Ви є тут

Оцінка змін показників функціонального стану печінки та нирок у овець під впливом препарату “Абетка для тварин”

У статті наведено дані щодо аналізу змін метаболічного профілю печінки і нирок під час та після застосування вівцематкам вітамінно-амінокислотного комплексного препарату, що містить незамінні амінокислоти та біологічно активні речовини, такі як вітаміни А, D, Е, К, В1, В3, В5, В12. Наявний дефіцит поживних та біологічно активних речовин у раціонах овець спонукає науковців і практиків проводити постійний пошук використання нетрадиційних місцевих кормів і добавок найрізноманітнішого походження. Зокрема важливе значення відводиться мінеральним елементам, ферментам, амінокислотам і вітамінам. Застосування цих біологічно активних нутрієнтів дозволяє найбільш ефективно використовувати поживні речовини раціону, забезпечує максимально можливу генетично обумовлену продуктивність тварин, високу відтворювальну здатність. Однак, ці питання на сьогодні є маловивченими і потребують фундаментальних досліджень, причому конкретно в окремих регіонах країни. Отже, у контексті зазначеного вище, виникає потреба у проведенні досліджень, пов’язаних зі збільшенням трансформації поживних речовин корму у продукцію вівцематок завдяки оптимізації амінокислотного та вітамінного живлення з метою максимального прояву їх продуктивних якостей. У процесі проведених досліджень встановлено позитивний вплив препарату "Абетка для тварин" на функціональний стан печінки та нирок вівцематок, оскільки біомаркери, які характеризують роботу цих органів, такі як вміст загального протеїну, холестеролу, сечовини, креатиніну, активність гепатоіндикаторних ензимів не мали негативних зрушень, а навпаки, проявили стабілізувальну динаміку. Складові вітамінно-амінокислотного комплексу мали позитивний вплив щодо стимулювання альбуміносинтезувальної функції печінки в овець.

Ключові слова: вівці, вітамінно-амінокислотний комплекс, гепаторенальний статус, білково-ліпідний метаболізм, гепатоіндикаторні ензими.

 

