Ви є тут

ВПЛИВ АКВАХЕЛАТНОГО РОЗЧИНУ СЕЛЕНУ НА ДИНАМІКУ ВМІСТУ ІМУНОГЛОБУЛІНІВ ТА ЦИРКУЛЮЮЧИХ ІМУННИХ КОМПЛЕКСІВ В СИРОВАТЦІ КРОВІ МОЛОДНЯКУ ПЕРЕПЕЛІВ

В статті показано, що сучасні методи ведення птахівництва передбачають інтенсивні технології вирощування перепелів, в результаті яких збільшується кількість стрес-факторів, що може бути причиною зниження резистентності птиці і як наслідок розвиток імунодефіцитного стану. Висвітлено результати наукових досліджень із питань використання наноаквахелатного розчину Селену та його вплив на показники гуморального імунітету перепелів, зокрема, вмісту імуноглобулінів та циркулюючих імунних комплексів в сироватці крові. Встановлено, що аквахелатний розчин Селену, за інкубаційної обробки перепелиних яєць, впливає на показники гуморального імунітету залежно від дози. В оптимальній дозі 0,05 мкг/кг аквахелатний розчин Селену сприяє збільшенню вмісту імуноглобулінів та зменшенню циркулюючих імунних комплексів в сироватці крові перепелів в одно- та п’ятидобовому віці.

Ключові слова: аквахелатний розчин Селену, молодняк перепелів, імуноглобуліни, циркулюючі імунні комплекси.

1. Дранник Г.Н. Клиническая иммунология и аллергология / Г.Н. Дранник. – Одеса: АстроПринт, 1999. – С. 240–243.

2. Задорожній А.А. Вплив екологічно безпечних препаратів на ембріональний і постембріональний розвиток м’ясних курчат / А.А. Задорожній, В.М. Туринський // Сучасне птахівництво. – 2011 – № 10 (107). – С. 21–23.

3. Імунологія / [Кузнецова Л.В., Бабаджан В.Д., Харченко Н.В. та ін.]. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі Поділля», 2013. – 560 c.

4. Сурай П.Ф. Современные методы борьбы со стресами в птицеводстве: от антиоксидантов к генам / П.Ф. Сурай, В.И. Фисинин // Сельскохозяйственная биология. – 2012. – № 4. – С. 3–13.

5. Gleichmann H. Mechanisms of autoimmunity / H. Gleichmann, E. Gleichmann // Immunotoxicology (ed.: A. Berlin, J. Dean, M.H. Drapper et al.). – Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 1987. – P. 39–60.

6. Warr G.W. IgY: Clues to the origins of modern antibodies / G.W. Warr, K.E. Magor, D.A. Higgins // Immunology Today. – 1995. – Vol. 16 (8). – Р. 392–398.

7. Hudson L. Practical Immunology / L. Hudson, F. Hay // Blackwell Scientific Publication. – Oxford, 1989. – Vol. 3. – Р. 281–322.

8. Leslie G.A. Phylogeny of immunoglobulin structure and function III. Immunoglobulins of the Chicken / G.A. Leslie, L.W. Clem // The Journal of Experimental Medicine. – 1969. – Vol. 130. – Р. 1337–1352.

9. Hill K.E. Combined selenium and vitamin E deficiency causes fatae myopathy in guinea pigs / K.E. Hill // J. Nutr. – 2001. – Vol. 131, № 6. – P. 1798–1802.

10. Detavayova L. Selenium: from cancer prevention for DNA / L. Detavayova, V. Vicrova, J. Prozmanova // Toxi-cology. – 2006. – Vol. 227, № 1–2. – P. 1–14.

11. Kohrle J. The trance element selenium and the thyroid gland / J. Kohrle // Biochimie. – 1999. – Vol. 81, № 5. – P. 527–533.

12. Nehru B. The effect dictary selenium on lead neurotoxicity / B. Nehru, R. Dua // Pathol. Toxical. Oncol. – 1997. – Vol. 16. – P. 47–50.

ДолученняРозмір
PDF icon 2016_1_nischemenko_ua.pdf398.57 КБ