Ви є тут

РОЗРОБКА СПОСОБУ КОРЕКЦІЇ СТАТЕВОЇ ФУНКЦІЇ БУГАЇВ-ПЛІДНИКІВ ПІДСИЛЕННЯМ ЕРЕКЦІЇ

У статті наведено методику та результати розробки способу корекції прояву статевих рефлексів за рахунок підсилення ерекції у бугаїв-плідників підвищенням продукції оксиду азоту в організмі за внутрішньочеревного введення L-аргініну. Встановлено, що використання внутрішньочеревного введення L-аргініну дозволяє вірогідно підсилювати ерекцію у бугаїв-плідників через підвищення продукції оксиду азоту в організмі, супроводжується зростанням повноцінності прояву інших статевих рефлексів та не має негативного впливу на якість сперми. Впровадження корекції статевої функції бугаїв із парувальною імпотенцією, спрямованої на підсилення ерекції, дозволить стимулювати повноцінний прояв статевих рефлексів; отримувати сперму від бугаїв за парувальної імпотенції; об’єктивно і комплексно оцінювати відтворний потенціал плідників з урахуванням прояву статевих рефлексів та стану сперматогенезу за якістю сперми; за результатами оцінки приймати остаточне, обґрунтоване рішення відносно доцільності використання плідника.

Ключові слова: бугаї-плідники, L-аргінін, оксид азоту, корекція, статеві рефлекси, якість сперми.

1. Репродуктивна функція і андрологічна диспансеризація бугаїв / [М.В. Косенко, Б.М. Чухрій, І.Я. Коцюмбас та ін.] – Львів, 2007 – 186 с.

2. Chenoweth P.J. Bull libido/serving capacity. Veterinary Clinics of North America / P.J. Chenoweth // J. Food Animal Practice. – 1997. – №13 – Р. 331–344.

3. Mukhopadhyay C.S. Subfertility in Males: An Important Cause of Bull Disposal in Bovines / C.S. Mukhopadhyay, A.K. Gupta, B.R. Yadav [et. al.] // J. Anim. Sci. – 2010. – Vol. 23, №4 – P. 450–455.

4. Djimde M. Semen quality of bulls in relation to breeding groups and seasons in Bangladesh / M. Djimde, J. H. Weniger // Zeitscrift-fur-Tierzuchtung-und-zuchtungsbiologie – 1984. – №101. – Р. 59–69.

5. Tyagi S. Semen production performance of Frieswal bulls / S.Tyagi, A. K. Mathur and, S. C. Agarwal // J. Anim. Sci. – 2000. – №70 – Р. 1032–1034.

6. Lunstra D.D. Puber ty in beef bulls: hormone concentrations, growth, testicular development, sperm production, and sexual aggressiveness in bulls of different breeds / D.D. Lunstra, J.J. Ford, S.E. Echternkamp // Journal of Animal Science – 1978. – №46 – Р. 1054–1062.

7. Variations in quality of frozen-thawed semen from Swedish and white AI sires at 1 and 4 years of age / T. Hallap, M. Haard, U. Jaakma, B. Larsson [et. al.] // International Journal of Andrology. – 2004. – №27 – Р. 166–171.

8. Kuster C.E. Determining sample size for the morphological assessment of sperm / C.E. Kuster, R.S. Singer, G.Althouse // Theriogenology. – 2004. – №61 – Р. 691–703.

9. Parkinson T.J. Evaluation of fertility and infertility in natural service bulls / T.J. Parkinson // Veterinary Journal. – 2004. – №168. – Р. 215–229.

10. Відтворювальна здатність бугаїв різної племінної цінності / Й.З. Сірацький, В.В. Федорович, Є.І. Федорович [та ін.] // Розведення і генетика тварин. – 2008. – Вип. 42. – С. 274–286.

11. Волкова С.В. Влияние возраста быков и времени года на качество спермы / С.В. Волкова, В.В. Алифанов, С.В. Алифанов // Современные проблемы науки и образования. – 2008. – №6 (приложение "Сельскохозяйственные науки"). – C. 5.

12. Методи дослідження статевих органів і молочної залози у великої рогатої худоби (рекомендації для фахівців ветеринарної медицини). – Білоцерків. держ. аграр. ун-т / Г.Г. Харута, Д.В. Подвалюк, А.Й. Краєвський та ін. – Біла Церква, 1998 – 30 с.

13. Ignarro L.J. Nitric oxide – biology and pathobiology / L.J. Ignarro. – California: Acad. Press, 2000. – 1022 p.

14. Голиков П.П. Оксид азота в клинике неотложных заболеваний / П.П. Голиков. – М.: ИД «Медпрактика», 2004. − 180 с.

15. Загребельная И.В. Применение оксида азота в медицинской практике / И.В. Загребельная // Междунар. мед. журнал. – 2009. – № 4. – С. 100–103.

16. Kurz S. Insulin and the arginine paradox / S. Kurz, D. Harrison // J. Clin. Invest. – 1997. – Vol. 99. – P. 369−370.

ДолученняРозмір
PDF icon 2013_11_volkov_ua.pdf256.68 КБ