Ви є тут

Моніторинг та діагностика бактеріальних хвороб птиці у птахогосподарствах Київської області

Бактеріальна безпека у сучасному птахівничому господарстві відіграє ключову роль і є одним із головних чинників ефективності виробництва. У структурі інфекційної патології птиці провідне місце займають такі бактерії як Escherichia coli, Clostridium perfringens, Enterococcus cecorum, Staphylococcus aureus, Gallibacterium anatis. Представлені результати досліджень проб патологічного матеріалу, від хворої птиці свідчать про те, що найчастіше культури кишкової палички були виділені із серця (41,5 %), печінки (22,0 %) і легенів (20,7 %), рідше – селезінки (5,2 %) та нирок (2,0 %). Більшість ізольованих культур Escherichia coli (78 %) зумовлювали гемоліз за посіву патматеріалу на кров’яний агар. Найбільшу кількість патогенних культур Escherichia coli було виділено від дорослих курей, значно менше – курчат віком до 20 діб. Асоційований перебіг бактеріозів, спричинених двома і більше збудниками відмічали у 89,8 % випадків. У 38,5 % випадків із патологічного матеріалу виділяли Escherichia coli, бактерії роду Staphylococcus та Gallibacterium anatis, у 27,3 % – відмічали сумісний перебіг ешерихіозу, стафілококозу і ентеробактеріозу, у 15,7 % – ешерихіозу, сальмонельозу і ентеробактеріозу, у 8,3 % – пастерельозу і ентеробактеріозу. У 13,2 % випадків із патологічного матеріалу від курей (печінки, суглобів, у курчат – сліпих відростків кишечнику) виділяли Clostridium perfringens. Ідентифіковано 3 види бактерій роду Staphylococcus: Staphylococcus aureus, Staphylococcus chromogenes, Staphylococcus pluranimalium (у 51,7 % – з печінки, 21,7 – легенів, 18,3 – селезінки, 5,0 % – нирок). У 11,32 % досліджених зразків із клоакальних змивів, яйцепроводів та кісткового мозку ідентифіковано Enterococcus cecorum, а у 11,32 % (із верхніх дихальних шляхів та статевих органів) – Gallibacterium anatis.

Ключові слова: птахогосподарства, моніторинг, бактеріальна інфекція, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Staphylococcus chromogenes, Staphylococcus pluranimalium, Enterococcus cecorum, Clostridium perfringens, Gallibacterium anatis.

