Ви є тут

ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ НОВОГО ВІТЧИЗНЯНОГО АНТИБАКТЕРІАЛЬНОГО ПРЕПАРАТУ НА ОСНОВІ КОЛІСТИНУ ЗА ЛІКУВАННЯ КОЛІБАКТЕРІОЗУ ТЕЛЯТ

Вивчена чутливість колістину, антибіотика класу поліміксинів, до ізолятів Esсherichіa coli, виділених від хворих на колібактеріоз телят. Проводили тест на чутливість польових штамів кишкової палички до колістину методом дифузії в агар з використанням стандартних паперових дисків з колістином. Також методом серійних розведень в рідкому поживному середовищі визначали мінімальні інгібуючі концентрації колістину в препараті Колітех, та в аналогічному за діючою речовиною та лікарською формою препараті порівняння Гіракса, для виділених штамів кишкової палички. Результати показали, що колістин у складі обох препаратів володіє високим ступенем бактеріостатичної активності відносно збудника кишкової інфекції у телят – ізолятів Esсherichіa coli. Рівень бактеріостатичної активності препаратів Колітех і Гіракса був однаковим: 11 ізолятів Esсherichіa coli були чутливими (84,6 %), по одному – помірно чутливим (7,7 %) і резистентним (7,7 %) до колістину.

Проведені порівняльні дослідження терапевтичної ефективності препаратів Колітех і Гіракса за лікування колібактеріозу телят. Результати засвідчили, що препарат Колітех є ефективним хіміотерапевтичним засобом за лікування телят хворих на колібактеріоз, зумовленого чутливими до колістину штамами кишкової палички. Ефективність препарату Колітех, у рекомендованих дозах, способі введення та тривалості застосування, не поступалася ефективності препарату Гіракса. Терапевтична ефективність обох препаратів за лікування колібактеріозу телят становила
90 %. За період досліджень не було зафіксовано жодного випадку загибелі тварин.

Ключові слова: телята, колібактеріоз, антибактеріальний препарат, колістин, чутливість, терапевтична ефективність.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Falagas, M. E., Grammatikos A. P. , Michalopoulos A. Potential of old-generation antibiotics to address current need for new antibiotics. Expert review of anti-infective therapy. 2008. Vol. 6, № (5). P. 593–600.

2. Emergence of a new antibiotic resistance mechanism in India, Pakistan, and the UK: a molecular, biological, and epidemiological study / K. K. Kumarasamy, et al. The Lancet Infectious Diseases. 2010. Vol. 10, № (9). P. 597–602.

3. In vivo therapeutic efficacy and pharmacokinetics of colistin sulfate in an experimental model of enterotoxigenic Escherichia coli infection in weaned pigs / M.  Rhouma, et al. Vet Res. 2016. 47:58. P. 11.

4. Гунчак В. М., Стецько Т. І. Особливості антибіотикотерапії у сучасній ветеринарній медицині. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. 2012. Т. 14,
№ 2 (1). С. 73–84.

5. Use of High-Performance Liquid Chromatography To Study the Pharmacokinetics of Colistin Sulfate in Rats following Intravenous Administration / J. Li, et al. J Antimicrob Agents Chemother. 2003. Vol. 47, № (5). P. 1766–1770.

6. Pharmacokinetics of colistin methanesulphonate and colistin in rats following an intravenous dose of colistin methanesulphonate / J. Li, et al. J Antimicrob Agents Chemother. 2004. Vol. 53 (5). P. 837–840.

7. Виолин Б. В., Абрамов В. Е., Ковалев В. Ф.  Химиотерапия при бактериальных и паразитарных болезнях / Б. В. Виолин, // Ветеринария. 2001. № 1. С. 17–18.

8. Lynn G. Friedlander, Arnold D. Colistin. Residue Evaluation of Certain Veterinary Drugs (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (66th meeting). Rome, 22–28 February, 2006.) P. 22.

