Ви є тут

Ультразвуковий контроль за перебігом післяродового періоду та діагностика акушерської патології у сук

Наведено результати ультразвукового дослідження матки сук в післяродовий період. Встановлено, що за його фізіологічного перебігу на 3-ю добу, шийка та тіло матки розміщені в тазовій порожнині дорсально відносно сечового міхура, а роги матки − в черевній порожнині краніально, в ділянці петель товстого кишечнику. На ехограмі відмічається, що роги матки розширені, діаметром 15−18 мм. Стінки рогів потовщені, ділянками від 4 до 6 мм. Її тканини середньої ехогенності, неоднорідної консистенції. У візуалізованій порожнині матки спостерігається гіпоехогенний однорідний вміст. У сук із затриманням посліду в цей період візуалізували роги матки діаметром 1,91−1,96 см, з потовщеною стінкою, яка мала гіпоехогенні ділянки. Окрім цього рельєф ендометрія був складчастим, нерівним, в окремих місцях спостерігали його десквамовані фрагменти. Діагностичною ознакою затримання посліду було виявлення у порожнині матки тканинних структур навколоплідних оболонок з підвищеною ехогенністю. На 7-у добу після родів, на тлі затримання посліду, були виявлені ультразвукові ознаки розвитку метриту. При цьому стінка матки досягала 3,3−3,9 см, мала неоднорідну структуру тканин та підвищену ехогенність. На внутрішньому рельєфі матки візуалізували ділянки десквамованого ендометрія, а в порожнині матки − гіперехогенний вміст. Доведено, що ультразвукове сканування матки у сук є ефективним методом контролю за перебігом післяродової інволюції та забезпечує ранню діагностику акушерської патології. Основним діагностичним ультразвуковим показником за затримання посліду у сук є візуалізація структур навколоплідних оболонок в порожнині матки, гіперехогенних ділянок та потовщення її стінок. На розвиток післяродового метриту вказують значне потовщення матки та її слизової оболонки, ділянки десквамованого ендометрія та наявність в порожнині матки гіперехогенного вмісту.

Ключові слова: сука, післяродовий період, інволюція матки, затримання посліду, метрит, ультразвуковий метод.

1. Ордін Ю.М., Плахотнюк І.М. Ендокринний профіль крові корів за норми і акушерської патології. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. 2017. №1. С. 285–291.

2. Перебіг післяродового періоду в корів за норми та патології / М.В. Вельбівець та ін. Матеріали міжнародної наук. практ. конф. ,,Аграрна освіта та наука: досягнення, роль, фактори росту (Біла Церква 27-28 вересня). 2018.

3. Власенко С.А. Статеві стероїди у крові корів протягом репродуктивного циклу за гнійно-некротичних уражень в ділянці пальців. Біологія тварин. Львів, 2015.

4. Стравський Я. С., Сергеєв В. І. Дезінтоксикація організму корів у післяродовий період. Ветеринарна біотехнологія. 2018. Вип. 32(2). С. 515‒521.

5. Харенко М.І., Хомин С.П., Кошовий В.П. Фізіологія та патологія розмноження дрібних тварин: навчальний посібник. Суми: Видавництво «Козацький вал», 2005. С. 473‒477.

6. Пономарьова О.С. Поширення акушерських і гінекологічних хвороб у сук: матеріали наук.-практ. конф., факультету ветеринарної медицини ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнології ім. С.Ж. Гжицького. (Львів 19–20 квітня 2012 р.). Львів, 2012. С. 39–40.

7. Омеляненко М.М. Ендометрит і піометра сук (клініко-експериментальні дані): автореф. дис. … канд. вет. наук: 16.00.07. Київ, 2004. 20 с.

8. Омеляненко М.М. Хронічний прихований ендометрит: етіологія, патогенез, діагностика. Вісник Державної агроекологічної академії України. Житомир, 2000. С. 214–215.

