Ви є тут

Вплив пребіотика Біо-актив на природну резистентність, збереженість і продуктивність молодняку свиней

Першочергове завдання галузі тваринництва – забезпечення населення якісними продуктами харчування, а промисловості – сировиною. Для цього необхідним є забезпечення високого рівня продуктивності та збереженості молодняку свиней. Дослідження, проведені за останні роки, свідчать про збільшення частоти шлунково-кишкових захворювань серед молодняку сільськогосподарських тварин, що призводять до зниження імунобіологічної реактивності організму поросят та значних збитків господарствам. Науково-дослідну роботу виконано впродовж 2010–2018 рр. на кафедрі гігієни тварин і основ ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету. Науково-господарські досліди та виробничі випробування проведено в господарствах ТОВ «Прогрес» (м. Узин Білоцерківського району) та ПП «Денисенко» (Сквирський район Київської області). Експериментальні дослідження проводили в проблемній лабораторії імунології кафедри гігієни тварин та основ ветеринарної медицини, міжфакультетській лабораторії біохімічних та гістохімічних методів досліджень. Під час виконання досліджень використовували зоотехнічні, зоогігієнічні, біохімічні, імунологічні та варіаційно-статистичні методи досліджень. Уперше використано вітчизняний пребіотик Біо-актив, як кормову добавку до раціону молодняку свиней на дорощуванні за промислового утримання, доведено його позитивний вплив на збереженість, продуктивність, фізіологічний та імунологічний стан їх організму. Уперше встановлено оптимальну дозу пребіотика Біо-актив для молодняку свиней на дорощуванні та розроблено спосіб його застосування. Установлено, що оптимальною дозою пребіотика Біо-актив для молодняку свиней на дорощуванні є 5 г (5х107 КУО) на 10 кг маси тіла за згодовування з комбікормом один раз на добу впродовж 30-ти діб, що сприяє збільшенню середньодобових приростів маси тіла поросят на 17,2 (Р<0,01) та 16,6 % (Р<0,05) на 30- і 60-ту добу досліджень, відповідно. Згодовування свиням Біо-активу сприяє збільшенню вмісту загального білка сироватки крові на 7,2 % (Р<0,05), альбумінів – на 5,2 %, γ-глобулінів – на 6,3 %, підвищенню активності АсАТ – на 23,1 % (Р<0,05) та АлАТ – на 22,4 % (Р<0,01). У периферичній крові молодняку свиней на дорощуванні під дією пребіотика Біо-актив відбувається посилення проліферації, диференціації та спеціалізації імунокомпетентних клітин. Показники периферичної крові молодняку свиней, які отримували пребіотик Біо-актив, характеризувалися збільшенням загальної кількості Т-лімфоцитів (на 5,43 %), В-лімфоцитів (на 2,85 %), зниженням кількості 0-лімфоцитів (на 8,29 %) унаслідок посилення процесів проліферації, диференціації та спеціалізації імунокомпетентних клітин. Завдяки зниженню рівня низькоавідних імунокомпетентних клітин збільшилася чисельність середньоавідних Т-лімфоцитів (на 9,19 %) і В-лімфоцитів (на 10,28 %). Застосування пребіотика Біо-актив у оптимальній дозі сприяє активації метаболічних процесів, антиген-неспецифічного імунітету та збільшенню маси тіла свиней.

Ключові слова: промислове свинарство, молодняк свиней на дорощуванні, умови утримання, шлунково-кишковий канал, пребіотик, метаболізм, імунобіологічна реактивність, збереженість.

