Ви є тут

ГЕПАТОДИСТРОФІЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ

Найбільш поширеним захворюванням серед високопродуктивних корів є жирова гепатодистрофія, що реєструють у 50–90 % тварин. Воно ускладнюється ураженням серця, нирок, кінцівок, ендокринної системи, вторинною остеодистрофією, що зменшує термін ефективного використання високоцінного поголів’я.

Причиною первинної гепатодистрофії є порушення годівлі корів, особливо в перші 2–3 місяці лактації: а) дефіцит енергії в раціоні та надмірна кількість протеїну; б) недостатня кількість у кормах метіоніну, холіну та природних антиоксидантів; в) згодовування неякісних кормів. Вторинна гепатодистрофія виникає за кетозу, ожиріння, хронічного ацидозу, зміщення сичуга та інших внутрішніх, хірургічних і гінекологічних хвороб, за яких знижується поїдання кормів. Виникає ліпомобілізаційний синдром, що спричиняє посилене відкладання жирів у гепатоцитах. Розвивається негативний енергетичний баланс, тривалість і вираженість якого залежить від продуктивності корів.

Діагноз на гепатодистрофію ставлять з урахуванням продуктивності корів, структури й повноцінності раціонів, якості кормів, симптомів хвороби та результатів лабораторного дослідження сироватки крові.

Лікування корів, хворих на гепатодистрофію, має бути комплексним, що передбачає дотримання дієти, наявності в раціоні зелених кормів, сіна, кукурудзяної та ячмінної дерті, 1,5–2 кг патоки. З медикаментозних засобів використовують препарати, що відновлюють обмін речовин у гепатоцитах, вітаміни, гепатопротектори, антиоксиданти, глюкопластичні та жовчогінні препарати. Для нормалізації глюконеогенезу і зменшення надходження жирів у печінку за посиленого розщеплення жиру вводять глюкопластичні препарати, ліпотропні речовини, гепатопротектори.

Профілактика гепатодистрофії ґрунтується на комплексному підході до контролю за станом здоров’я тварин, однією із складових якого є організація збалансованої годівлі якісними кормами, зокрема нетелей і корів-первісток, у сухостійний період та у перші 80–100 днів лактації. Особливу увагу необхідно звертати на вміст у раціонах цукру і крохмалю та їх співвідношення з перетравним протеїном, оптимальне енергетичне забезпечення нетелей і корів.

Ефективним засобом профілактики патології печінки та інших хвороб високопродуктивних корів, зокрема кетозу, ацидозу рубця, гіпотонії передшлунків, вторинної остеодистрофії та ін. є фазна годівля, що складається з
5–6 періодів: ранній і пізній сухостої, новорозтелені корови, рання, середня і пізня лактації (тривалість кожної складає в середньому 100 днів). Одним із заходів дієвої профілактики є активне впровадження годівлі нетелей і корів загальнозмішаною кормовою сумішшю, до складу якої у певних співвідношеннях входять грубі (сіно, солома), соковиті (силос, сінаж) і концентровані (кукурудза, ячмінь, пшениця, соя, макуха соняшнику тощо) корми, частка сухої речовини в якій не має перевищувати 50 % загальної маси корму. У багатьох господарствах у весняно-літній період до складу раціону годівлі поступово вводять зелені корми, частка яких не перевищує 15-20 %.

Ключові слова: високопродуктивні корови, гепатодистрофія, кетоз, обмін речовин, годівля, діагностика, лікування, профілактика.

1. Кондрахін І.П. Фізіологічні основи профілактики внутрішніх хвороб / І.П. Кондрахін, В.І. Левченко //Вісник аграрної науки. – 2000.– № 2. – С. 33-35.

2. Янович В.Г. Біологічні основи трансформації поживних речовин у жуйних тварин /[Янович В.Г., Сологуб Л.І.]. – Львів: Тріада плюс, 2000.– 384 с.

