Ви є тут

ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ «АБЕТКА ДЛЯ ТВАРИН» НА ПОКАЗНИКИ ЕРИТРОЦИТОПОЕЗУ В ПОРОСЯТ

Вітамінно-амінокислотний комплекс «Абетка для тварин» позитивно впливає на стан еритроцитопоезу в поросят на відгодівлі. Зокрема, через 14 днів застосування препарату кількість еритроцитів у поросят дослідної групи вірогідно збільшилася, порівняно з контрольними показниками (6,62±0,15 Т/л), і склала 7,1±0,06 Т/л (р˂0,05); синтез гемоглобіну зріс на 17,0 % (107,3±3,07 проти 91,7±1,46 г/л; р˂0,001); гематокритна величина збільшилася з 37,0±0,71 до 41,75±0,49 % (р˂0,001). У дослідних поросят відмічали й збільшення інших показників, які характеризують стан еритроцитопоезу: колірний показник (+8,6 %; р˂0,05), середній уміст гемоглобіну в одному еритроциті (МСН; +7,7 %; р˂0,05) та середній об’єм еритроцита (MCV; +5,2 %; р˂0,05), порівняно з показниками у поросят контрольної групи.

Ключові слова: вітамінно-амінокислотний комплекс «Абетка для тварин», поросята, анемія, еритроцити, гемоглобін, колірний показник, гіпохромемія, гіпохромія, гематокритна величина.

СПИСОК  ЛІТЕРАТУРИ

1. Medicines in pig feed [Електронний ресурс]. – 2018.  – Режим доступу: http://www.ilvo. vlaanderen.be/language/en-US/EN/Press-and-Media/Newsletter/Survey/articletype/articleview/artic leid/4655/Medicines-in-pig-feed.aspx#.wpjwkqjfliu.html.

2. Duane E. Reese. Trace Minerals and Vitamins for Swine Diets  / Duane E. Reese, Gretchen Myers Hill [Електронний ресурс]. – 2018. – Режим доступу:  http://porkgateway.org/wp-content/uploads/2015/07/trace-minerals-and-vitamins-for-swine-diets1.pdf.

3. Алиментарная анемия поросят [Електронний ресурс]. – 2015. – Режим доступу: http:// vetvo.ru/alimentarnaya-anemiya-porosyat.html.

4. Внутрішні хвороби тварин / [В.І. Левченко, В.В. Влізло, І.П. Кондрахін та ін.]; За ред. В.І. Левченка. – Біла Церква, 2015. – Ч. 2. – 610 с.

5. Ефективність препарату Феролайф за гіпопластичної анемії поросят і телят / В.І. Левченко, А.Ю. Мельник, В.П. Москаленко та ін. // Наук. вісник вет. медицини. – № 2. – Біла Церква, 2015. – С. 46–54.

6. Гіпопластична анемія молодняку [Електронний ресурс] / Аграрний сектор України, 2015. – Режим доступу: http://agroua.net/animals/veterinary/diseases/g1-1/g2-1/d-230/.html

7. Улизько С.І. Порівняльна оцінка способів профілактики аліментарної анемії поросят [Електронний ресурс]. – 2012. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/avpch /Vn/ 2008_42_1/Ulyzko.

8. Гіпопластична анемія поросят [Електронний ресурс]. – 2013. – Режим доступу: http:// svynka.com.ua/gipoplas-tichna-anemiya-porosyat.html.

9. A study of the anaemia of young pigs and its prevention [Електронний ресурс]. – 2013. – Режим доступу: jn.nutrition.org/cgi/reprint/ 2/3/277.pdf.

10. Elwyn R. Miller. Baby Pig Anemia / Elwyn R. Miller, Duane E. Ullrey [Електронний ресурс]. – 2015. – Режим доступу: http://old.pork.org/filelibrary/factsheets/pigfactsheets/ newfactsheets/04-01-07g.pdf.

11. Dr. Kalyan Sarma. Iron Deficiency Anaemia or Piglet Anaemia [Електронний ресурс]. – 2015. – Режим доступу: http://www.kiran.nic.in/pdf/publications/Mizoram/piglet_anamia.pdf.

12. Лабораторне дослідження крові тварин та інтерпретація його результатів: Метод. посібник / [Левченко В.І., Головаха В.І., Сахнюк В.В. та ін.], За ред. В.І. Левченка і В.М. Безуха. – Біла Церква, 2015. – 136 с.

ДолученняРозмір
PDF icon nvvm_1_2018_melnyk_65-71.pdf228.45 КБ