Ви є тут

ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ ТА НЕСУЧІСТЬ ПЕРЕПІЛОК ЯПОНСЬКОЇ ПОРОДИ ЗА ВПЛИВУ КОМПЛЕКСУ АМІНОКИСЛОТ ТА ВІТАМІНУ Е

У статті відображені результати досліджень щодо застосування та впливу комплексу амінокислот та вітаміну Е на гематологічні показники і несучість перепілок. Неповноцінний рівень забезпеченості амінокислотами та вітаміном Е організму птиці призводить до порушень процесів кровотворення, обміну речовин, сповільнення росту птиці та зниження яєчної продуктивності. Оскільки зміни в системі крові є об’єктивними показниками, які характеризують фізіологічний стан організму тварин, тому нами було досліджено кров перепілок та встановлено, що додавання комплексу амінокислот та вітаміну Е до основного раціону справляє позитивний вплив на окремі гематологічні показники. Також доведено, що додавання лізину, метіоніну, треоніну та вітаміну Е до основного раціону сприяє підвищенню яєчної продуктивності птиці.

Ключові слова: еритроцити, лейкоцити, тромбоцити, перепілки, несучість, лізин, метіонін, треонін, вітамін Е.

 1. Пигарева М.Д. Перепеловодство / М.Д. Пигарева, Г.Д. Афанасьев. – М.: Росагропромиздат, 1989. – 103 с.
 2. Якименко І.Л. Перепел японськи: методичні рекомендації щодо технології інкубації та утримання в умовах приватного господарства / І.Л. Якименко. – Біла Церква: БДАУ, 2000. – 32 с.
 3. Панікар І.І. Перспектива розвитку перепелівництва і напрями наукових розробок в Україні і світі / І.І. Панікар // Ветеринарна медицина: міжвід. темат. наук. зб. – Харків, 2002. – Вип. 80. – С. 479–481.
 4. Пигарева М.Д. Рождение новой отрасли / М.Д. Пигарева, Г.Д. Афанасьев // Птицеводство. – 1993. – № 6. – С. 39–43.
 5. Лемешева М.М. Годівля сільськогосподарської птиці / М.М. Лемешева. – Суми, 2003. – 152 с.
 6. СоюзХимЭкспорт-НН. Новые технологии кормления животных [Електронный ресурс]. – К.: СоюзХимЭкспорт-НН, 2008. – Режим доступу: http: // www /. Agrohim. nnov / ru / amino / threonine / ua /.
 7. Marshall H. Jurgens Animal feeding and nutrition / H. Marshall. – Keadall Hunt Publishing Company, 2003. – 573 p.
 8. Erener G. Growthand laing performances of quails fed hazelnut kernel meal diets enriched with L-lysine DL-methionine and L-treonine / G. Erener, A. Altop // J. Med. Vet.  – 2008. – Vol. 159. – P. 338–344.
 9. Урдзик Р.М. Аминокислотное питание кур-несушек / Р.М. Урдзик // Ефективні корми та годівля. – 2007. – № 2. – С. 38–42.
 10. Ніщеменко М.П. Застосування незамінних амінокислот при вирощуванні різних видів тварин / М.П. Ніщеменко, М.П. Саморай, О.А. Порошинська // Наук.-техніч. бюлетень Інституту біології тварин та ДНДКІ ветпрепаратів та корм. добавок. – 2012. – № 13. – С. 437–443.
 11. Кормление перепелов / В. Котарев, А. Семин, А. Артистов [и др.] // Птицеводство. – 2007. – № 6. – С. 32.
 12. Сурай П. Организация витаминного питания птицы и контроль ее обеспеченности / П. Сурай, И. Ионов // Ветеринария с.-х. животных. – 2007. – № 4. – С. 51–59.
 13. Ilyas M. Patological effects of feeding meal with and without lysine in male Japanese quails / M. Ilyas, M. Saleemi // J. Pakistan Vet. – 2007. – Vol. 27. – P. 55–62.
 14. Егоров И. Использование витаминов в птицеводстве / И. Егоров // Птицеводство. – 2002. – № 7. – С. 19–23.
 15. Довідник загальних і спеціальних методів дослідження крові сільськогосподарської птиці [Текст] / [Дан-
  чук В.В., Ніщеменко М.П., Пеленьо Р.А. та ін.]; за ред. В.О. Ушкалова. – Львів: СПОЛОМ, 2013. – 248 с.
 16. Методи лабораторної клінічної діагностики хвороб тварин / [Левченко В.І., Головаха В.І., Кондрахін І.П. та ін.]; за ред. В.І. Левченка. – К.: Аграрна освіта, 2010. – 437 с.
 17. Методы ветеринарной клинической лабораторной диагностики: справочник / [Кондрахин И.П., Архипов А.В., Левченко В.И. и др.]; под ред. И.П. Кондрахина. – М.: Колос, 2004. – 520 с.
ДолученняРозмір
PDF icon nischemenco.pdf358.44 КБ