Ви є тут

CLINICAL AND HEMATOLOGICAL INDICES OF CATS WITH OTODECTOSIS

Наведені результати досліджень з визначення змін клінічних і гематологічних показників у котів, інвазованих кліщами Otodectes cynotis різного ступеня. Встановлено, що у тварин за отодектозу не тільки розвивається місцеве ураження вушних раковин, але також відбувається сенсибілізація, порушення роботи печінки під впливом метаболітів паразитів і продуктів запалення. У випадку високої інтенсивності інвазії збудників (18,9±0,81 екземплярів живих кліщів у досліджуваному мазку) у котів встановлено анемію та патологію нирок. Указані зміни відображаються в достовірних змінах гематологічних показників уражених тварин, таких як еритроцитопенія, лейкоцитоз, базофілія, еозинофілія, зсув нейтрофільного ядра лейкограми вліво. Біохімічні показники крові котів, інвазованих збудниками отодектозу, відрізнялися зниженням концентрації альбумінів, підвищенням – загального білірубіну, холестерину, а також гіперферментемією. За високої інтенсивності інвазії O. cynotis було додатково відмічено спад умісту загального білка в сироватці крові дослідних тварин, і зростання – креатиніну та сечовини.

Ключові слова: отодектоз, кліщі, коти, інтенсивність інвазії, клінічні ознаки, гематологічні показники, морфологія, біохімія.

1. Євстаф’єва В. О. Сприйнятливість собак різних порід до збудників демодекозу, отодектозу та саркоптозу / В. О. Євстаф’єва, К. А. Гаврик // Вісник Сумського національного аграрного університету, 2015. – Серія «Ветеринарна медицина». – В. 7 (37). – С. 135–139.

2. Six R. H. Efficacy of sarolaner, a novel oral isoxazoline, against two common mite infestations in dogs: Demodex spp. and Otodectes cynotis / R. H. Six, C. Becskei, M. M. Mazaleski // Vet. Parasitology, 2016. – V. 222. – P. 62–66.

3. Лавріненко І. В. Терміни виживання кліщів Otodectes cynotis у зовнішньому середовищі / І. В. Лавріненко // Тези доповідей XIV конф. Укр. наук. тов-ва паразитологів, 2009. – С. 63.

4. The intravenous and oral pharmacokinetics of afoxolaner, a novel isoxazoline, used as a monthly chewable antiparasitic for dogs / L. Letendre, J. Harriman, R. Huang etc. // Vet. Parasitology. – 2014. – № 201. – Р. 190–197.

5. Efficacy and safety of selamectin in thetreatment of Otodectes cynotis infestation in domestic ferrets / R. S. Miller, R. P. Eagle, S. Zabel et al. // Vet. Rec. – 2006. – V. 159. – № 22. – P. 748.

6. Бахур Т. И. Гематологические показатели у собак при сквамозной форме демодекоза и различных схемах лечения / Т. И. Бахур, С. П. Побережец // Ученые записки учреждения образования «Витебская ордена «Знак почета» государственная академия вет. мед.», 2016. – Т. 52. – В. 2. – С. 6–10.

7. Манжос О. Ф. Методичні рекомендації «Отодектоз м’ясоїдних тварин (морфологія збудника, діагностика та заходи боротьби)» / О. Ф. Манжос, О. П. Литвиненко, І. В. Лавріненко. – Полтава, 2009. – 30 с.

8. Євстаф'єва В. О. Поширення акарозів собак в умовах міста Кременчука / В. О. Євстаф'єва, К. А. Гаврик // Вісн. Полтав. держ. аграр. акад., 2015. – № 1/2. – С. 91–94.

9. Згозінська О. А. Зміни показників крові собак за різної інтенсивності інвазії Otodectes cynotis / О. А. Згозінська, С. П. Побережець // Сучасні аспекти лікування і профілактики хвороб тварин: мат. Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. (24–25 листопада 2016 р.). – Полтава: ОП «ШвидкоДРУК», 2016. – С. 87–89.

10. Davis W. L. Clinical evaluation of the efficacy and safety of Topically Applied imidocloprid plus moxidectin against Ear mites (Otodectes cynotis) in Client-owned cats / W. L. Davis, R. G. Arther, T. S. Settje // Parasitol. Rec., 2007. – V. 101. – № l. – P. 19–24.

11. Лавріненко І. В. Патогенний вплив кліщів Otodectes cynotis на організм спонтанно інвазованих кошенят / І. В. Лавріненко, Г. В. Слюсар // Наук. вісник Львівського національного університету вет. мед. та біотехнології ім. С.З. Ґжицького, 2008. – № 2(37). – Т. 10. – Ч. 1. – С. 189–192.

12. Guaguère E. Parasitic skin conditions, in а practical guide to canine dermatology / E. Guaguère, P. Prélaud, M. Craig. – Kalianxis: Paris, 2008. – Р. 179–226.

ДолученняРозмір
PDF icon nvvm_1_2017_p96-99_antipov.pdf566.68 КБ