Ви є тут

Проведення комплексного мікологічного контролю для попередження виникнення аспергільозу у курчат

Захворювання птиці на аспергільоз реєструють у багатьох птахівничих господарствах, причинами виникнення захворювання є порушення санітарно-гігієнічних умов інкубаторіїв та пташників (несприятливий мікроклімат, уражені корми та підстилка мікроскопічними грибами). Щоб запобігти розвитку інфекції, необхідно контролювати забруднення повітря та обладнання в інкубаторіях; визначати показники безпечності кормів та води (рівень їх мікологічного обсіменіння) у пташниках; стежити за станом кормосховищ і системи водопостачання. За результатами мікологічного дослідження патологічного матеріалу у 15,1 % загиблих курчат у віці від 3 до 5 діб та 6,6 % – віком 7–10 діб було встановлено діагноз аспергільоз. Із легень загиблих курчат виділяли Aspergillus flavus (47 %), Аspergillus fumigatus (34,5 %), Aspergillus niger (10 %). Макроскопічно виявляли набряк та гіперемію легень у курчат 3–5-добового віку. Утворення гранульом у легенях та серозних оболонках виявлено не було, що може свідчити про гостру форму перебігу патологічного процесу. У курчат 7–10-добового віку спостерігали сильне потовщення повітроносних мішків, легені з множинними сферичними гранульомами діаметром до 2 мм. Спори грибів, потрапляючи у легені, зумовлюють місцеву запальну реакцію – гостру пневмонію. Гістологічно у курчат 3–5-добового віку виявлено потовщення стінки парабронхів через гіперплазію локальних лімфоїдних утворень (що забезпечують місцевий імунітет), ознаки розвитку інтерстиційної пневмонії. У паренхімі виявлено патогномонічну ознаку – утворення гігантських багатоядерних клітин, що є характерною ознакою мікотичних інфекцій у птиці. Злиття локальних легеневих макрофагів, гістіоцитів, у багатоядерні клітини є передумовою утворення гранульом, що є специфічною імунною відповіддю у птиці на проникнення патогену. Із розвитком інфекційного процесу, мікроскопічно у легенях можна виявляти казеозні гранульоми та гіфи грибів. За результатами гістологічного дослідження у курчат 7–10-добового віку у паренхімі легень виявлено формування мікотичних гранульом, що супроводжувалось утворенням зони коагуляційного некрозу, в яких виявляють гіфи грибів. По периферії розміщуються гігантські багатоядерні епітеліоїдні клітини, виявлення яких за гістологічного дослідження є підставою підозрювати інфікування птиці мікроскопічними грибами. Мікроскопічні гриби Aspergillus flavus та Аspergillus fumigatus було виявлено у змивах із вентиляційної шафи інкубаторіїв; у повітрі із залу сортування курчат та у змивах зі змішувача кормів – Aspergillus flavus.

Ключові слова: аспергільоз, Aspergillus flavus, Аspergillus fumigatus, Aspergillus niger, мікроміцети, плісеневі гриби, гістіоцити, гранульоми, філаіди, конідії, гіфи.

