ЛЕВЧЕНКО В.І.

д-р вет. наук, акад. НААН

Білоцерківський національний аграрний університет