БЕЗУХ В.М.

кандидат вет. наук
Білоцерківський національний аграрний університет