 1. Аналіз епізоотичного моніторингу бактеріальних захворювань сільськогосподарської, дикої та декоративної птиці на території Сходу України / Б.Т.Стегній та ін. Вет. медицина: міжвід. темат. наук. зб. 2013. Вип. 97. С. 232–233.
 2. Current respiratory disease problem and the probes in chicken / S. Hasan et all. Pakistan Vet. J. 2002. Vol. 22, № 1. P. 17–20.
 3. Плитов И. С.  Индикация патогенных бактерий, циркулирующих в птицеводческих хозяйствах. Пробл. вет. санитарии, гигиены и экологии. 2011. №1 (5). С. 63–65.
 4. ДСТУ 4769 2007. Бактеріологічні дослідження патологічного матеріалу від тварин. Методи виявлення сальмонел. [Чинний від 2009-01-01]. Вид. офіц. Київ: Держспоживстандарт України, 2007. 37 с.
 5. Бессарабов В. Ф. Болезни птиц. Санкт-Петербург: Лань, 2007. 448 с.
 6. Определитель бактерий Берджи: пер. с англ. / под ред. Дж. Хулта. Москва : Мир, 1997. 432 с.
 7. Плитов И.С. Индикация патогенных бактерий, циркулирующих в птицеводческих хозяйствах. Пробл. вет. санитарии, гигиены и экологии. 2011. № 1 (5). С. 63–65.
 8. Welker M., Moore E. R. Applications of whole-cell matrix-assisted laser-desorption/ionization time-of-fl ight mass spectrometry in systematic microbiology. Syst. Appl. Microbiol., 2011. № 34. Р. 2–11. Doi: https://doi.org/10.1016 / j.syapm.2010.11.013
 9. Clostridial Diseases of Animals / A. Francisco Uzal et all. John Wiley & Sons. 2016. 336 p.
 10. Зон Г. А. Сорокова В.В. Патолого-анатомічний та патоморфологічний прояв хронічного перебігу некротичного ентериту у курей. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2009. № 3. С. 133–136.
 11. Сорокова В. В., Зон Г. А. Вивчення патогенних властивостей культур C. perfringens, ізольованих від курей. Вісник Сумського НАУ, 2002. Вип. 7. С. 88–90.
 12. Зон Г. А., Сорокова В. В. Морфологічна реакція органів імунокомпетентної системи і наднирників курчат, інфікованих C. рerfringens. Вісник Сумського НАУ, 2002. Вип. 8. С. 34–36.
 13. Necrotic enteritis in broilers: an updated review on the pathogenesis / L. Timbermont et all. Avian Pathology. 2011. Vol. 40 (4). P. 341–347. Doi:https://doi.org/10,1080/ 03079457.2011.590967
 14. Інфекційні хвороби птиці / за ред. Л. Є. Корнієнка.  Херсон: Грінь Д.С., 2012. 528 с.
 15. Gallibacterium anatis: an emerging pathogen of poultry birds and domiciled birds / S.V. Singh et al. J. Veterinar Sci Techno, 2016. 324 p. Doi:https://doi.org/10,4172 / 2157-7579.1000324
 16. Изучение бактериальных инфекций на птицефабриках / Н. Л. Андреева и др. Ветеринария. 2004. № 5. С. 14–16.
 17. Encephalomalacia with Enterococcus durans infection in the brain stem and cerebral hemisphere in chicks in Japan / Abe Y. et all. Avian Dis. 2006. Vol. (50). Р. 139–141. Doi:https://doi.org/10,1637 / 7419-080805R.1
 18. Composition of the enterococcal and streptococcal intestinal fl ora of poultry / L.A. Devriese et all. Bacteriol. 1991. Vol. (71). P. 46–50.
 19. Плис В. М., Фотіна Т. І. Моніторинг, клінічні ознаки та патологоанатомічні зміни за пастерельозу (холери) птиці в асоціаціях з деякими інфекційними та інвазійними захворюваннями. Вісник Сумського національного аграрного університету, 2014, Вип. 6 (35). С. 114–121.
 20. Фотіна Г. А., Кліщова Ж. Є. Чутливість збудників бактеріальних хвороб птиці до антибактеріальних препаратів. Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С. З. Ґжицького, 2016. Т. 18, № 3 (71). C. 182–185.
 21. Бовкун Г. Ф. Роль микрофлоры при заболеваниях пищеварительного тракта у цыплят. Ветеринария. 2004. №3. С. 37–40.
 22. Лыско С. Б., Хатько Н. Ф., Сунцова O. A. Чувствительность микоплазм и эшерихий к антибактериальным препаратам. Ветеринария. 2006. № 3. С. 31–32.
 23. Febler A. T., Kadlec K., Hauschild M. H. Characterization of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Isolates from Food and Food Products of Poultry Origin in Germany. Applied аnd Environmental Microbiology. 2011. Vol. 77. P. 7151–7157.
 24. Hayes J.R., English L.L., Carr L. E. Multipleantibiotic esistance of Enterococcus spp. isolated from commercial poultry production environments. Appl. Environ. Microbiol. 2004. Vol. 70 (10). Р. 6005–6011. Doi:https://doi.org/10,1128/ AEM.70.10.6005–6011.2004
ДолученняРозмір
PDF icon tyshkivska_1_2020.pdf6.29 МБ