3. Левченко В.І. Етіологія, патогенез та діагностика внутрішніх хвороб у високопродуктивних корів / В.І. Левченко, В.В. Сахнюк // Вісник аграрної науки. – 2001. – № 10. – С. 28-32.

4. Сахнюк В.В. Профілактика множинної внутрішньої патології у високопродуктивних корів / В.В. Сахнюк, В.І. Левченко, О.В. Чуб // Наук. вісник вет. медицини. – Вип. 1 (118). – Біла Церква, 2015. – С. 30-37.

5. Andreaws T. Ketosis and fatty liver in cattl / T. Andreaws // In. Practice. 1998. – № 20 (9). – P. 509–513.

6. Vlizlo V. Stan der Saure-Base-Haushalt im Blut von Kuhen abhangig von der Konzentration von Ketonkorpem im Blut und Urinn / V. Vlizlo, M. Sukhodolska // V Symposium Ukraine-Austria: Agricalture: Sciense and Practice. – Kyiv, 2004. – Р. 64-65.

7. Левченко В.І. Діагностика, лікування та профілактика хвороб печінки у великої рогатої худоби (методичні рекомендації) / В.І. Левченко, В.В. Влізло. – К., 1998. – 22 с.

8. Внутрішні хвороби високопродуктивних корів (етіологія, діагностика, лікування і профілактика): метод. рекомендації /[Левченко В.І., Кондрахін І.П., Сахнюк В.В. та ін.].– Біла Церква, 2007. – 105 с.

9. Сахнюк В.В. Поліморбідність внутрішньої патології у високопродуктивних корів (експериментальне та теоретичне обґрунтування патогенезу, методів діагностики, лікування і профілактики): дис. д-ра вет. наук: 16.00.01 / В.В. Сахнюк.– Біла Церква, 2009. – 324 с.

10. Левченко В.І. Патологія печінки у великої рогатої худоби / В.І. Левченко, В.В. Влізло, В.І. Головаха // Вісник аграр. науки. – К.: Урожай, 1996. – № 9. – С. 50-54.

11. Диспансеризація сільськогосподарських тварин. Загальна терапія і профілактика внутрішніх хвороб тварин: практикум / [Левченко В.І., Кондрахін І.П., Богатко Л.М. та ін.]; за ред. В.І. Левченка. – Біла Церква, 2000. – С. 176-205.

12. Внутрішні хвороби тварин /[Левченко В.І., Влізло В.В., Кондрахін І.П. та ін.]; за ред. В.І. Левченка. – Біла Церква, 2012. – Ч. 1. – 528 с.

13. Диспансеризація високопродуктивних корів – запорука успішного ведення молочного тваринництва / В.І. Левченко, П.П. Достоєвський, В.В. Сахнюк та ін. // Вісник Білоцерків. держ. аграрн. ун-ту. – Вип. 33. – Біла Церква, 2005. – С. 135–144.

14. Теорія і практика нормованої годівлі великої рогатої худоби / [Богданов Г.О., Кандиба В.М., Ібатуллін І.І. та ін.];за ред. В.М. Кандиби, І.І. Ібатулліна, В.І. Костенка. – Житомир, 2012. – 860 с.

15. Довідник з повноцінної годівлі сільськогосподарських тварин /[Ібатуллін І.І., Бащенко М.І., Жукорський О.М. та ін.]; за ред. І.І. Ібатулліна та О.М. Жукорського. – К.: Аграрна наука, 2016. – 336 с.

16. Жиророзчинні вітаміни у ветеринарній медицині та тваринництві /[Влізло В.В., Куртяк Б.М., Вудмаска І.В. та ін.]. – Львів: СПОЛОМ, 2015. – 436 с.

17. Мінеральне живлення тварин /[ Кліценко Г.Т., Кулик М.Ф., Косенко М.В. та ін.]. – К.: Світ, 2001. – 575 с.

18. Методи лабораторної клінічної діагностики хвороб тварин / [Левченко В.І., Головаха В.І., Кондрахін І.П. та ін.]; за ред. В.І. Левченка. – К.: Аграрна освіта, 2010. – 437 с.