9. Kelesidis T., Falagas M. E. The safety of polymyxin antibiotics. Expert Opin Drug Saf. 2015. Vol. 4 (11). P. 1687–1701.

10. Colistin resistance in Salmonella and Escherichia coli isolates from a pig farm in Great Britain / M. F. Anjum, et al. J. Antimicrob. Chemother. 2016. Vol. 71.   P. 2306–2313.

11. Rhouma M., Beaudry F., Thériault W., Letellier A. Colistin in Pig Production: Chemistry, Mechanism of Antibacterial Action, Microbial Resistance Emergence, and One Health Perspectives. Front Microbiol. 2016. Vol. 7.
P. 1789.

12. Emergence of plasmid-mediated colistin resistance mechanism MCR-1 in animals and human beings in China: a microbiological and molecular biological study / Y. Y. Liu, et al. Lancet Infect Dis. 2016. Vol. 16. P. 161–168.

13. Музыка В. П, Стецко Т. И. , Пашковская М. В.  Антибиотикорезистентность в ветеринарной медицине: материалы V Международного съезда ветеринарных фармакологов и токсикологов «Актуальные проблемы и инновации в современной ветеринарной фармакологии и токсикологии». Витебск. 2015. С. 20–26.

14. Коцюмбас І. Я., Музика В. П. , Стецько Т. І.  Стан антибіотикорезистентності мікроорганізмів – збудників бактеріальних захворювань молодняку великої рогатої худоби і свинейю Науковий вісник ветеринарної медицини: збірник наукових праць. Біла Церква, 2014. Вип. 13 (108). С. 117–120.

15. Дзюблик А. Я. Антибиотикорезистентность при лечении бактериальных респираторных инфекций и пути ее преодоленияюю Український медичний часопис. 2014. № 1 (99). С. 2–5.

16. Музыка В. П. Оценка антимикробной чуствительности микроорганизмов как один из критериев анализа риска развития антибиотикорезистентности. Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности (ФГБУ «ФЦТРБВНИВИ») «Ветеринарный врач». 2013. № 6. С. 16–19.

17. Kempf I., Chauvin C.Colistin use and colistin resistance in bacteria from animals / I. Kempf, E. Jouy. Int J Antimicrob Agents. 2016. Vol. 48, № (6). P. 598–606.

18. Микробиологические и вирусологические методы исследования в ветеринарной медицине: справ. пособие / Под ред. А. Н. Головко. Х.: НТМТ, 2007. 511 с.

19. Хоулт  Дж., Криг Н. Определитель бактерий Берджи. девятое издание в 2-х томах. Москва: Издательство "Мир", 1997.

20. Методичні вказівки по визначенню чутливості мікроорганізмів до антимікробних препаратів методом дифузії в агар за допомогою стандартних дисків з антибіотиками (затверджені науково-методичною радою ДКВМ України від 20.12.2007 р.) Львів, 2010. 12 с.

21. M31-S1 Performance Standards for Antimicrobial Disk and Dilution Susceptibility Tests for Bacteria Isolated from Animals; Informational Supplement. – Vol. 24. No. 17.

22. Методичні вказівки по визначенню бактеріостатичної та бактерицидної концентрації антибактеріальних препаратів методом серійних розведень (затверджені науково-технічною радою ДДВМ України Міністерства агрополітики України від 19.12.2002 р.). Київ, 2007. 6 с.

23. Клінічні дослідження ветеринарних препаратів та кормових добавок / І. Я. Коцюмбас, та ін.; за ред. І. Я. Коцюмбаса. Л.: ТОВ Видавничий дім «САМ». 2013. 252 с.

24. Горбатюк Б. І. Методичні рекомендації до лабораторних занять діагностики та дослідження загального стану організму тварини. Львів, 2004. 72 с.

ДолученняРозмір
PDF icon nvvm_1_2018_stetsko_139-146.pdf (46)307.28 КБ