Ви є тут

МІКРООРГАНІЗМИ ПРОЦЕСІВ НІТРОГЕННОГО ЦИКЛУ У ВОДІ РЕАКТОРА БІОФІЛЬТРА В УСТАНОВКАХ ЗАМКНУТОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ЗА ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ НАПОВНЮВАЧІВ

Необхідність економного використання води у форелевих індустріальних господарствах спонукала до розробки методів ефективного водокористування, в тому числі запровадження систем оборотного водопостачання (СОВ) або установок замкнутого водопостачання із біофільтрацією води (УЗВ). За останнє десятиліття форелеві заводи орієнтуються саме на циркуляційні установки, оскільки тільки за такого способу досягається раціональне використання води і можливість регулювання та контролю умов довкілля.

Представлено результати дослідження чотирьох видів наповнювача біофільтра, що використовуються в індустріальних форелевих господарствах.

У випадку біологічного очищення переважають процеси біологічного окиснення і окисно-відновних реакцій, що проходять за рахунок мікроорганізмів. Саме вони відіграють ключову роль в обробці води, тим самим відображаючись на прирості біомаси, активності риби та споживанні кисню системою.

Ключові слова: УЗВ, райдужна форель, нітрогенний цикл, бактеріопланктон, наповнювачі біофільтра, біофільтрація, нітрифікуючі бактерії.

1. Митченко Т.Е. Вода і водоочисні технології/ Т.Е.Митченко, Н.В. Макарова. – 2001. – №1. – С. 22-24.

2. Гребенюк Т. В. Методи очистки води на рибоводних підприємствах в умовах вирощування риби в установках замкнутого водопостачання /Т. В. Гребенюк, Г. В. Константиненко // Вісник НТУУ «КПІ». – В. 28. – 2015. – С. 110-114.

3. Гриневич Н.Є. Особливості використання біофільтрів з різними типами наповнювача в установках замкнутого водопостачання в аквакультурі / Н.Є. Гриневич // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. 2016 – T. 18, № 3 (70). – С. 57-61.

4. Кражан С. А. Природна кормова база рибогосподарьких водойм: навч. посібник /С.А. Кражан, М.І. Хижняк. – К.: Аграрна освіта, 2014. – 333 с.

5. Минеральный состав водной среды в замкнутых рыбоводных системах / [Л.А. Богданова, Е.Б. Перминова, A.B. Пуховский, М.Х. Асарова] // Индустриальное рыбоводство в замкнутых системах: сб. научн. трудов. − М.: Изд-во ВНИИПРХ, 1988. − С. 18-23.

6. Пpocкуpeнкo И. В. Зaмкнутыe pыбoвoдныe установки / И. В. Пpocкуpeнкo. – М.: Издaтeльcтвo ВНИPO, 2003. – 153 c.

7. Феофанов Ю.А. К выбору методов очистки оборотной воды индустриальных рыбоводных хозяйств с замкнутым циклом водоиспользования / Ю.А. Феофанов, В.П. Голосуй // Технические средства марикультуры: сб. научн. трудов. − М.: Изд-во ВНИРО, 1986. − С. 152-158.

8. Mikrobiologiczna i immunologiczna ocena pstraga teczowego pochodzacego z technologii stosowanych w Polsce. / E. Terech-Majewska, A.K. Siwicki et al. // Guziur, Jakosc pstraga teczowego (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) z technologii stosowanych w Polsce. – 2013. – UW-M, Olsztyn. – P. 71-82.

9. Timmons, M.B. Application of microbead biological filters / M.B. Timmons, J.L. Holder and Ebeling J.M. // Aquacultural Engineering, 2006. – vol. 34. – Р. 332-343.

10. Boguslawska E., Koegzystencja microorganizmow w biofilmie jaco podstawa funkcjalnosci zloza biologicznego / E. Boguslawska. – Gdynia, SPRL. – P. 57-66.

ДолученняРозмір
PDF icon nvvm_1_2017_p131-136_grynevych.pdf1.12 МБ