Ви є тут

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ ДЛЯ НАПУВАННЯ ТВАРИН У ПІВДЕННІЙ БІОГЕОХІМІЧНІЙ ЗОНІ УКРАЇНИ

У статті відзначені показники хімічного складу води для напування тварин у господарствах південної біогеохімічної зони України. Дослідження проводили протягом 2011-2012 рр. у чотирьох господарствах Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

Проби води, що використовується для напування тварин, в господарствах відбирали з двох точок (свердловина і напувалка) посезонно. Дослідження води виконували методом паралельних проб (n=3) і оцінювали за Державними санітарними нормами та правилами.

Було встановлено, що за хімічним складом вода в досліджуваних господарствах в цілому відповідала санітарно-гігієнічним вимогам. В окремих господарствах кількість солей кальцію перевищувала нормативи у 1,2–1,3 рази, вміст сульфатів – у 4 рази, хлоридів – у 1,3 раза. У господарствах, де водопостачання здійснюється за рахунок поверхневих джерел, мінеральний склад води не змінювався протягом року і характеризувався низьким вмістом солей.

Ключові слова: якість води, господарства, біогеохімічна зона, хімічний склад води.

1. Гомбоев Д.Д. Факторы малой интенсивности в функцинальной системе водной среды организма животных / Д.Д. Гомбоев // Ветеринарная патология. – 2007. – № 3. – С. 47–51.

2. Запольський А.К. Водопостачання, водовідведення та якість води: підручник / А.К. Запольський. – К.: Вища шк., 2005. – 671 с.

3. Санітарно-гігієнічні вимоги до води та водопостачання сільськогосподарських підприємств: навчальний посібник / М.О. Захаренко, Л.В. Польовий, В.М. Поляковський та ін. – Вінниця: Центр ВНАУ, 2011 – 244 с.

4. Василенко О. Содержание микроелементов в обьектах внешней среды и организме животных, принадлежащих хозяйствам Степной зоны Южного Урала / О. Василенко // Ветеринария сельскозяйственных животных. – 2011. – № 8. – С. 27–28.

5. Федорук Р.С. Біологічна цінність і якість молока в контексті техногенного забруднення природного середовища та екологічної безпеки/ Р.С. Федорук, І.І. Ковальчук // Біологія тварин. – Львів, 2007 – Т. 9, № 12. – С. 90–99.

6. Державні санітарні норми та правила «Гігєнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПін 2.2.4–171–10) Наказ МОЗ України від 12.05.2010 №400.

7. Демчук М.В. Гігієна тварин: підручник. 2-ге вид. [М.В. Демчук, М.В. Чорний, М.О. Захаренко, М.П. Високос]. – Харків: Еспада, 2006. – 520 с.

8. Водне господарство в Україні / За ред. А.В. Яцика, В.М. Хорєва. – К.: Генеза, 2000. – 456 с.

ДолученняРозмір
PDF icon 2013_11_sokoluk_ua.pdf273.79 КБ