Ви є тут

СТАН АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТІ МІКРООРГАНІЗМІВ – ЗБУДНИКІВ БАКТЕРІАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ МОЛОДНЯКУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ І СВИНЕЙ

У статті наведені результати визначення чутливості умовно-патогенної мікрофлори, виділеної від хворих з патологією внутрішніх органів поросят та телят (пневмонія поросят, бронхопневмонія і гастроентерит телят), що належали агропідприємствам різних форм власності Львівської області. Виділені та ідентифіковані такі види умовно-патогенних бактерій: Enterococcus faecalis,  Streptococcus suis, Staphylococcus aureus, Esсherichіa coli, Pseudomonas aeruginosa, Diplococcus pneumoniae. Отримані результати показали, що збудники захворювань проявляли резистентність відразу до кількох антибактеріальних речовин. Рівень чутливості мікрофлори до того чи іншого антибіотика залежав від її видового складу і був різний для кожного виду тварин та за різних захворювань.

Ключові слова: внутрішні хвороби, поросята, телята, антибіотики, мікроорганізми, антибіотикорезистентність.

1. Богданов Г.О. Актуальні питання годівлі сільськогосподарських тварин / Г.О. Богданов, Д.О. Мельничук, І.І. Ібатуллін // Науковий вісник Нац. аграр. ун-ту. – К., 2004. – Вип. 74. – С. 11–24.

2. Петров В. Лечение гастроэнтеритов у телят и поросят / В. Петров, Д. Морозов // Ветеринария с.-х. животных. – 2009. – № 1. – С. 48–56.

3. McEwen SA. Antimicrobial use and resistance in animals / SA. McEwen, P.J. Fedorka-Cray // Clin. Infect. Dis. – 2002. – V. 34 (Suppl. 3). – P. 93–106.

4. Greenwood D. Bacterial resistance to antibiotics / D. Greenwood // Pig Veter. J. – 1990. – Vol. 24. – P. 38–46.

5. Survey of drug resistant Escherichia coli isolated from cattle and swine / [K. Okamoto, Y. Oka, T. Toshima, J. Amemiya] // Mem. Fac. Agr. Kagoshima Univ. – 1989. – Vol. 25. – P. 91–97.

6. Стецько Т.І. Засади ефективної антибіотикотерапії у ветеринарній медицині / Т.І. Стецько // Ветеринарна біотехнологія. – 2008. – № 13 (1). – с. 194–203.

7. Раціональне використання антимікробних препаратів як фактор стримування розвитку антибіотикорезистентності / [Косенко М.В., Музика В.П., Косенко Ю.М., Стецько Т.І.] // Вет. медицина України. – 2007. – № 8. – С. 40–41.

8. O'Brien T.F. The global epidemic nature of antimicrobial resistance and the need to monitor and manage it locally / T.F. O'Brien // Clin. Infec. Diseases. – 1997. – Vol. 24, № 1. – P. 2–8.