 1. Review: biological determinants of between animal variation in feed efficiency of growing beef cattle/G. Cantalapiedra-Hijar et al. Animal. 2018. 12. P. 321–335. DOI:10.1017/S175 1731118001489.
 2. Єфремов Д.В., Гноєвий І.В. Метаболізм поживних речовин в організмі вівцематок при використанні у їх годівлі нових преміксів. Наук.-техн. бюл. ІТ НААН України. 2010. № 102. С. 270–275.
 3. Вплив амінокислот лізину, метіоніну та сульфуру на м’ясну і вовнову продуктивність молодняку овець/ П.В. Стапай та ін. Збірник наукових праць Харківської державної зооветеринарної академії. Харків, 2014. Вип. 28. Ч. 2. С. 105–108.
 4. Беженар І.М. Організаційно-економічні засади розвитку вівчарства в Україні: історичний ракурс. Економіка АПК. 2011. № 9. С. 65–67.
 5. Стапай П.В., Гавриляк В.В., Ткачук В.М. Протеїнове живлення овець. Ефективні корми та годівля. 2011. № 2. С. 24–29.
 6. Застосування незамінних амінокислот при вирощуванні різних видів тварин/ М.П. Ніщеменко та ін. Науково-технічний бюлетень ІБТ НААН. 2012. Вип. 3–4. С. 437–443.
 7. Фізико-хімічні властивості вовни вівцематок і ягнят за умов використання лізину, метіоніну та сульфату натрію/ П. Стапай та ін. Науково-технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК. 2016. 4(1). С. 256–259.
 8. Свістула М.М., Єфремов Д.В., Горб С.В. Особливості метаболізму поживних речовин в організмі баранців на відгодівлі за корекції амінокислотного складу раціонів. Вівчарство та козівництво. 2021. Вип. 5. С. 211‒221.
 9. Sharandak P., Levchenko V. Results analysis of ewes’ blood on the basis of anthropogenic pollution. European Journal of Scientific Research. 2016. no 1 (13). Vol. 2. P. 548–554.
 10. Use of metabolic profiles for the assessment of dietary adequacy in UK dairy herds/ A.I. Macrae et al. Vet Rec. 2006. 159. P. 655–661. DOI:10.1136/ vr.159.20.655
 11. Evans G.O. Animal clinical chemistry a practical guide for toxicologists and biomedical researchers., 2nd ed. Taylor & Francis, London, UK. 2009. 368 p. DOI:10.1201/9781420080124
 12. Gruner T.M. Studies of Vitamin B12 Metabolism in Sheep. Ph.D. Thesis, Lincoln University, Philadelphia, PA, USA. 2001.
 13. Russell K.E., Roussel A.J. Evaluation of the ruminant serum chemistry profile. Vet Clin North Am Food Anim Pract. 2007. 23. P. 403–426. DOI:10.1016/ jcvfa.2007.07.003
 14. Smith B.P. Large animal internal medicine, 5th ed. Elsevier Mosby, St. Louis, USA. 2015. 1712 p.
 15. Castillo C., Abuelo A., Hernández J. Usefulness of metabolic profiling in the assessment of the flock’s health status and productive performance. Small Rumin Res. 2016. 142. P. 28–30. DOI:10.1016/j. smallrumres.2016.02.019
 16. Braun J.P., Trumel C., Bézille P. Clinical biochemistry in sheep: A selected review. Small Rum Res. 2010. 92. P. 10–18. DOI:10.1016/j. smallrumres.2010.04.002
 17. Hernández J., José L., Benedito J.L., Castillo C. Relevance of the study of metabolic profiles in sheep and goat flock. Present and future: A review. Spanish Journal of Agricultural Research. 2020. 18 (3). 14 p. eISSN: 2171-9292 DOI:10.5424/sjar/2020183-14627
 18. Fagundes M.A. Investigation of Methionine and Lysine Derivatives as a Source of Rumen-Protected Amino Acids for Lactating Dairy Cows. All Graduate Theses and Dissertations. 2021. 8031 p. URL:https:// digitalcommons.usu.edu/etd/8031
 19. Mota-Martorell N., Jové M., Berdún R., Pamplona R. Plasma methionine metabolic profile is associated with longevity in mammals. Communications biology. 2021. 4. 725 p. DOI:10.1038/s42003-021- 02254-3
 20. Celi P. Biomarkers of oxidative stress in ruminant medicine. Immunopharm Immunot. 2011. 33. P. 233–240. DOI:10.3109/08923973.2010.514917
 21. Cannas A. Feeding of lactating ewes. In: Dairy sheep feeding and nutrition/ G. Pulina, (ed). Avenue Media, Bolonia, Italy. 2002. P. 123–166.
 22. Abdou M.M., Abd El Tawab A.M. The relationship between nutritional strategies and ruminants disorders: A review. Int. Res. J. Anim. Vet. 2020. 2. P. 1–7.
 23. Russell K.E., Roussel A.J. Evaluation of the ruminant serum chemistry profile. Vet Clin North Am Food Anim Pract. 2007. 23. P. 403–426. DOI:10.1016/j. cvfa.2007.07.003
 24. Kaneko J.J., Harvey J.W., Bruss M.L. Clinical biochemistry of domestic animals, 6th ed. Academic Press, San Diego, USA. 2008. 928 p.
 25. Milne E. Scott. Cost-effective biochemistry and haematology in sheep. In Practice. 2006. P. 454–461. DOI:10.1136/inpract.28.8.454
 26. Metabolic profile and histopathology of kidneys and liver of lambs fed silages of forages adapted to a semi-arid environment/ F.S. Campos et al. Magalhães South African Journal of Animal Science. 2019. 49 (no. 3). DOI:10.4314/sajas.v49i3.16
ДолученняРозмір
PDF icon vovkotrub_2_2022.pdf457.21 КБ