 1. Kousha M., Tadi R., Soubani A.O. Pulmonary aspergillosis: a clinical review. Eur. Respir. Rev. 2011. Vol. 20. P. 156–174. Doi:10.1183/09059180.00001011
 2. Зон Г.А., Сорокова В.В., Ложкіна О.В. Порівняльна патоморфологічна оцінка прояву аспергільозу, спричиненого Aspergillus flavus, у різних видів птиці. Ветеринарна біотехнологія. 2016. № 28. С. 84–93. URL:http:// nbuv.gov.ua/UJRN/vbtb_2016_28_11
 3. Інфекційні хвороби птиці/ Л.Є. Корнієнко та ін. За ред. Л.Є. Корнієнка. Херсон: Грінь ДС., 2012. 528 с. URL:http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1347
 4. Ben-Ami R., Lewis R.E., Kontoyiannis D.P. Enemy of the (immunosuppressed) state: an update on the pathogenesis of Aspergillus fumigates infection. British Journal of Haematology. 2010. No. 150. Р. 406–417. Doi:10.1111/ j.1365-2141.2010.08283.x
 5. Beernaert L.A., Pasmans F., Van Waeyenberghe L., Haesebrouck F. Aspergillus infections in birds: A review. Avian Pathol. 2010. No. 39 (5). P. 325–331. Doi:10.1080/03 079457.2010.506210.
 6. Outbreak of avian aspergillosis in colonial-bred chicks (Isa Brown) in southern Rio Grande do Sul – case report/ R. Zamboni et al. Veterinary Medicine Arq. Bras. Med. Vet. Zootec. 2020. No. 72 (4). Р. 1363–1368. Doi:10.1590/1678- 4162-11878
 7. A Review on Aspergillosis in Poultry Journal of Veterenary Science Technology/ G. Girma et al. 2016. (7). P. 382–387. Doi:10.4172/2157-7579.1000382.
 8. Aspergillosis, a natural infection in poultry: mycological and molecular characterization and determination of gliotoxin in Aspergillus fumigatus isolates/ V.M. Oca et al. Avian Dis. 2017. Vol. 61. P. 77–82. Doi:10.1637/11496- 092016-Reg
 9. Aspergillus fumigatus in poultry/ P. Arné et all. Int. J. Microbiol., special. 2011. P. 1–14. Doi:10.1155/2011/746356
 10. ДСТУ 7954:2006. Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Загальні настанови з підрахунку дріжджів і мікроскопічних грибів. Техніка підрахування колоній, культивованих за температури 25°С. [Чинний від 2007-10-01]. Вид. офіц. Київ: Держспоживстандарт України, 2007. 10 с.
 11. ДСТУ ISO 21528-1:2014. Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод виявлення і підрахування ентеробактерій (Enterobacteriaceae). Частина 1. Виявлення та підрахування за методикою НІЧ з попереднім збагаченням (ISO 21528-1:2004, IDT). [Чинний від 2015-07-01]. Київ: Держспоживстандарт України, 2014. 15 с.
 12. ISO 17604:2003. Microbiology of food and animal feeding stuffs – Carcass sampling for microbiological analysis. International Organization for Standardization. Geneva, Switzerland. 2003. 13 p.
 13. Саттон Д., Фотергил А., Ринальди М. Определитель патогенных и условно патогенных грибов. Москва: Мир, 2001. 467 с. ISBN 5-03-003308-4.
 14. Тишківська Н.В., Тишківська А.М. Використання MALDI-TOF мас-спектрометрії у ветеринарній мікології. Науковий вісник ветеринарної медицини, 2019. № 2. С. 20–28. Doi:10.332445/2310-4902-2019-152-2-20-28
 15. Pathogenicity and immune responses of Aspergillus fumigatus infection in chicken/Z. Cheng et al. Front. in Veterinary Science. 2020. No. 7. Р. 143–154. Doi:10.3389/ fvets.2020.00143
 16. Припутневич Т.В., Мелкумян А.Р. Масс-спектрометрия – новое слово в клинической микробиологии. Клиническая лабораторная диагностика, 2016. № 61(12). С. 842–848. Doi:10.18821/0869-2084-2016-61-842-848
 17. Горальський Л.П., Хомич В.Т., Кононський О.І. Основи гістологічної техніки і морфофункціональні методи дослідження у нормі та при патології: навчальний посібник. Житомир: Полісся, 2005. 288 с. URL:http:// ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3788
 18. Lobna M.A., Salem A.A. Epidemiological study of Aspergillosis in chicken and human contacts in chicken farms at Kalyoubia Governorate. IOSR Journal of Agriculture and Veterinary Science (IOSR-JAVS). 2014. No. 7. Р. 20–24. Doi:10.9790/2380-07742024
 19. Fungal mycotic diseases of poultry. Diagnosis,Treatment and Control, Areview/ K. Dhama et all. Pakistan Journal of Biological Sciences. 2013. P. 1–15. Doi:10.3923/pjbs.2013.1626.1640
 20. Aspergillus fumigatus in Poultry/ P. Arne et all. International Journal of Microbiology. 2011. Vol. 2011. P. 1–14. Doi:10.1155/2011/746356
 21. Spanamberg A., Machado G., Casagrande R. Assis., Sales G. Miller. Aspergillus fumigatus from normal and condemned carcasses with air Sacculitis in commercial poultry, Pesqu. Vet. Bras. 2013. No. 33(9). Р. 1071–1075. Doi:10.1590/S0100-736X2013000900004
 22. McCormick A., Loeffler J., Ebel F. Aspergillus fumigatus: contours of an opportunistic human pathogen. Cellular Microbiology. 2010. No. 12. Р. 1535–1543. Doi:10. 1111/j.1462-5822.2010.01517.
ДолученняРозмір
PDF icon tyshkivska_n_1_2021.pdf6.07 МБ