Ви є тут

МОНІТОРИНГ ПРОТОЗОЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ СТАВКОВОЇ РИБИ ТА ЇЇ ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНА ОЦІНКА У РИБНИЦЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Подано моніторинг протозойних захворювань ставкової риби та її ветеринарно-санітарна оцінка упродовж 2010−2016 років згідно з документами ветеринарної звітності Рівненської регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини щодо результатів епізоотологічних та клінічних обстежень 17 рибницьких господарств, які зай-маються вирощуванням та розведенням риби. Відібрані екземпляри риби досліджували на такі протозойні хвороби як іхтіофтиріоз, хілодонельоз, триходиніоз. Проведені мікроскопічні дослідження підтвердили неблагополуччя рибницьких господарств області щодо вказаних вище захворювань. У всіх рибницьких господарствах щорічно проводили комплекс ветеринарно-санітарних та рибницько-господарських заходів, спрямованих на запобігання виникненню інвазійних захворювань серед ставової риби, що включав: профілактичну дезінфекцію водойм, державний ветеринарний контроль за безпечністю риби, карантинування завезених плідників, а також літування ставків.

Регулярне проведення лабораторних мікроскопічних досліджень на протозойні хвороби риб у комплексі з епізоотологічним обстеженням господарств забезпечує належний ветеринарно-санітарний контроль безпечності риби.

Ключові слова: протозойні захворювання, іхтіофтиріоз, хілодонельоз, триходиніоз, ставкова риба, державний контроль, ветеринарно-санітарна оцінка, безпечність, якість, рибницькі господарства.

1. Правила ветеринарно-санитарной экспертизы пресноводной рыби и раков. – М.: Агропромиздат, 1989. – 65 с.

2. Державні санітарні правила і норми для підприємств і суден, що виробляють продукцію з риби та інших водних живих ресурсів. Затверджено наказом МОЗ України 06.05. 2003 р. № 197. – 73 с.

3. Закон України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів” №1602-VII/2014 ВР (22.07.2014). – К., 2014. – 88 с.

4. Ветеринарно-санітарна експертиза за інфекційних, інвазійних, незаразних хвороб риб та інших водних живих гідробіонтів: методичні рекомендації для слухачів ІПНКСВМ / Н.М. Богатко, Л.М. Богатко, Г.П. Щуревич, Т.В. Полтавченко. – Біла Церква, 2015. – 60 с.

5. Давидов О.Н. Болезни пресноводных рыб / О.Н. Давидов, Ю.Д. Темниханов. – К.: Ветинформ, 2003. – 544 с.

6. Микитюк П. Гігієнічні основи виробництва якісної рибопродукції в сучасних екологічних умовах / П. Микитюк, П. Нікітін // Вет. медицина України. – 1999. – № 9. – С. 31−32.

7. Здійснення державного ветеринарно-санітарного нагляду та контролю на потужностях з переробки риби та рибопродуктів у відповідності до міжнародних вимог: методичні рекомендації для слухачів ІПНКСВМ, студентів та магістрантів ФВМ / [Богатко Н.М., Власенко В.В., Константінов П.Д. та ін.]. – Біла Церква, 2011. – 154 с.

ДолученняРозмір
PDF icon 2016_2_poltavchenko_ua.pdf326.36 КБ