Ви є тут

ВМІСТ ІМУНОГЛОБУЛІНІВ У СИРОВАТЦІ КРОВІ ТЕЛЯТ ЗА ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦИФІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ПНЕВМОКОКОВОЇ ІНФЕКЦІЇ

У статті наведені результати досліджень показників гуморального імунітету крові телят за проведення специфічної профілактики пневмококової інфекції з використанням інактивованої вакцини проти стрептококових та стафілококових інфекцій; аутовакцини, виготовленої з місцевого штаму збудника Streptococcus pneumoniaе. Встановлено, що інактивована вакцина викликає підвищення рівня IgА на 45-й і 60-й день, IgМ на 21-й і 45-й день, IgG на 14-й і 21-й день після вакцинації; аутовакцина зі штаму Streptococcus pneumoniae підвищує рівень IgА, IgМ і IgG з 21-го дня вакцинації; аутовакцина з імуностимулюючим препаратом  селефер вірогідно підвищує рівень досліджуваних імуноглобулінів на 60-й день після вакцинації.

Ключові слова: пневмококова інфекція, телята, імунореактивність, кров, сироватка, вакцинація, імуноглобуліни.

 1. Маслянко Р.П. Становлення та розвиток імунологічної реактивності телят раннього віку / Р.П. Маслянко, Р.Б. Флюнт // Біол. тварин.–2006.– С.76–79.
 2. Квачов В.Г. Антирадикальні механізми імуномодулюючої дії інтерферону, β-каротину та селеніту натрію / В.Г. Квачов, Т.О. Сокирко // Ветеринарна біотехнологія. – 2002. – Бюл. № 2. – С. 96–101.
 3. Урбан, В.П. Болезни молодняка в промышленном животноводстве /В.П. Урбан, И.Л. Найманов. – М.: Колос, 1984.– С. 75.
 4. Бутенко Г.Е. Циркулирующие иммунные комплексы при активных формах туберкулеза / Г. Е. Бутенко, А.П. Ан-типко, В.С. Самараш // Проблемы туберкулеза. − 1988. − № 8. − С. 48−56.
 5. Metlay J.P. Testing strategies in the initial management of patients with community-acquired pneumonia /J.P. Metlay, M.J. Fine // Ann. Intern. Med., 2003.– Vol. 138.– P. 109–118.
 6. Afessa В. et al: Pneumococcal bacteremia in adults: A 14-year experience in an innercity university hospital. Clin Infect Dis 21:345, 1995.
 7. Машеро В.А. Иммунологическая оценка применения инактивированной вакцины для специфической профилактики вирусных энтеритов новорожденных телят /В.А. Машеро // Ученые записки учреждения образования «Витебская госуд. академия вет. мед.»: научно-практ. журнал. – 2005. – Т. 41, Ч. 1. – С. 26–30.
 8. Боряев Г.И. Влияние соединений селена на иммунный статус бычков /Г.И. Боряев, Ф. Блинохватов, Ю.Н. Федоров//Ветеринария.– 1999.– №12.– С.36–38.
 9. Федорченко А.М. Показники імунобіологічної реактивності та антиоксидантної системи глибокотільних корів під впливом селенорганічного препарату Сел-Плекс /А.М. Федорченко //Наук. вісник БНАУ.– Біла Церква.– 2012.– №10(99).– С.112–116.
 10. Барабой В.А. Селен: биологическая роль и антиоксидантная активность /В.А. Барабой, Е.Н. Шестакова // Український біохімічний журнал. – 2004. –Т. 76. – № 1. – С. 23–32.
 11. A survey of the selenium status of beef cows in Alberta /J.R. Campbell, G.K. Jim, C.W. Booker, P.T. Guichon //Veterinary Journal.–1995.–Vol.36, №11.– P.698−702.
 12. Manchini Y. Immunochemical quantilation of antigens by single radial immunodiffusion/Y. Manchini, A. Carbonara, Y. Heremans//Immunochemistry.– 1965.– № 2.– Р. 235–254.
 13. Hogg R.V. Introduction to Mathematical Statistics / R.V. Hogg, A.T. Craig. – New York: Macmillan, 1978. – 385 p.
 14. Дяков В.А. Елементи теорії ймовірності і математичної статистики /В.А. Дяков, В.Т. Желіба, Н.А. Космина. – Вінниця: ВДМУ, 1993. – 48 с. 
ДолученняРозмір
PDF icon 2014_14_storchack_ua.pdf338.1 КБ