В.І. Зміни показників гемопоезу у кобил з ознаками гепатопатії / В.І. Головаха, О.В. Піддубняк // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту: Зб. наук. праць. – Біла Церква, 2007. – Вип. 48. – С. 33–36.

12. Піддубняк О.В. Гемопоез у коней за латентного перебігу нефропатії / О.В. Піддубняк, В.І. Головаха // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту: Зб. наук. праць. – Біла Церква, 2008. – Вип. 56. – С. 132–135.

13. Свіржевська Є.Л. Порівняльна характеристика показників крові у мисливських собак / Є.Л. Свіржевська // Наук. вісник вет. медицини: Зб. наук. праць. – Біла Церква, 2010. – Вип. 5(78). – С. 164–167.

14. Анфьорова М.В. Зміни еритроцитопоезу у собак з ознаками гепатопатії / М.В. Анфьорова // Наук. вісник Львів. нац. ун-ту вет. медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. – Львів, 2015. – Серія «Ветеринарні науки». – Т. 17, № 2(62). – С. 3–7.

15. Стан гемопоезу у спортивних коней / В.І. Головаха, О.В. Піддубняк, І.А. Жила, С.В. Слюсаренко та ін. // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту: Зб. наук. праць. – Біла Церква, 2006. – Вип. 36. – С. 31–36.

16. Піддубняк О.В. Стан ферум-трансферинового комплексу у коней / О.В. Піддубняк // Науковий вісник ветеринарної медицини: Зб. наук. праць. – Біла Церква, 2010. – Вип. 5(78). – С. 135–139.

17. Піддубняк О.В. Порівняльна характеристика показників гемопоезу у коней / О.В. Піддубняк, В.І. Головаха // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту: Зб. наук. праць. – Біла Церква, 2008. – Вип. 56. – С. 135–139.

18. Berd J. Iron status and exercise / J. Berd, B. Tobin // Am. J. Clin. Nutr. – 2000. – Vol.72, Suppl. 2. – P. 594–597.

19. Brugnars C. Iron deficiency and erythropoiesis new diagnostic approaches / C. Brugnars // Clin. Chem. – 2003. – Vol. 49. – P. 1573–1578.

20. Boldt D.H. New perspectives on iron. An introduction / D.H. Boldt // Am. J. Sci. – 1999. – Vol. 318. – P. 207–212.

21. Кишкун А.А. Биохимические исследования в клинической практике: Руководство для врачей / А.А. Кишкун. – М.: ООО Издательство «Медицинское информационное агенство», 2014. – 528 с.

22. Видиборець С.В. Трансферин: клінічне значення та лабораторна діагностика порушень / С.В. Видиборець // Лаб. діагностика. – 2000. – №2. – С. 30–33.

23. Brommer H. Iron deficiency in stabled Dutch warns blood foals / H. Brommer // J. Vet. Intern. Med. – 2001. –
Vol. 15. – P. 482–485.

ДолученняРозмір
PDF icon nvvm_1_2017_p40-47_anforova.pdf675.67 КБ