9. Рубленко С.В., Єрошенко О.В. Моніторинг ветеринарної допомоги і структура хірургічної патології серед дрібних свійських тварин в умовах міської клініки. Вісник Сумського нац. аграр. ун-ту. Суми, 2012. С. 150‒154.

10. Рубленко М. В., Єрошенко О. В., Плахотнюк І. М. Вміст деяких показників системи гемостазу в крові собак за пірометри: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (Тернопіль 20–21 жовтня 2015 р.). Тернопіль, 2015. С. 145–147.

11. Verstegen J., Dhaliwal G., Verstegen-Onclin K. Mucometra, cystic endometrial hyperplasia, and pyometra in the bitch: advances in treatment and assessment of future reproductive success. New York, 2008. P. 374.

12. Maddens B. Daminet S., Smets P. Escherichia coli pyometra induces transient glomerular and tubular dysfunction in dogs. Vet Intern Med. 2010. P. 1270.

13. Whitehead M.L. Risk of pyometra in bitches treated for mismating with low doses of oestradiol benzoate. Vet Rec. 2008. № 2. P. 746‒749.

14. Simpson G., England G., Harvey M. Manual of small animal reproduction and neonatology. Bsava. 2004. 246 p.

15. Feldman E.C., Nelson R.W. Canine and feline endocrinology and reproduction 3rd edition. M: Saunders, 2004.  867 p.

16. Kustritz M.R. Clinical canin and feline reproduction. Evidence-Based Answers. 2010. №12. 335 p.

17. Аллен В.Э. Полный курс акушерства и гинекологии собак. (Второе издание исправленное и дополненное Гэри К.У. Инглэнд.). Пер. с англ. О.Суворов. Москва: «АКВАРИУМ ЛТД», 2002. 448 с.

18. Дюльгер Г.П. Физиология размножения и репродуктивная патология собак. Колос, 2002. 149 с.

19. Голумбійовська Т.В., Стефаник В.Ю. Порушення відтворної функції у сук та методи діагностики. Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. 2018. № 83. С. 385–395.

20. Інгленд Д. Ультразвукове дослідження репродуктивних органів у сук. Здоров’я дрібних тварин. 2007. №1. С. 13–15.

21. Johnston S.D., Root M.V., Olson P.N. Clinical approach to infertility in the bitch. Canine and Feline Theriogenology. 2001. P. 257‒275.

22. Барр Ф. Ультразвуковая диагностика заболеваний собак и кошек. Аквариум ЛТД. 1999. 208 с.

23. Margaret Rot Rustritz. Clinical canine and feline reproduction. University of Minesota сollege of veterinary medicine. Wiley-Blackwell. 2010. P. 37‒49.

24. Ferri S.T.S., Vicente, W.R.R., Toniollo G.H. Estudo da involução uterina por meio da ultra-sonografi a (modo-B) em cadelas submetidas a cesariana. 2003.

25. Dickie A. Imaging of the reproductive tract. Diagnostic Ultrasound in Small Animal Practice / ed. P. Mannion. Blackwell, Iowa, USA. 2006. P. 154–155.

26. England G., Yeager A., Concannon P.W. Ultrasound imaging of the reproductive Tract of the bitch. Recent Advances in Small Animal Reproduction / ed. P.W. Concannon, G. England, J. Verstegen, C. Linde-Forsberg. International Veterinary Information Service (www.ivis.org). Ithaca, New York, USA. 2003.

27. Accuracy of prediction of canine litter size and gestational age with ultrasound / Z.M.   Lenard et al. Australian Veterinary Journal. 2007. 85(6). P. 222–225.

28. Gil  E.M.U., Garcia D.A.A., Giannico A.T., Froes T.R. Use of B-mode ultrasonography for fetal sex determination in dogs. Theriogenology. 2015. 84. P. 875–879.

ДолученняРозмір
PDF icon cherkavskiy_2_2019.pdf3.41 МБ