19. Методы ветеринарной клинической лабораторной диагностики: справочник /[Кондрахин И.П., Архипов А.В., Левченко В.И. и др.]; под ред. проф. И.П. Кондрахина. – М.: КолосС, 2004. – 520 с.

20. Внутрішні хвороби тварин /[Левченко В.І., Влізло В.В., Кондрахін І.П. та ін.]; за ред. В.І. Левченка. – Біла Церква, 2015. – Ч. 2. – 610 с.

21. `Ветеринарна клінічна біохімія [текст]: підручник / [Левченко В.І., Влізло В.В., Кондрахін І.П. та ін.]; за ред. В.І. Левченка і В.Л. Галяса. – Біла Церква, 2002. – 400 с.

22. Влізло В.В. Порушення годівлі корів – причина захворюваності / В.В. Влізло, М. Хельтерскінкен, Г. Шольц // Вет. медицина України. – 2001. – № 5. – С. 38.

23. Interactions between negative energy balance, metabolic diseases, uterine health and immune response in transition dairy cows / G. Espocito, P.S. Irons, E.C. Webb, A. Chapwanya // Animal Reproductive Sciense. – 2004. – N. 144 (3–4). – P. 60–71.

24. Grummer R.R. Dry matter intake and energy balance in the transition period / R.R. Grummer, D.G. Mashek, A. Hayirli // Veter. Clinics of North America: Food Animal Practice. – 2004. – N 20 (4). – P. 447– 470.

25. Melender P. Management of transition cows to optimize reproductive officiency in dairy herds / P. Melender, C.A. Risco // Veter. Clinics of North America: Food Animal Practice. – 2005. – N 21 (2). – P. 485– 501.

26. Кондрахин И.П. Метаболический синдром: современноe представление, перспективы использования / И.П. Кондрахин // Біологія тварин. – 2010. – Т. 12, № 2. – С. 63–66.

27. Carlos A. Risco. Dairy Production Medicine / Carlos A. Risco, Pedro Melendez Retamal. – Wiley-Blackwell, 2011. – 345 p.

28. Warren H. Preventing common metabolic disorders in dairy cattle / H. Warren// Dairy Cattle (ruminant health and nutrition). – 2016. – N 3.– P. 196–213.

29. Зміни енергетичного балансу у корів та їх наслідки / М.Є. Павлов, О.В. Митрофанов, В.А. Пасічник та ін. // Зб. наук. праць Харківської держ. зоо-вет. акад.: вет. науки – Вип. 32.–  Ч. 2. – Харків, 2016. – С.16–22.

30. Сахнюк В.В. Інформаційність коагуляційних реакцій для діагностики хвороб печінки у високопродуктивних корів / В.В. Сахнюк // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. – Вип. 18. – Біла Церква, 2001. – С. 124–131.

31. Левченко В.І. Ферментодіагностика внутрішніх хвороб у високопродуктивних корів / В.І. Левченко, В.В. Сахнюк // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. – Вип. 13, ч. 2. – Біла Церква, 2000. – С. 116–124.

32. Сахнюк В.В. Параметри оцінки клініко-функціонального стану печінки і нирок у клінічно здорових високо-продуктивних корів / В.В. Сахнюк // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. – Вип. 51. – Біла Церква, 2008. – С. 78–85.

33. Гепатодистрофія високопродуктивних корів / В.І. Левченко, В.В. Сахнюк, О.В. Чуб та ін. // Здоров’я тварині і ліки. – 2009. – № 3 (88). – С. 14–16.

34. Сахнюк В. В. Поліморбідна патологія високопродуктивних корів: розпочати діяти / В.В. Сахнюк // Тваринництво. Ветеринарія. – 2017. – № 9. – С.44–47.

ДолученняРозмір
PDF icon nvvm_1_2017_p82-89_sahnuk.pdf606.37 КБ