Ви є тут

ENZOOTIC CASE OF PHEASANTS ASPERGILLOSIS

У статті описується випадок хвороби фазанів на ензоотичний аспергільоз на приватній фермі м. Біла Церква Київської області у 2015 році. Хвороба супроводжувалася відставанням у рості і розвитку, виснаженням і спорадичною смертю. Характеризувалася гострим перебігом, а смертність птахів становила 80 % від загальної кількості в господарстві. Ензоотичний аспергільоз у фазанів мав такі особливості: короткий інкубаційний період (5 днів), порушення координації, діарея, в дихальних шляхах жовто-зелена плівка утворена міцелієм гриба. Мікологічні дослідження показали, що в 1 г корму міститься близько 920 тисяч КУО. Мікобіоти представлені ​​видами A.fumigatus, які були домінуючими, а також A. ochraceus, Absidia corymbifera, Mucor spp. і Penicillium spp. Якісною реакцією з хлоридом заліза встановлена ​​здатність ізольованого штаму A. fumigatus до продукування коєвої кислоти.

Ключові слова: A. fumigatus, A. ochraceus, Absidia corymbifera, Mucor spp. і Penicillium spp,. аспергільоз, фазани.

1. Рухляда В.В. Мікологічний моніторинг зерна ячменю в різних фізико-географічних регіонах України / В.В. Рухляда, А.В. Андрійчук, О.В. Соколова // Вісник Білоцерківського ДАУ. – 2006. –  Вип. 36. – С. 149–155.

2. Рухляда В.В.  Розповсюдження  міксоміцетів  на  зерні  вівса у різних регіонах України / В.В. Рухляда, А.В. Білан, О.В. Соколова // Вісник Білоцерківського ДАУ. –2007. – Вип. 44. – С. 146–150.

3. Білан А.В. Вивчення токсиноутворюючих властивостей Fusarium moniliforme, ізольованого із зернових України / А.В. Білан // Матер. V міжнар. конгр. спеціалістів вет. медицини. – К.: НАУ, 2007. – С. 136–138.

4. Vesonder R.F. Моniliformin ргоduced bу сultures оf Fusarium moniliforme vаг. subglutinans isolate from swine feed / R.F. Vesonder // Мусораtolоgіа. – 1992. – V. 95. – Р. 149–153.

5. Мікотоксикологічний  моніторинг  концентрованих  кормів  Лісостепу України / О. Малінін, О. Куцан, Г. Шевцова, О. Семеріна // Тваринництво України. – 2003. – №12. – С. 26–28.

6. Dhama K. Fungal/mycotic diseases of poultry-diagnosis, treatment and control. / K. Dhama, S Chakraborty., A. Verma // Pak J Biol Sci. – 2013, Dec 1. – vol. 16(23). – Р. 1626-40.

7. Інфекційні хвороби тварин / Б. Ф. Бессарабов, Е. С. Воронін та ін; За ред. А. А. Сидорчука. – М.: Колос, 2007. – 671 с.

8. Liliana Scorzoni. Antifungal Therapy: New Advances in the Understanding and Treatment of Mycosis Front Microbiol. / Liliana Scorzoni, Ana C. A. de Paula e Silva, Caroline M. Marcos. – 2017. – vol. 8. – 36 р. Published online 2017 Jan 23. doi:  10.3389/fmicb.2017.00036

ДолученняРозмір
PDF icon nvvm_1_2017_p127-130_bilan.pdf3.15 МБ