Ви є тут

СТАН ЗДОРОВ’Я ТА ПОКАЗНИКИ НЕСПЕЦИФІЧНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ У НОВОНАРОДЖЕНИХ ТЕЛЯТ

У статті повідомляється, що за діареї у сироватці крові телят було 54,8±2,10 г/л загального білка та 14,5±2,30 г/л імуноглобулінів, що характерно для імунодефіцитного стану. У клінічно здорових телят ці показники є значно вищими, зокрема, загального білка – 65,2±2,30 г/л, Ig – 22,4±2,40 г/л. У хворих телят спостерігали ознаки зневоднення організму, кал рідкий, жовтого кольору. Під час патолого-анатомічного розтину трупів загиблих від діареї телят встановлена локальна гіперемія слизової оболонки сичуга і тонкого кишечнику, що свідчить про токсичний перебіг захворювання. Інфекційні хвороби новонародженого молодняку, зокрема колібактеріоз, рота- і коронавірусні інфекції, виключено за допомогою діагностичної системи Віо-Х.

Ключові слова: загальний білок, імуноглобуліни, імунодефіцитний стан, колібактеріоз, рота- і коронавірусні інфекції, діагностичні системи Віо-Х.

1. Heinrichs J. Scouring calves: оral rehydration solutions, or electrolytes (Діарея у новонароджених телят і використання електролітних розчинів) / J. Heinrichs, S. Kehoe. – [Електронний ресурс]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://files.dropbox.com/u/1342754 /milkua/publications-9.pdf, вільний. – Назва з екрану. – Мова укр.

2. Бетлинг Е.С. Профилактика и лечение диарей телят / Е.С. Бетлинг //Зооиндустрия. – 2004. – № 12. – [Електронний ресурс]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://www.vettorg.net/magazines/3/2004/97/622/, вільний. – Назва з екрану. – Мова рос.

3. Диарея у новорожденных телят. – [Електронний ресурс]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://veterinar-omsk.com/poleznoe/diareja-u-novorozhdennykh-teljat/, вільний. – Назва з екрану. – Мова рос.

4. Мусин И.А. Здоровье новорожденных телят и профилактика болезней / И.А. Мусин. – [Електронний ресурс]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://www.vetirk.ru/news/ 317.html, вільний. – Назва з екрану. – Мова рос.

5. Иммунологический статус у новорожденных телят и способ его корреляции / [Р.Е. Ким, Е.П. Сисягина, Г.Р. Реджепова и др.] // Вет. патология. – 2005. – № 4. – С. 119–122.

6. Никулин Д.М. Иммунный статус телят и пути его коррекции / Д.М. Никулин // Тез. докл. Всеросс. научно-практ. конф., посвящ. 30-летию ВНИИБТ. – Щелково, 2000. – С. 276–277.

7. Роль микроорганизмов (бактерий и вирусов) в возникновении желудочно-кишечных заболеваний новорожденных телят / Г.И. Григорьева, А.А. Арбузова, М.А. Кульчицкая, М.А. Панитков // Вет. патология. – 2005. – № 4. – С. 108–113.

8. Манжурина О. Совершенствование специфической профилактики желудочно-кишечных болезней у телят / О. Манжурина, А. Некрылов // Ветеринария сельскохозяйственных животных. – 2013. – № 4. – С. 42–47.