 1. Kudryavtsev A. A., Kudryavtseva L. A. Clinical hematology of animals. M: Kolos, 1974. 399 p.
 2. Methods for the detection of natural resistance of pigs: Methodical recommendations/ A.M. Nikitenko et al. Bila Tserkva-Kiev-Lviv, 2004. P. 55–56.
 3. Pustovar A. Y., Gaidamak A. V., Apatenko V. M. Guidelines for determining the number and functional activity of T- and B-lymphocytes in the peripheral blood of pigs. Kharkov, 1988. 22 p.
 4. Aluthge N. D., Van Sambeek D. M., CarneyHinkle E. E. The pig microbiota and the potential for harnessing the power of the microbiome to improve growth and health. Anim Sci. 2019. Vol. 97(9). P. 3741–3757. Doi: 10.1093/jas/skz208.PMID: 31250899.
 5. Gresse R., Chaucheyras-Durand F., Fleury M. A. Trends Microbiol Gut Microbiota Dysbiosis in Postweaning Piglets: Understanding the Keys to Health. 2017. Vol. 25(10). P. 851–873. (2017). Doi:10.1016/j.tim.2017.05.004. Epub 2017 Jun.
 6. Corino C., Modina S. C., D. Giancamillo A. Seaweeds in Pig Nutrition. Animals (Basel). 2019. Vol. 9(12). 1126 p. (2019). Doi: 10.3390/ani9121126.PMID:31842324.
 7. Tran T. H., Everaert N., Bindelle J. J. Review on the effects of potential prebiotics on controlling intestinal enteropathogens Salmonella and Escherichia coli in pig production. Anim Physiol Anim Nutr (Berl). 2018. Vol. 102(1), P. 17–32. Doi:10.1111/jpn.12666. Epub 2016 Dec 27.PMID: 28028851.
 8. Angelakis E., Microb P. Weight gain by gut microbiota manipulation in productive animals. 2017. Vol. 106, P. 162–170. Doi:10.1016/ j.micpath. 2016.11.002. Epub 2016 Nov 9.PMID: 27836763.
 9. Anhê F. F., Varin T. V., Le Barz M. Curr Obes Rep Gut Microbiota Dysbiosis in Obesity-Linked Metabolic Diseases and Prebiotic Potential of Polyphenol-Rich Extracts. 2015. Vol. 4(4). P. 389–400. Doi:10.1007/s13679-015-0172- 9. PMID:26343880.
 10. Sangild P. T., Shen R. L., Pontoppidan P. Physiol Gastrointest Liver Physiol. 2018. Vol. 314(2). Doi:10.1152/ ajpgi.00204.2017. Epub 2017 Oct 26.PMID: 29074485.
 11. Кабінет Міністрів України «Національний план дій щодо боротьби із стійкістю до протимікробних препаратів. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/116- 2019- %D1%80#Text.
 12. Andres J. V., Mastromano G. A., Li Y., Tran H. Transl Anim Sci. The effects of prebiotics on growth performance and in vitro immune biomarkers in weaned pigs. 2019. Vol. 3(4). P. 1315–1325. Doi:10.1093/tas/txz129. eCollection 2019 Jul. PMID: 32704894.
 13. Ferronato G., Prandini A. Animals (Base l). Dietary Supplementation of Inorganic, Organic, and Fatty Acids in Pig. 2020. Vol. 10(10). 1740 p. Doi:10.3390/ani10101740. PMID: 32992813.
 14. Mol Metab. Synbiotic-driven improvement of metabolic disturbances is associated with changes in the gut microbiome in diet-induced obese mice / X. Ke et al. 2019. Vol. 22. P. 96–109. Doi: 10.1016/j.molmet.2019.01.012. Epub 2019 Feb 5.PMID: 30792016.
 15. Wiese M. The potential of pectin to impact pig nutrition and health: feeding the animal and its microbiome. FEMS Microbiol Lett. 2019. Vol. 366(4):fnz029. Doi:10.1093/ femsle/fnz029. PMID: 30767016.
 16. Ferreira-Lazarte A., Moreno F. J., Villamiel M. Bringing the digestibility of prebiotics into focus: update of carbohydrate digestion models. Crit Rev Food Sci Nutr. 2020. P. 1–12. Doi:10.1080/10408398.2020.1798344. Online ahead of print. PMID: 32744076.
 17. Trans-beta-galactosidase activity of pig enzymes embedded in the small intestinal brush border membrane vesicles./ L.C. Julio-Gonzalez et al. Sci Rep. 2019. Vol. 9(1). 960 p. Doi: 10.1038/s41598-018-37582-8.PMID: 30700794.
 18. Radlowski E. C., Li M., Monaco M. H., Donovan S. M. J Nutr. Feeding Mode, but Not Prebiotics, Affects Colonic Microbiota Composition and Volatile Fatty Acid Concentrations in Sow-Reared, Formula-Fed, and Combination-Fed Piglets. Wang M. 2019. Vol. 149 (12). P. 2156–2163. (2019). Doi: 10.1093/jn/nxz183.PMID: 31504685.
 19. Jang S., Lakshman S., Gupta R. The Effect of Dietary Mushroom Agaricus bisporus on Intestinal Microbiota Composition and Host Immunological Function. Solano-Aguilar GI. 2018. Vol. 10(11). 1721 p. Doi:10.3390/ nu10111721.PMID: 30424006.
 20. Heo J. M., Opapeju F. O., Pluske J. R. Gastrointestinal health and function in weaned pigs: a review of feeding strategies to control post-weaning diarrhoea without using in-feed antimicrobial compounds. 2013. Vol. 97(2). P. 207–237. Doi:10.1111/j.1439-0396. 2012.01284.x. Epub 2012 Mar 14.PMID: 22416941.
 21. Bailey M. Dev The mucosal immune system: recent developments and future directions in the pig. Comp Immunol. 2019. Vol. 33(3). P. 375–383. (2019). Doi:10.1016/j. dci.2018.07.003. Epub 2018 Aug 27.PMID: 18760299.
 22. Fil J. E., Fleming S. A., Chichlowski M. Evaluation of Dietary Bovine Milk Fat Globule Membrane Supplementation on Growth, Serum Cholesterol and Lipoproteins, and Neurodevelopment in the Young Pig. 2019. Vol. 7. 417 p. Doi:10.3389/fped.2019.00417. eCollection 2019.PMID: 31681715.
 23. Castanon J.I.R. History of the Use of Antibiotic as Growth Promoters in European Poultry Feeds. Poultry Science. 2007. Vol. 86. Issue 11. P. 2466–2471. Doi:10.3382/ ps.2007-00249. Available at: eur-lex.europa.eu/en/index.htm.
ДолученняРозмір
PDF icon lyasota_1_2021.pdf698.7 КБ