Ви є тут

Стан еритроцитопоезу у службових собак за фізичного та емоційного навантаження

Під час досліджень вивчено показники еритроцитопоезу у службових собак за фізичних навантажень. Дослідження проводили на собаках породи бельгійська вівчарка (малінуа) віком 1,5−2 роки, які виконували вправи з міжнародної програми Mondioring, що включали фізичні та емоційні навантаження для підготовки собак для ЗСУ, прикордонних військ та національної поліції. Кров відбирали у тварин до тренування (у спокої) та після процесу тренування (тривав 2 години). Встановлено, що у 62,5 % тварин виявили тенденцію до підвищення загальної кількості еритроцитів та їх популяцій − „старих” і „зрілих”. Такі зміни у собак під час фізичних вправ є показником більш інтенсивного дозрівання „молодих” еритроцитів у периферичній крові, елімінації „зрілих” клітин із депо, підвищеної опірності бішару їх мембран та інтенсифікації процесів приєднання і віддачі оксигену еритроцитами. Щодо вмісту гемоглобіну в крові та гематокритної величини, то ці показники у 75,0 % собак після фізичних вправ мали тенденцію до підвищення. Однак, індекси “червоної” крові (МСН і МСV) мали тенденцію до зниження, що вказує на посилення процесів адаптації еритроцитів до фізіологічної гіпоксії під час фізичного навантаження та появу в кров’яному руслі великої кількості ненасичених мікроцитарних форм еритроцитів, зокрема „старих” популяцій. За дослідження ферумотрансферинового комплексу слід відмітити, що у 87,5 % тварин кількість Феруму, ЗФЗЗ та рівень трансферину підвищилися, що повʼязано з викидом у кров’яне русло резервних запасів Феруму для утворення гемоглобіну та адекватною спроможністю гепатоцитів синтезувати трансферин під час фізичного навантаження.

Ключові слова: собаки, фізичне навантаження, еритроцити, гемоглобін, гематокритна величина, кислотна резистентність еритроцитів, Ферум, трансферин, ферумотрансфериновий комплекс.

 

 1. Catherine O’Briena., Larry G. Berglundb. Predicting recovery from exertional heat strain in military working dogs. Journal of Thermal Biology. 2018. Vol. 76. P. 45−51. Doi: doi. org/10.1016/j.jtherbio.2018.07.001
 2. Gazit I., Terkel J. Explosives detection by sniff er dogs following strenuous physical activity. Applied Animal Behaviour Science. 2003. Vol. 81. Issue 2. P. 149−161. Doi: doi.org/10.1016/S0168-1591(02)00274-5
 3. Apparent total-tract macronutrient digestibility, serum chemistry, urinalysis, and fecal characteristics, metabolites and microbiota of adult dogs fed extruded, mildly cooked, and raw diets / Kiley M. Algya et al. Journal of Animal Science. 2018. Vol. 96. Issue 9. P. 3670–3683. Doi: doi.org/10.1093/ jas/sky235
 4. Monitoring changes in body surface temperature associated with treadmill exercise in dogs by use of infrared methodology / M. Rizzo et al. Journal of Thermal Biology. 2017. Vol. 69. P. 64−68. Doi:doi.org/10.1016/j.jtherbio.2017.06.007 
 5. Eff ects of weight woss on heart rate normalization and increase in spontaneous activity in moderately exercised overweight dogs / J.C. Bouthegourd et al. International Journal of Applied Research in Veterinary Medicine. 2009. Vol. 4. P. 153−164.
 6. Головаха В.І., Анфьорова М.В., Піддубняк О.В., Дубовий А.А. Лікування гепатоанемічного синдрому у службових собак. Наук. вісник вет. медицини. Біла Церква, 2015. Вип. 2 (122). С. 42−49.
 7. Анфьорова М.В., Головаха В.І., Піддубняк О.В., Тишківський М.Я. Зміни властивостей еритроцитів у собак. Наук. вісник Львів. нац. ун-ту вет. медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. Львів, 2016. Т. 18. № 3 (71). Ч. 2. С. 3–6.
 8. Changes of erythrocytopoesis indices in dogs with babesiosi / V.I. Holovakha et al. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2018. № 9(3). Р. 379–383. Doi: https://doi. org/10.15421/021856
 9. Stohrer M. Hammer B., Hammer R., Brincker B., Stangassinger M. Oxidative stress following extreme physical stress. Part 1: Genesis, clinical relevance and studies on vitamin E-supplemented sled dogs. Tierarztliche Praxis Ausgabe Kleintiere Heimtiere. 2002. Vol. 30. Issue 4. P. 266−273.
 10. Клинико-гематологический статус у собак и кошек при атопическом дерматите / В.И. Головаха и др. Ученые записки УОВ ГАВМ. Витебск, 2018. Т. 54. Вип. 4. С. 40–44.
 11. Безух В.М., Піддубняк О.В. Клініко-гематологічний статус собак за отруєння зоокумарином. Наук. вісник вет. медицини. Біла Церква. 2015. Вип. 15 (118). С.10−13.
 12. Benefi ts of dietary supplements on the physical fi tness of German Shepherd dogs during a drug detection training course / L.A. Menchetti et al. Public Library of Science. Vol. 14. Issue 6. 2019. Doi: https://doi.org/10.1371/journal. pone.0218275
 13. Haematological and serum biochemical values in Norwegian sled dogs before and after competing in a 600 km race / T.H.А. Jahr et al. Acta Veterinaria Scandinavica. 2019. Vol. 61. Issue 1. Article 20.
 14. Сизова И.А., Каменская В.В., Федяков В.И. Безаппаратурный способ фракционирования красных клеток крови в градиенте плотности сахарозы. Изв. Сиб. отд. АН СССР. 1980. Т. 3. №15. С. 119–122.
 15. Методи лабораторної клінічної діагностики хвороб тварин / В.І. Левченко та ін.; за ред. В.І. Левченка. Київ: Аграрна освіта, 2010. 437 с.
 16. Эмерсон С.Дж. Гемопоэз. Развитие клеток крови [в кн.: Шиффман Ф.Дж. Патофизиология крови]. М., Спб.: БИНОМ−Невский диалект, 2000. С. 17−42.
 17. Eff ect of dietary (n-9), (n-6) and (n-3) fatty acids on membrane lipid composition and morphology of fat erythrocytes / A. Escudero et al. Biochimica et Biophysica Acta-lipids and Lipid Metabolism. 1998. Vol. 1394. Issue 1. P. 65−73. Doi:https://doi.org/10.1016/S0005-2760(98)00095-2
 18. Roy J. Shephard Peptic Ulcer and Exercise. Sports Medicine. 2017. Vol.47. Issue 1. Р. 33–40.
 19. Immunometabolic parameters in overweight dogs during weight loss with or without an exercise program / A.D. Vitger et al. Domestic Animal Endocrinology. 2017. Vol. 59. P. 58−66. Doi:https://doi.org/10.1016/j.domaniend.2016.10.007
 20. Serum biochemical, blood gas and antioxidant status in search and rescue dogs before and after simulated fi eldwork / J.W.A. Spoo et al. Veterinary Journal. Vol. 2015. Issue 1. P. 47−53. Doi: https://doi.org/10.1016/j.tvjl.2015.07.002

 

ДолученняРозмір
PDF icon golovaha_1_2020.pdf4.59 МБ