Ви є тут

МЕДІСОН В АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАНЬ НА ЧЕРЕВНІЙ ПОРОЖНИНІ СОБАК

Представлено відомості щодо ефективності використання схем анестезіологічного забезпечення у собак. Наведено результати доклінічної апробації препарату Медісон у собак. Клініко-експериментально обґрунтовано застосування схем анестезії з використанням препарату Медісон у собак за оперативних втручань на органах черевної порожнини. Застосування медісону в схемі анестезії собакам за оперативних втручань на органах черевної порожнини дозволяє зменшити загрозу розвитку гемодинамічних розладів, що особливо актуально у тварин із серцево-судинною недостатністю, значною втратою крові, за шокових станів. Перевагами наркозу в комбінації медісон–пропофол є високий рівень керованості анестезії, можливість швидко змінювати глибину наркозу, тривалий час підтримувати анестезію, швидкий вихід із наркозу.

Ключові слова: медетомедін, медісон, собаки, абдомінальна патологія, схеми анестезії.

 1. Considerations for general anesthesia / W.W Muir, W.J. Tranquilli, J.C. Thurmon eds. // Lumb and Jones’ veterinary anesthesia and analgesia. – Ames: Blackwell. – 2007.– P. 17–30.
 2. Рубленко С.В. Анестезіологічне забезпечення абдомінальних втручань у собак /С.В. Рубленко, В.М. Власенко, М.В. Рубленко // Вет. медицина України. – 2006. – № 9. – С.13–15.
 3. Results of the confidential enquiry into perioperative small animal fatalities regarding risk factors for anesthetic-related death in dogs / D.C. Brodbelt, D.U. Pfeiffer, L.E. Young, et al // J Am Vet Med Assoc. – 2008. – Vol. 233(7). –P. 1096–1104.
 4. The risk of death: the confidential enquiry into perioperative small animal fatalities / D.C. Brodbelt, K.J. Blissitt,R.A. Hammond et al // Vet Anaesth Analg. – 2008. – Vol. 35 (5). – P. 365–73.
 5. Bergström K. Cardiovascular and pulmonary effects of a new sedative/analgesic (medetomidine) as a preanaesthetic drug in the dog. / K. Bergström // Acta Veterinaria Scandanavia. – № 29. – 1988. – Р. 109–116.
 6. Anesthesia and Analgesia in Laboratory Animals / Ed. Kohn, et al. – New York: Academic Press, 2008.
 7. Anesthesia and Analgesia in Dogs and Cats and Ferrets. / R.C Harvey et al // Anesthesia and Analgesia in Laboratory. – San Diego: Academic Press, 2008.– P. 365-384.
 8. Рубленко С.В. Клінічна характеристика різних схем анестезії у собак при оперативному втручанні /С.В. Рубленко // Вісник Полтав. держ. аграр. акад. – Полтава, 2007. – №3. – С. 57–60.
 9. The comparative hypoxaemic effect of four α2 adrenoreceptor agonists (xylazine, romifidine, detomidine and medetomidine) in sheep. / C.S. Celly, W.N McDonell, S.S. Young, W.D. Black // Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics № 20. – 1997. – P. 464–471.
 10. An introduction to the use of alpha2 adrenergic medications in sedation, analgesia and anesthesia /
  C.E. Short (ed.) // Alpha2-agents in animals: sedation, analgesia and anesthesia. – Baltimore: Williams & Wilkins, 1992.– Р. 3–20.

 

ДолученняРозмір
PDF icon nvvm_1_2017_p25-30_rublenko.pdf657.83 КБ