Ви є тут

Показники гемоцитопоезу та обмін мікроелементів у телят за впливу вітчизняного вітамінно-амінокислотного комплексу

У ветеринарній медицині України вивчення ефективності нових комплексних лікарських препаратів залишається актуальним. Вивчали вплив вітамінноамінокислотного комплексу «Абетка для тварин» на стан гемоцитопоезу та обмін мікроелементів у телят 1,5–2,5-місячного віку. До складу препарату входять біологічно активні речовини: вітаміни А, D3, Е, В1, В3, В5, В6, В12, К3 та незамінні амінокислоти: DL-метіонін, L-лізин, аргінін. Його застосовують сільськогосподарським тваринам і птиці для нормалізації гемоцитопоезу, профілактики і лікування порушень обміну вітамінів та мікроелементів. За перший тиждень застосування препарату кількість еритроцитів у тварин дослідної групи вірогідно (р<0,05) зросла, а за другим його випоюванням позитивний ефект на еритроцитопоез у телят став ще більшим (р<0,001), порівняно з показниками у телят контрольної групи. Концентрація гемоглобіну у телят дослідної групи також вірогідно зростала від початку застосування препарату й до завершення досліду, тоді як у телят контрольної групи упродовж всього досліду спостерігалася тенденція до зменшення його вмісту. Колірний показник та насиченість еритроцитів гемоглобіном (MCH) у телят контрольної групи за першим та другим відборами крові вірогідно (р˂0,05) зменшувалися, тоді як у тварин дослідної групи вірогідної різниці між цими показниками не встановлено (p<0,1). Середній об’єм еритроцитів протягом досліду у телят контрольної і дослідної груп не відрізнявся ( р˂0,1).
Під впливом препарату уміст феруму в сироватці крові телят дослідної групи зріс на 24,2 %. У телят контрольної групи ця тенденція була не так помітна (збільшення вмісту феруму у кінці досліду становило лише +7,8 % (р<0,1), порівняно з початковими показниками). Метаболізм цинку, навпаки, не зазнав істотних змін. Уміст купруму у телят дослідної групи завжди залишався вірогідно більшим, ніж у тварин контрольної групи. Препарат «Абетка для тварин» позитивно впливає на гемоцитопоез у телят завдяки своєму комплексному складу (жиророзчинні та водорозчинні вітаміни, амінокислоти) та покращує обмін мікроелементів, зокрема феруму та купруму. Вплив на ці процеси вітамінів групи В, що входять до складу препарату, вважаємо особливо цінним за умов ще несформованого рубцевого травлення у молодняку великої рогатої худоби.

Ключові слова: вітамінно-амінокислотний комплекс, еритроцитопоез, гіпохромія, мікроцитоз, гемоглобін, колірний показник, гематокрит.

 

1. Вплив препарату «Абетка для тварин» на показники еритроцитопоезу в поросят / А.Ю. Мельник та ін. Наук. вісник вет. медицини: зб. наук. праць БНАУ, Біла Церква. 2018. Вип. 1 (140). С. 65–71. URL:http://rep.btsau. edu.ua/handle/BNAU/1414.

2. Вплив препарату Геп-А-Стрес на обмін речовин у курчат-бройлерів / В.І. Левченко та ін. Наук. вісник вет. медицини: зб. наук. праць БНАУ, Біла Церква. 2017. Вип. 1 (133). С. 48–55. URL:http://rep.btsau.edu.ua/handle/ BNAU/1415.

3. Вплив препарату Мегавіт на А-вітамінний і кальціє-фосфорний обмін у сільськогосподарських тварин / В.І. Левченко та ін. Наук. вісник вет. медицини: зб. наук. праць БНАУ, Біла Церква. 2016. № 1 (127). С. 49–56. URL:http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/289.

4. Ефективність препарату Феролайф за гіпопластичної анемії поросят і телят / В.І. Левченко та ін. Наук. вісник вет. медицини: зб. наук. праць БНАУ, Біла Церква. 2015. № 2. С. 46–54. URL:http://rep.btsau.edu.ua/handle/ BNAU/283.

5. Нові препарати для лікування окремих внутрішніх хвороб тварин / В.І. Левченко та ін. Здоров’я тварин і ліки. 2016. № 2. С. 14–18. URL: http://rep.btsau.edu.ua/ handle/BNAU/296.

6. Diff erences in the occurrence of selenium, copper and zinc defi ciencies in dairy cows, calves, heifers and bulls / L. Pavlata et all. University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences, Brno, Czech Republic. 2005. no. 50. pp. 390–40. Doi: https://doi.org/10.17221/5638-VETMED.

7. Randhawa C.S., Randhawa S.S. Copper status of crossbred cows of the organised and rural dairy herds in central Punjab. Indian Journal of Animal Science. 2002. no. 72. P. 1087–1091. Doi: https://doi.org/10.1079/BJN19830013.

