Ви є тут

Науковий вісник ветеринарної медицини № 1'2017

Засновник, редакція, видавець і виготовлювач: Білоцерківський національний аграрний університет (БНАУ) Збірник розглянуто і затверджено до друку рішенням Вченої ради БНАУ (Протокол № 7 від 14.06.2017 р.) Збірник наукових праць «Науковий вісник ветеринарної медицини» є фаховим виданням з ветеринарної медицини (наказ Міністерства освіти і науки України від 06.11.2014 р. № 1279) і є продовженням «Вісника Білоцерківського державного аграрного університету», започаткованого 1992 року.  

У цьому випуску збірника наукових праць висвітлено наукові розробки вчених з питань акушерства, гінекології та біотехнології відтворення; ветсанекспертизи; діагностики, терапії, внутрішніх хвороб та клінічної біохімії; мікробіології, епізотології, інфекційних хвороб та імунології; паразитології та інвазійних хвороб; хірургії, онкології та анестезіології; фармакології та токсикології, які становлять інтерес для науковців і широкого кола спеціалістів-практиків.

 
Титул