Ви є тут

ТОКСИГЕННІ ВЛАСТИВОСТІ МІКРОМІЦЕТІВ FUSARIUM ТА ASPERGILLUS

Вивчено токсигенний потенціал 39 видів грибів роду Fusarium та 22 штамів грибів Aspergillus flavus виділених із зерна пшениці. Серед них виявлені продуценти F-2 токсину – ­(зеараленону), дезоксиніваленолу, фумонізину В1, Т-2 токсину, невизначених трихотеценових мікотоксинів, коєвої, аспергілової та пеніцилової кислот. Результати досліджень показали, що із грибів виділених із зерна пшениці, три штами F. culmorum 1256/4, F. sporotrichiella var. tricinctum 1241/3 та F. sporotrichiella var. poae 1210/5 продукували зеараленон, один F. graminearum 1273 – ДОН, три штами F. Moniliforme var. lactis 1210д/2, F. moniliforme var. lactis 1208/5 та F. oxysporum var. orthoceras 1206д/3 – фумонізин В1. Із 39 штамів грибів Fusarium – дванадцять продукували Т-2 токсин, серед них 8 F. sporotrichiella var. poae, 3 F. sporotrichiella var. tricinctum та 1 Fusarium spp., п’ятнадцять штамів утворювали невизначені трихотеценові мікотоксини і жоден штам не продукував моніліформін.

Ключові слова: дезоксиніваленол, ДОН, Fusarium, токсин, F-2, Т-2, ТТМТ, фумонізин В1, коєва кислота, аспергілова кислота, пеніцилова кислота.

1. Evaluation of certain mycotoxins in food: fifty-sixth report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (WHO technical report series; 908). – Geneva, 2002. – 62 p.

2. Food Quality and Safety Systems – A Training Manual on Food Hygiene and the Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) System. – Rome: FAO, 1998. – 232 p., http://www.fao.org/docrep/W8088E/W8088E00.htm.

3. Тутельян В. А. Микотоксины: Медицинские и биологические аспекты / В. А. Тутельян, Л. В. Кравченко. – М.: Медицина, 1985. – 319 с.

4. Брезвин О. Контроль мікотоксинів у кормах і їх знешкодження / О. Брезвин, В. Отчич, І. Коцюмбас // Вісник Львівського університету. Сер.: Біологічна. – 2013. – Вип. 62. – С. 242-249.

5.Васянович О. Ураження зернових кормів мікроскопічними пліснявими грибами на території України / О. Васянович, М. Руда, Ю. Янголь // Ветеринарна біотехнологія. – 2016 – Вип.. 29. – С. 62-67.

6. Васянович О. Моніторингові дослідження кормів на наявність в них грибної мікрофлори / О. Васянович,І. Сапсай, Ю. Янголь // Ветеринарна біотехнологія. – 2015. – Вип. 27. – С. 82-87.

ДолученняРозмір
PDF icon nvvm_1_2017_p157-162_ostrovskiy.pdf836.89 КБ