8. Eff ects of inorganic and organic copper supplemented to fi rst-calf cows on cow reproduction and calf health and performance / E.L. Muehlenbein et all. Journal of Animal Science. 2001. no. 79. pp. 1650–1659. Doi: https://doi. org/10.3168/jds.S0022-0302(78)83686-8.

9. Mullis L.A., Spears J.W., McCraw R.L. Eff ects of breed (Angus vs Simmental) and copper and zinc source on mineral status of steers fed high dietary iron. Journal of Animal Science. 2003. no. 81. P. 318–322. Doi: https://doi. org/10.3168/jds.S0022-0302(00)75055-7.          

10. Arthington J.D., Spears J.W. Eff ects of tribasic copper chloride versus copper sulfate provided in corn-and molasses-based supplements on forage intake and copper status of beef heifers. J. Anim. Sci. 2007. no. 85. Р. 871–876. Doi: https://doi.org/10.2527/jas.2006-518.

11. Enjalbert F., Lebreton P., Salat O. Eff ects of copper, zinc and selenium status on performance and health in commercial dairy and beef herds: retrospective study. J. Anim. Physiol. Anim. Nutr. 2006. no. 90. Р. 459–466. Doi: https://doi.org/10.1111/j.1439-0396.2006.00627.x.

12. Selenium addition to colostrum increases immunoglobulin g absorption by newborn calves / H. Kamada et all. J. Dairy Sci. 2007. no. 90. Р. 5665–5670. Doi: https:// doi.org/10.3168/jds.2007-0348.

13. Shinde P.L., Dass1 R.S., Garg A.K. Eff ect of vitamin E and selenium supplementation on haematology, blood chemistry and thyroid hormones in male buff alo (Bubalus bubalis) calves. Journal of Animal and Feed Sciences. 2009. no. 18. Р. 241–256. Doi: https://doi. org/10.22358/jafs/66388/2009.

14. Eff ect of the application of bioplexes of zinc, copper and manganese on milk quality and composition of milk and colostrum and some indices of the blood metabolic profi le of cows / S. Kinal1 et all.  Czech J. Anim. Sci. 2007. no. 52. 2007 (12). Р. 423–429. Doi: https://doi. org/10.17221/2338-CJAS.

15. Ковзов В.В. Сравнительная профилактическая эффективность ветеринарных препаратов «Феролекс В12» и «Феррум 10%+В12 / «Ученые Записки УО ВГАВМ». Витебск, 2014. Т. 50. вып. 2. ч. 1. С. 154–158.

16. Ковалёнок Ю.К. Микроэлементозы крупного рогатого скота и свиней в Республике Беларусь: монография. Витебск: ВГАВМ, 2013. С. 40–43, 119–125, 143–152.

17. Ковзов В.В., Борознов С.Л. Пищеварение и обмен веществ у крупного рогатого скота: монография. Минск: Бизнесофсет, 2009. 316 с.

18. Кучинский М.П. Биоэлементы – фактор здоровья и продуктивности животных: монография. Минск: Бизнесофсет, 2007. 372 с.

19. Кучинский М.П. Отработка оптимальной дозы и изучение профилактической эффективности Тетраминерала при железодефицитной анемии поросят. Ветеринарная медицина Беларуси. 2007. № 1. С. 5–11.

20. Banafsheh Ashraf Hesari., Mehrdad Mohri., Hesam A. Seifi . Eff ect of copper edetate injection in dry pregnant cows on hematology, blood metabolites, weight gain and health of calves. Trop. Anim. Health Prod. 2012. no. 44. P. 1041–1047. Doi: https://doi.org/10.1007/s11250-011-0038-4.

21. Eff ects of short-term over-supplementation of copper in milk on hematology, serum proteins, weight gain, and health in dairy calves / Z. Naseri et all. Biological Trace Element Research. 2011. no. 139. P. 24–31. Doi: https://doi. org/10.1007/s12011-012-9324-x.

22. Arthington J.D., Havenga L.J. Eff ect of injectable trace minerals on the humoral immune response to multivalent vaccine administration in beef calves. J. Anim. Sci. 2012. no. 90. P. 1966–1971. Doi: https://doi.org/10.2527/ jas.2011-4024.

23. High dietary iron reduces transporters involved in iron and manganese metabolism and increases intestinal permeability in calves / S.L. Hansen et all. J. Dairy Sci. 2010. no. 93. P. 656–665. Doi: https://doi.org/10.3168/jds.2009-2341.

24. Mineral concentrations of plasma and liver af ter injection with a trace mineral complex diff er among Angus and Simmental cattle / D.J. Pogge et all. J. Anim. Sci. 2012. no. 90. P. 2692–2698. Doi: https://doi.org/10.2527/jas.20124482.

ДолученняРозмір
PDF icon melnyk_2_2019.pdf2.44 МБ