Ви є тут

ПЛР-ДІАГНОСТИКА BLAD ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПОДВІЙНОГО НОСІЙСТВА СПАДКОВИХ ХВОРОБ

У статті наведено методику та результати апробації лабораторної діагностики синдрому дефіциту адгезійності лейкоцитів великої рогатої худоби (BLAD) методом полімеразної ланцюгової реакції. З 57 бугаїв-плідників, що підлягади дослідженню, три виявилися гетерозиготними носіями цієї хвороби. Разом з тим, ці тварини були носіями комплексного пороку хребта (CVM). Окреслено напрями і перспективи подальших досліджень та актуальність впровадження ПЛР-діагностики спадкових хвороб в андрологічну диспансеризацію та практику ветеринарної медицини.

Ключові слова: бугаї, синдром дефіциту адгезійності лейкоцитів, діагностика, полімеразна ланцюгова реакція.

1. Ribeiro L.A. PCR screening and allele frequency estimation of bovine leukocyte adhesion deficiency in Holstein and Gir cattle in Brazil / L.A. Ribeiro, E.E. Baron, M.L. Martinez // Genet. Mol. Boil. – 2000. – № 23. – Р. 831−834.

2. Distl O. The use of molecular genetics in eliminating of inherited anomalies in cattle / O. Distl // Arch. Tierz., Dumerstorf. – 2005. – № 48. – Р. 209−218.

3. Complex vertebral malformation in Holstein calves / [J.S. Agerholm, C. Bendixen, O. Andersen, J. Arnbjerg] // J. Vet. Diagn. Invest. – 2001. – № 13. – Р. 283−289.

4. Гиль М.І. Виявлення тварин-носіїв мутації BLAD у молочних порід худоби України / М.І. Гиль, А.Е. Луньова // Наукові доповіді Нац. аграр. ун-ту. − К., 2008. − №1 (9) http: // www.nbuv.gov.ua/e-Journals/nd/2008-1/08gmiciu.pdf.

5. Бірюкова О.Д. Генеалогічний аналіз поширеності гена BLAD у популяції / О.Д. Бірюкова // Вісник аграрної науки. – 2003. – № 8. – С. 68−70.

6. Винничук Д.Т. Ген DUMPS в молочном скотоводстве / Д.Т. Винничук // Молекулярно-генетические маркеры животных: Тез. док. III Междунар. конф. − К., 1999. − С. 47−48.

7. Внутрипородная генетическая дифференциация и наличие мутации BLAD у крупного рогатого скота голштинской породы / В.И. Глазко, В.В. Лавровский, А.Н. Филенко, А.Э. Мариуца // Сельскохозяйственная биология. – 2000. − № 4. − С. 45−48.

8. Власенко С.А. Распространённость ортопедической и акушерской патологии у коров-носителей BLAD / С.А. Власенко, С.С. Волков // Современные технологии с.-х. производства: Материалы Х Междунар. науч.-практ. конф. − Гродно, 2007. − С. 185.

9. Эрнст Л. Комплексный порок позвоночника у голштинов / Л. Эрнст, Н. Зиновьева, Е. Гладырь // Животноводство России. – 2007, декабрь. – С. 51−53.

10. Бірюкова О.Д. Наявність гену BLAD у бугаїв, що використовуються в селекційному процесі в Україні / О.Д. Бірюкова // Матеріали конф. молодих вчених та аспірантів. – Чубинське: Ін-т розведення і генетики тварин, 2003. – С. 5−6.