Ви є тут

MORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL ERYTHROCYTES' ACTIVITY IN HORSES DURING LATENT LEPTOSPIROSIS AND RHINOPNEUMONIA

 У статті втановлено, що у коней за прихованого перебігу лептоспірозу та герпесвірусної інфекції відбуваються зміни в системі еритроцитопоезу, які не виявляються загальноприйнятими показниками (кількість еритроцитів, концент-рація гемоглобіну, гематокритна величина та індекси „червоної” крові в межах норми). Однак, за більш глибокого
аналізу оцінки системи еритроцитопоезу виявили підвищену кількість „старих” форм еритроцитів з одночасним поступовим зменшенням „молодих”, що вказує на пригнічення процесів еритроцитопоезу, гальмування дозрівання еритроцитів та посилене їх старіння у периферичній крові. Однак, найбільш раннім та чутливим діагностичним тестом оцінки стану еритроцитопоезу та виявлення гіпоксії за прихованого перебігу інфекційних захворювань є висока активність 2,3-ДФГ, яку встановили у тварин другої та третьої груп.

Ключові слова: коні чистокровної верхової породи, еритроцитопоез, еритроцити, популяційний склад еритроцитів, кислотна резистентність, гемоглобін, гематокритна величина, MCH, MCV, 2,3-дифосфогліцерат.

1. Робинсон Э. Болезни лошадей. Современные методы лечения / Э. Робинсон; [пер. с англ. Л. Евелева]. − М.: ООО “Аквариум-Принт”, 2007. − 1008 с.

2. Галатюк О. Розвиток епізоотичного процесу і профілактика ринопневмонії коней / О. Галатюк // Вет. медицина України. − 2000. − № 11. − С. 12−14.

4. Содержание, кормление и болезни лошадей: Учебное пособие / Под общ. ред. А.А. Стекольникова. − Спб.: Лань, 2007. − 624 с.

5. Cutler T.J. Equine Herpesvirus-1 Myeloencephalitis / T.J. Cutler, R.J. MacKay // Current Therapy in Equine Medicine. 1997. − p. 333−335.

6. Галатюк О.Є. Заразні хвороби коней / О.Є. Галатюк // Житомир: Волинь, 2003. − 280 с.

7. Галатюк О.Є. Імунний статус племінних конематок при асоційованому перебігу ринопневмонії, лептоспірозу, стронгілідозів / О.Є. Галатюк, М.С. Мандигра, В.О. Кісільов // Розвиток ветеринарної науки в Україні: Здобутки та проблеми: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (24−26 вересня 1997 р., Харків). − Харків, 1997. − С. 145−146.

8. Головаха В.І. Функціональний стан печінки і її патологія у коней (етіологія, патогенез і діагностика) / Дис. … д-ра вет. наук: 16.00.01 / Головаха В.І. − Біла Церква, 2004. − 346 с.

9. Carlson G.P. Diseases associated with erythrocyte destruction // G.P. Carlson [In Smith B.P. (ed): Large Animal Inter. Medicine]. − St. Louis: Mosby, 2002. − Vol. 3. − P. 1048−1049.

ДолученняРозмір
PDF icon 2014_14_piddubniak_eng.pdf386.47 КБ